2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kerettanterv jóváhagyása

Útmutató azoknak, akik kerettantervet kívánnak jóváhagyásra benyújtani

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (Kerettantervi Rendelet) hatálybalépését követően a kerettantervek jóváhagyása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) történik.

A jóváhagyás céljára elkészített Kerettanterveket az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) címére szükséges benyújtani három példányban papír alapon és egy elektronikus adathordozón elkészített példányban az alábbi adatokkal és mellékletekkel együtt:

 

1.)

 • A jóváhagyásra benyújtott kerettanterv címe:
 • A kerettanterv benyújtójának neve:
 • A kerettanterv benyújtójának címe:
 • A kerettanterv benyújtójának telefonszáma:
 • A kerettanterv benyújtójának e-mail címe:

 

 • Mely pedagógiai szakaszra épül a benyújtott kerettanterv (válasz választandó)?

a) alapfokú b) középfokú c) szakképzés

 

 • A kerettanterv mely intézménytípusra készült (válasz választandó)?

a) általános iskola aa) alsó tagozat ab) felső tagozat

c) gimnázium d) szakközépiskola


 • Célcsoport megjelölése (azon tanulók csoportja, akik számára a kerettanterv készül) Az adott intézménytípus vonatkozásában az összes érintett pedagógiai szakasz valamennyi évfolyamára vonatkozóan tartalmazza-e a tantárgyi kerettanterveket?

- Tartalmazza-e a tantárgyak óratervét?

- Az óratervek tartalmazzák-e a kerettantervet később adaptáló iskolák számára 10 %-os órakeretben a szabad rendelkezés lehetőségét?

- Az óratervek tartalmazzák-e alternatív kerettanterv esetén a 100 %-os óraszám-lefedést?

- A kerettanterv benyújtója (válasz választandó):

a) iskola fenntartója,

b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség,

c) az iskolát fenntartó alternatív iskolát képviselő hálózat, szervezet.

 

A kérelemhez csatolni kell:

 

2.) Indokolás, amely kitér arra, hogy a miniszter által már kiadott vagy engedélyezett kerettantervek mellett az újabb kerettanterv jóváhagyására miért van szükség.

 

3.) az eljárási díj befizetésének igazolását;

Az eljárási díjat az OFI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744277-0000000 számú fizetési számlájára történő utalással kell befizetni. Az eljárási díj a kerettanterv által érintett évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege (98 000 Ft/évfolyam).

 

4.) amennyiben a kerettanterv a nemzetiségi nevelés-oktatást szolgálja, az érintett országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését;

 

5.) a kerettanterv címében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint működő egyház megnevezését tartalmazó kerettanterv esetén az adott egyház nyilatkozattételre jogosult szervének álláspontját a megnevezés használhatóságáról.

 

Kerettanterv jóváhagyása céljából kérelmet nyújthat be

 • az iskola fenntartója,
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség,
 • az iskolát fenntartó alternatív iskolát képviselő hálózat, szervezet.


A benyújtott kerettanterv akkor hagyható jóvá, ha maradéktalanul megfelel a Kerettantervi Rendelet 7. §-ában foglalt előírásoknak. A szempontsor itt megtekinthető.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.