2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A testnevelés és sport alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A testnevelés és sport alapműveltségi vizsga általános követelményei

A testnevelés és sport a C) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 1-10. évfolyamra előírt tananyag alkotja:

- rendgyakorlatok;

- gimnasztika, ritmikus sportgimnasztika;

- járások, futások, szökdelések, ugrások, dobások, atlétika;

- támasz- és függésgyakorlatok, torna;

- labdagyakorlatok, labdajátékok, sportjátékok;

- küzdőfeladatok és játékok, önvédelem, küzdősportok;

- úszás;

- prevenciót szolgáló gyakorlatok, relaxáció;

- szabadtéri foglalkozások, játékok.

E tevékenységek által fejlesztendő testi képességek:

- kondicionális képesség (erőnlét): fizikai fittség, erő, gyorsaság, állóképesség;

- koordinációs képesség (vagyis ügyesség mind a nagy mozgású, mind pedig a finom motoros cselekvésekben): mozgásszabályozás, mozgásalkalmazkodási és -átállítási képesség, mozgástanulási képesség; az egyensúlyozás, a téri tájékozódás, az idő- és helyzetérzékelés, a ritmusérzékelés képességei; mozgáskombinálás, mozgáselemek kapcsolási képességei;

- együttműködési és versengési képesség.

*

A vizsgázó a fenti tartalmaknak, készségeknek megfelelő négy gyakorlatot végez el (ezeket központilag kidolgozott listából húzza ki), kettőt a kondicionális képesség, kettőt a koordinációs képesség fejlettségének értékelése érdekében. Továbbá 3 főből álló csapatok tagjaként közreműködik egy körülbelül 10 perces sportjátékban. A gyakorlatok elvégzésére legfeljebb 2-3 kísérletet tehet. A legsikeresebb kísérlet eredménye képezi az értékelés alapját. A vizsgafeladatok bemutatásának összesített ideje körülbelül 90 perc.

A testnevelés és sport vizsga alapján értékelhető a vizsgázó:

- kondicionális képességének,

- koordinációs képességének,

- együttműködési és versengési képességének fejlettsége;

- a gyakorlati vizsgafeladattal kapcsolatban feltett kérdésekre adott válaszai.

A gyakorlatok színvonalának és a képességek fejlettségének értékelésére szakember közreműködésével központilag kidolgozott pontozási eljárások és osztályzattá alakítási kulcsok alapján kerül sor.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.