2019. november 21., csütörtök , Olivér

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Pedagógiai rendszerek fejlesztése >> A társadalomismeret- és etikaoktatás módszertana >> A társadalomismeret- és etikaoktatás európai gyakorlata

POLITEIA – Európai társadalomismeret-oktatási hálózat

2009. június 17.

POLITEIA – Európai társadalomismeret-oktatási hálózat

Az alábbiakban bemutatott, Európában egyedülálló társadalomismeret-oktatási hálózat holland-német kezdeményezésre a kilencvenes évek második felében született. Jelenleg mintegy 1500 taggal és tagszervezettel rendelkezik, s nyitva áll mindazok előtt, akik európai léptékű társadalomismereti oktatási programot kívánnak adni diákjaiknak, lehetőség szerint a legkorszerűbb módszertani és elméleti ismeretekhez való virtuális hozzáféréssel, kapcsolatépítési lehetőséggel. Az európai integráció jelentős bővítésének küszöbére érve kiváló együttműködési partnere lehet a magyar pedagógusoknak. Az alábbiakban a legfontosabb tagszervezetek elérhetőségét és működésük rövid áttekintését adjuk meg. További információ az alábbi forrásokból szerezhető1:

POLITEIA Network for Citizenship and Democracy in Europe
Prinsengracht 911-915
NL-1017 KD Amsterdam
Tel.: +31 20 5217600
Fax: +31 20 6383118
E-mail: info@politeia.net
Site: http://www.politeia.net

A Politeia Hálózat fontosabb tagjai az Európai Társadalomismereti Oktatás fejlesztéséért

Kiemelten aktív tagállamok, kapcsolatfelvételi lehetőséggel:

Ausztria
Belgium
Dánia
Egyesült Királyság (1), (2), (3)
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Luxemburg
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország

Ausztria

Austria Organisation Servicestelle Politische Bildung
Mayerhofgasse 6
A-1040 Vienna
Austria
Tel.: (0)1 504 6858
Fax: (0)1 504 5889
E-mail: service@politischebildung.at
Site: http://www.politischebildung.at

Rövid leírás: Servicestelle Politische Bildung
A Servicestelle Politische Bildung nevű alapítvány az osztrák társadalomismereti oktatás vezető képviselője nemzetközi együttműködési projektekben. A szervezetet az Osztrák Oktatási Minisztérium hozta létre az Osztrák Társadalomismereti Szövetséggel (Austrian Society for Citizenship Education) közösen.

A szervezet feladata, hogy módszertani és képzési központként segítse a pedagógusok, kutatók és diákok társadalomismereti tájékozódását és segítsen a kapcsolatépítésben, projektek tervezésében és lebonyolításában is. A kilencvenes években számos sikeres társadalomismereti projekt lebonyolítói voltak (Emlékművek és emlékezet, 1994, A tolerancia nemzetközi éve, 1995, Történelem és identitás, 1996). Vezetői nyitottak magyarországi együttműködésre is. Honlapja hasznos tájékozódási pontul szolgálhat új tanítási anyagok összeállításához, projektek tervezéséhez is.

Belgium

Stichting Ryckevelde
Ryckevelde 10
B-8340 Damme
Belgium
Tel.: 50 352720
Fax: 50371101
E-mail: ryckevelde@online.be
Site: http://user.online.be/ryckevelde

Rövid leírás: A Ryckevelde Alapítvány 1956-ban jött létre, az egyik első sikeres nyugat-európai társadalomismereti szervezetként. Jelenleg 5 fős személyzettel dolgozik alapvetően a belga társadalomismeret-oktatás nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért.
Évente mintegy 5000 fiatal vesz részt az intézet képzési programjain, játékos társadalomismereti foglalkozásain, amelyek közül az Európai Parlament szimulációs gyakorlatai kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. Jelentős tankönyvkiadói és dokumentációs tevékenységgel is rendelkezik az intézet, amelyek közül két friss EU-oktatási játék a legkiemelkedőbb újítás. Help-desk szolgáltatással, internetes információs szolgálattal is rendelkezik.

