2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> A tanulás és tanítás helyzete >> Pedagógusok szakmai világképe

Pedagógusok szakmai világképe

Tartalom

  • Pedagógusok szakmai világképe • Igazgatók – tanárok – osztályfőnökök • Bevezető
    Az elmúlt években több olyan empirikus vizsgálat is lezajlott, amelynek adatai lehetővé teszik, hogy felvázoljuk az ezredforduló hazai pedagógusaiban élő szakmai világkép néhány jellemző vonását. Tudatában vagyunk annak, hogy e kép azóta is sokat alakult, hiszen rendkívül dinamikus korban élünk, s a pedagógus szakma különösen érzékeny minden változásra...
  • Tanárok és igazgatók közoktatási elképzelései az empirikus kutatások tükrében • Szabó Ildikó – Marián Béla
    Az iskolaigazgatók a magyar iskolarendszer sajátosságaiból adódóan adminisztratív és gazdasági vezetői tevékenységük mellett szakmai felelősséggel is tartoznak az általuk vezetett intézményben folyó munkáért. A közoktatásról, az oktatáspolitikáról, a tanári munkáról, az iskola feladatairól vallott nézeteik markánsan rányomják bélyegüket iskolájuk tevékenységére. Ezért különösen tanulságos szakmai elképzeléseik megismerése...
  • Az iskolai nevelés, az osztályfőnöki munka • Sallai Éva – Szekszárdi Júlia
    A közoktatás nagy, komplex, nehezen mozduló rendszer. A változások a 80-as évek közepén, az első közoktatási törvénnyel elindultak, s azóta közoktatás-politikai döntések egész sora született. Az ebből eredő gondok egyik fontos forrása, hogy a szakmai viták gyakran politikai (pártpolitikai) síkra terelődve sokkal inkább az egyik vagy másik fél győzelmi ambícióit, mintsem az eredeti jobbító, modernizáló célokat szolgálták. Az iskolai gyakorlat szereplői gyakran csak a kapkodást, a fejük felett összecsapó küzdelmeket vették észre, s többségük egyre bizonytalanabbul érezte/érzi magát...

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.