2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> A tanulás és tanítás helyzete >> Tanítás és tanulás tanárszemmel

Tanítás és tanulás tanárszemmel

Tanítás és tanulás tanárszemmel

A tantárgyak helyzetéről készített felmérés tanulságai az általános iskolák felső tagozatában

A tantárgyak helyzetét feltáró kutatás 2001 tavaszán indult el az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központjában. A tizenhat tantárgyi terület vizsgálatának ).>, melynek célja az volt, hogy kiderítse, mi történt a tantárgyak tanításában a kilencvenes évek tartalmi szabályozási, modernizációs hullámaiban (elsősorban a 10-14 éves korosztályra vonatkozóan), milyen fejlesztések szükségesek az egyes tantárgyakban és a magyar tantárgyi rendszerben. A tantárgyak középpontba állításának egyik oka az, hogy a kilencvenes évek hazai közoktatásának modernizációja a központi törekvések szintjén elsődlegesen a tantervi szabályozás körül folyt. Jóllehet számos tantárgyhoz kötődő fejlesztés elindult, de ezek nem voltak olyan általánosak és minden iskolára érvényesek, mint a tantervi szabályozás. A tantárgyak helyzetét feltáró obszerváció valódi célja áttekinteni, értékelni, elemezni a közelmúlt és a jelen problémáit, és hogy javaslatokat fogalmazzon meg a tantárgyak fejlesztési irányait illetően a szakmai körök és az oktatáspolitika számára. Ez a kutatás egyfajta háttértudást nyújthat, mely a folyamatos reflexió eredményeképpen hasznosítható lesz a tartalmi fejlesztési folyamatokban. 2002 tavaszán felmérést végeztünk az általános iskolák felső tagozatában. A kérdőíves vizsgálat hangsúlyos elemei a következők voltak: tankönyvek, taneszközök, módszertani kérdések, IKT, tantárgyak közötti összehangoltság, továbbképzések, integrációs törekvések, kereszttantervi vonatkozások, az alkalmazható tudás kérdése. A kérdőívek két részből álltak: egy közös, minden tantárgy esetében azonos részből (kivétel az osztályfőnöki és a modulok) és egy tantárgyspecifikus részből, melyben azokat a kérdéseket tettük fel, melyek csak az adott tantárgy esetében értelmezhetők. Célunk az volt, hogy képet alkothassunk arról, hogyan látják a tanárok a tanítás jelenlegi helyzetét, mi segíti leginkább a munkájukat, milyen problémákkal küzdenek, min változtatnának. Így számos kérdés esetén nem objektív adatokról, hanem a különböző problémákra és kérdésekre adott tanári válaszokról, véleményekről van szó. A felmérést értékelő tantárgyi tanulmányok, illetve a tantárgyak tanítását és tanulását elemző 2002-ben elkészült obszervációs tanulmányok egyaránt az OKI honlapján olvashatók.


Tartalom


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.