Dánia

Historielarerforeningen for Gymnasiet og HF
Jegstrupvanget 327
8310 Tranbjerg
Denmark
Tel.: 86 290 163
E-mail: susanne_oernstroem@skolekom.dk vagy Ornstrom@teliamail.dk

Rövid leírás: Az egyesületi keretben működő dán társadalomismeret-oktatási szövetségnek 1200 tagja van, alapvetően a dán középiskolák történelem és társadalomismereti munkaközösségeinek köréből.
Fontos társadalmi konzultatív partnerei a Dán Oktatási Minisztériumnak, a közoktatás tartalmi és képzési modernizációjának területén. Pedagógus-továbbképzési tevékenysége is jelentős. Tagjai az EUROCLIO (Európai Történelemtanárok Állandó Konferenciája) és a CIVITAS szervezetének is.

Egyesült Királyság (1)

Citizenship Foundation
15 Swithin Lane
EC4N8AL London
United Kingdom
Tel.: 171293344
Fax: 171 929 0922
E-mail: info@citfou.org.uk
Site: http://citfou.org.uk

Rövid leírás: Az 1989-ben létrehozott szervezet jelenleg 14 fős csapattal működik, s az egyik vezető brit társadalmismeretoktatási tananyag-fejlesztő műhely, amely a közoktatás teljes spektrumában támogatja a komplex történelem, társadalomismereti oktatás módszertanának korszerűsítését. Pedagógusképzési programokat, valamint újságíróképzési és önálló kutatási projekteket is lebonyolít a szervezet. Az alapítvány számos tanulmányi versenyt és szimulációs oktatási játékokat és gyakorlatokat is lebonyolít. Kiterjedt együttműködési kapcsolatrendszere van egész Európában, így a közép-kelet-európai térségből is várnak partnereket.

Egyesült Királyság (2)

Institute for Citizenship
62 Marylebone High Street
London W1M 3AF
United Kingdom
Tel.: 020 7935 4777
Fax: 020 7486 9212
E-mail: info@citizen.org.uk
Site: http://www.citizen.org.uk

Rövid leírás: Az egyik vezető brit társadalmismeret-kutatási intézetet 1992-ben hozták létre azzal a céllal, hogy a közvélemény részvételét a demokratikus folyamatokban korszerűsítsék és intenzívebbé tegyék. Számos alapkutatás, háttértanulmány, oktatási együttműködési projekt gazdája kiterjedt civilszervezeti támogatással és európai oktatási innovációs referenciákkal a legfontosabb közösségi oktatási akciókban és programcsomagokban is.

Egyesült Királyság (3) (Észak-Írország)

School of Education
University of Ulster
Coleraine BT52 1SA
Northern Ireland
Tel.: 2870-324202
Fax: 2870-324918
E-mail: A.Smith@ulst.ac.uk
Site: http://www.ulst.ac.uk

Rövid leírás: Az Ulster-I Egyetem Neveléstudományi Tanszékének egyik kiemelt kutatási-fejlesztési területe a társadalomismeret diszciplínájának tudományos megismerése a kutatási eredmények felhesználása az oktatási folyamatban. Speciális társadalmi és földrajzi helyzetéből számos izgalmas konfliktuskezelési oktatási projekt született, amelyek közül az ENSZ és az UNESCO többet részesített támogatásban. Az észak-ír konfliktus feloldásának pedagógiai kísérleteiről a BBC és a Channel 4 sikeres sorozatot készített, jelenleg 28 iskola bevonásával folyik az észak-ír iskolák demokratizálásának pedagógiai előkészítése, speciális társadalomismereti elemek kidolgozásával.

