2019. november 21., csütörtök , Olivér

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> A tanulók munkaterhei >> A tanulók munkaterhei Magyarországon

Előszó

2009. június 17.

Előszó

Az utóbbi évek nemzetközi összehasonlító vizsgálatai a magyar diákok iskolai teljesítményét illetően – összevetve más országokban tanuló társaikkal – kedvezőtlen eredménnyel zárultak. Különösen a PISA 2000 eredményei kaptak a szűkebb szakmai közvélemény kereteit túllépve nagyobb nyilvánosságot, lehetőséget biztosítva más szereplőknek (szülői és más civil szervezetek, magánemberek és politikusok stb.) is arra, hogy a közoktatás számos – sokszor valóban problematikus – területét érintve kifejthessék, megfogalmazhassák véleményüket a hazai iskoláztatással kapcsolatosan. Noha a kérdésről itthon nem alakult ki olyan sokrétű (és a drámai hangvételt sem nélkülöző), a társadalom számos dimenzióját átható polémia, mint például Németországban, mégis jogosan merült fel az igény – elsősorban az oktatáspolitika, az oktatásirányítás oldaláról – arra, hogy készüljön (készüljenek) feltáró, a kedvezőtlen eredmények okait bemutató, azokat a társadalom és a közoktatás szélesebb összefüggéseibe helyező kutatások, amelyek egyúttal alkalmasak lehetnek a megfelelő, a problémákat kezelni képes, az oktatáspolitika számára (fel)használható ajánlások, koncepciók, cselekvési tervek megfogalmazására.

Ezt a célt szolgálta az Oktatási Minisztérium 2002 szeptemberében született felkérése, amely az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központját bízta meg egy olyan kutatás megszervezésével és lebonyolításával, amely a tervek szerint elsősorban azoknak a tanulói munkaterheknek a feltárására irányult, amelyek az iskolai tevékenységgel állnak összefüggésben. A kutatás eredményeinek a feldolgozása 2003 áprilisában fejeződött be, eredményeit e kötet tartalmazza.

A kutatás széles körű szakmai összefogás segítségével valósult meg. Az országos kiterjedésű, 2702 háztartásra kiterjedő kérdőíves, kérdezőbiztosok segítségével lebonyolított adatfelvételt és az itt nyert adatok elsődleges feldolgozását a Medián Közvélemény- és Piackutató Szolgáltató Kft. munkatársai végezték el azoknak a kérdőíveknek az alapján, amelyeket az OKI FKK és a Medián munkatársai közösen állítottak össze. A mintavétel iskolatípusokra (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola), ezeken belül évfolyamokra (4-6-8-10. évfolyamok, beleértve a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokat is), valamint településtípusokra épült. A kérdőívek kidolgozását Budapesten és több vidéki városban tanulók és szüleik részvételével lebonyolított „fókuszcsoportos” vizsgálat előzte meg, amelyek során már előzetesen képet kaphattunk mind a tanulók, mind pedig a szülők véleményeiről az iskolai „munkaterhekkel” kapcsolatban. A kutatás részletes módszertani leírását és a beszélgetések összegzését a Függelék tartalmazza.

A kutatás másik vonulatát a Budapesten, valamint Nógrád és Zala megyében lebonyolított, 30 iskolára kiterjedő, a kutatás alapproblémáját esettanulmányokkal bemutatni kívánó program képezte, amely során iskolavezetőkkel, pedagógusokkal, intézményi fenntartókkal készültek interjúk. Mindezt az iskolák által a kutatók rendelkezésére bocsátott iskolai dokumentumok (tantárgyfelosztások, tanári és tanulói órarendek, pedagógiai programok stb.) elemzése egészítette ki.

A kutatás gazdag eredményt hozott. Mint szinte minden nagy kiterjedésű kutatás esetében, most is azzal szembesülhettek a program részvevői, hogy olyan mennyiségű adathoz jutottak, amelyek feldolgozása még éveket vehet igénybe.

Az elmúlt hónapok munkáinak eredményét tartalmazó kötet közel sem jelenti tehát azt a teljességet, amit a kutatás eredményei (még) magukban rejtenek. Ezek feldolgozására és közzétételére a következő hónapokban (években) kerülhet sor.

Mayer József
OKI FKK

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.