Finnország

Department of Political Science and International Relations
33014 University of Tampere
Finland
Tel.: 00 358 3-2156372 or 03-2157343
Fax: 00 358 3-2156552
E-mail: paastela.jukka@kolumbus.fi or pttira@uta.fi

Rövid leírás: Finnországban a kilencvenes évek gazdasági válsága nyomán számos olyan társadalmi konfliktus került felszínre, amelynek következtében megerősödött az igény a társadalomismereti oktatás újragondolására. Ennek egyik kezdeményezője a Tamperei Egyetem Neveléstudományi Tanszéke, amely az akadémiai élet, a közoktatás, valamint a politikai szféra képviselőinek bevonásával dolgoz ki ajánlásokat, fejleszt új módszertani anyagokat és rendez pedagógus-továbbképzési programokat a korszerű társadalomismereti iskolák finnországi népszerűsítése érdekében. A központ kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, magyar együttműködésre a finn oktatási intézmények hagyományosan nagy affinitással rendelkeznek.

Franciaország

Institut National de Recherches Pédagogiques (Nemzeti Oktatáskutató Intézet)
29, rue de l‘Ulm
75005 Paris
France
Tel.: 1 46349123
Fax: 1 46 349221
E-mail: niaguillon@aol.com

Rövid leírás: Az intézetet az oktatási kormányzat hozta létre és finanszírozza, legfontosabb működési feladatait öt területen fejti ki: oktatástörténet, oktatásszociológia, módszertani kutatások, informatika, valamint kommunikáció.
Az intézet számos társadalomismereti K+F programban vesz részt, hangsúllyal a fiatalok európai identitásának kialakítására társadalomismeret-oktatási összfüggésben. Bár az intézet nem kezdeményez önálló pedagógusképzési programokat, módszertani publikációi jelentős hatást fejtenek ki a francia társadalomismereti pedagógiai gondolkodásra és a francia társadalomismereti együttműködési projektek tartalmának kialakítására.

Görögország

Center for Political Research
8, Sekeri Street
GR-106 74 Athens
Greece
Tel.: 0 36 41 418
Fax: 0 3541651
E-mail: kpee@ath.forthnet.gr
Site: http://www.kpee.gr

Rövid leírás: A Politikatudományi Kutatóközpontot 1976-ban hozták létre azzal a céllal, hogy „agytrösztje” legyen a demokratikus jogállam iskolájának, a nyitott társadalom, a személyes tudás kialakításának. Ennek a célnak megfelelelően a központ szemináriumsorozatokat, számos kutatási programot és képzési feladatot lát el – többek között – a társadalomismeret diszciplínájának kialakításában is. Számos európai együttműködési programban képviseli a görög társadalomismereti oktatást.

Hollandia

Instituut voor Publiek en Politiek
Prinsengracht 911-915
1017 KD Amsterdam
The Netherlands
Tel.: 20 5217676
Fax: 20 6383118
E-mail: r.veldhuis@publiek-politiek.nl
Site: http://www.publiek-politiek.nl

Rövid leírás: A Politeia Hálózat alapító szervezete 1994-ben jött létre, kiemelkedő K+F területei közé sorolható a nemzeti politika, a helyi politika, az új média és politika, a politikai sokszínűség, diverzitás, valamint az európai polgárrá nevelés és az oktatás nemzetköziesítése. Ez utóbbi területen jelentős közép-kelet-európai együttműködési referenciákkal rendelkezik. A szervezet vezetése rendszeresen végez tanácsadói munkát az Európai Bizottság oktatásfejlesztési központjának, ezáltal meghatározó jelentőséggel bír az új európai társadalomismereti programok kialakításában és értékelésében. Honlapján számos izgalmas oktatási publikációs és projekt-leírás taláható, köztük egyedülálló demokratikus viselkedésmintákat bemutató szimulációs multimédia-eszközök, valamint játék- és feladatleírások.

Luxemburg

Ministere de l‘Education
29, Rue Aldringen
L-2926 Luxemburg
Luxemburg
Tel.: 478 5152
Fax: 478 5155
E-mail: werne@men.lu
Site: http://www.men.lu

Rövid leírás: A szervezet 1991-ben jött létre s alapvetően felnőttoktatási központként működik Luxemburgban. Kiemelkedően fontos együttműködési és fejlesztési területként kezelik a társadomismeretet, ennek megfelelően az utóbbi években számos digitális és nyomtatott közoktatási (elsősorban középiskolai és felnőttoktatási) pedagógai anyagot publikáltak, nagy sikerrel a francia nyelvterületen.

Németország

Bundeszentrale für Politische Bildung
Berliner Freiheit 7
53111 Bonn
Germany
Tel.: 228 515 289
Fax: 228 293
E-mail: ehmke@bpb.de
Site: http://www.bpb.de

Rövid leírás: A Politeia Hálózat egyik létrehozója szövetségi, azaz össznémet intézményként 1952-ben jött létre a II. világháborút követő demokratizálási folyamat elemeként. A bonni politikai centrumhoz szorosan kötődő műhely számos módszertani kiadványsorozatot, pedagógiai rendezvények egész sorát kezdeményezte sikeresen. Kiemelkedően informatív honlapja rengeteg hasznos módszertani anyagra, együttműködésre felhívja a figyelmet, kiemelkedőek az ún. európai dimenziós társadalomismereti alapkutatások és az ezekre épülő digitális és interaktív oktatási anyagok is. Közép-kelet-európai kapcsolatokra nyitott intézmény, számos tanulmányi verseny és európai együttműködési projekt-referenciával.

Olaszország

Cittadinanza Attiva
Via Flaminga 53
00196 Rome
Italy
Tel.: 06367181
Fax: 0636718333
E-mail: b.dalessio@cittadinanzattiva.it
Site: http://www.cittadinanzattiva.it

Rövid leírás: A vezető olasz társadalomismeret-kutatási szervezetet 1978-ban hozták létre, mára egész Itáliában kiterjedt tagsággal és együttműködő partnerekkel rendelkezik. Mintegy 22000 tagot számlál, s római központjában 50 munkatársa dolgozik. A Cittadinanza a polgárok demokratikus iskolájaként és innovációs központként, képzési műhelyként is tevékenykedik. Részvétele kiemelkedően aktív a kilencvenes évek európai közösségi oktatási programcsomagjaiban.

Portugália

University of Porto
Faculty of Psychology and Education
Rua Campo Alegre, 1021
4169-004 Porto
Portugália
Tel.: 226079775
Fax: 226079727
E-mail: imenezes@psi.up.pt

Rövid leírás: Mint oly sok más európai országnak, Portugáliának sincsen önálló társadalomismereti tanterve, a terület kifejezetten kereszttantervi megközelítést igényel. A Portói Egyetemen működő intézet szorosan együttműködik a portugál Oktatásfejlesztési Intézettel, s számos pedagógusképzési programot, tantervfejlesztési projektet és kutatási tevékenységet koordinál.
Kiemelt érdeklődési területként kezelik az európai társadalomismereti tantervfejlesztési modellek összehasonlító elemzését, a diákok politikai attitűdjeinek elemzését, demokratikus viselkedésminták analízisét.

Spanyolország

University of Navarra
Department of Education
3180 Pamplona
Spain
Tel.: 48 425500
Fax: 425636
E-mail: cnaval@unav.es
Site: http://www.unav.es

Rövid leírás: A Pamplonai Egyetem Európai Stúdiumok és Neveléstudományi Tanszékeinek együtműködésén alapul az egyik vezető spanyol társadalomismeret-oktatási műhely működése a Politeia Hálózatban. Kiemelkedően aktív tagja európai és latin-amerikai társadalomismereti együttműködési programoknak, széles körű pedagógusképzési és tantervfejlesztési kínálattal.

Svédország

ABF-Norra Stor Stockholm
P.O.Box 6092
S-17506 Järfälla
Sweden
Tel.: 8 474 6418
Fax: 8 474 6408
E-mail: rolf.greiff@abf.se
Site: http://www.abf.se/nss

Rövid leírás: A szervezet 1912-ben jött létre, a felnőttoktatással és a közoktatás korszerűsítésében egyaránt gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. Oktatási és képzési programjainak egyik súlypontja a demokratikus magatartásformák és viselkedési kultúra alapjait szolgáló készségek és tudásanyag átadása. Képzési programjain a részvétel ingyenes. Kiváló nemzetközi együttműködési referenciákkal rendelkező szervezet.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.