2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> A tanulás és tanítás helyzete >> Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Tartalom

 • Varga Zsuzsa • Hazai helyzetkép az iskolai könyvtárakról
  A magyar közoktatás iskolai könyvtár ügye a mindenre kiterjedő jogi szabályozás ellenére igen változatos, gyakran lesújtó képet mutat. Igaz ez annak ellenére is, hogy számos intézményben kiemelkedő könyvtár-pedagógiai munka folyik kiváló személyi és tárgyi, technológiai feltételekkel. Ez utóbbi iskolai könyvtárak az oktatás modernizációját szolgálják és az innováció műhelyei.
 • Dán Krisztina • Az iskolai könyvtárak fejlesztési stratégiája
  A kutatási célunk az volt, hogy országos reprezentatív mintán a statisztikai adatfelvételnél mélyebben, árnyaltabban, az eseti tapasztalatoknál egzaktabbul vizsgáljuk meg a különböző nagyságú településen és eltérő iskolatípusokban működő iskolai könyvtárak helyzetét. A felmérés alapján készített hiteles és differenciált helyzetkép szolgálhat ugyanis alapul ahhoz, hogy a közoktatás feltételezett szükségleteihez méretezett könyvtári modell megfelelő fejlesztési stratégiával elérhető, megvalósítható legyen.
 • Küldetésnyilatkozat • Útmutató az iskolai könyvárak fejlesztéséhez • (Dán Krisztina)
  Az iskolának fel kell készítenie a jövő nemzedékét az információra és tudásra alapozott társadalmunkban való helytállásra, az információk önálló megszerzésére, értékelésére, szelektív használatára. A feladat sikeres ellátásához olyan jól működő iskolai könyvtárra van szükség, amely képes arra, hogy a tanulás, ismeretszerzés hatékony munkaformáihoz eszközt, módszert, megfelelő információs és dokumentális bázist, motiváló tanulási környezetet biztosítson...
 • Bondor Erika • Az iskolai könyvtárhasználat hazai innovatív példái
  Korunk kihívásainak megfelelően az iskolai könyvtárakban folyó tevékenységek az utóbbi bő egy évtizedben erősen átalakultak. A könyvtár manapság már nem csak a könyvek tárháza, és a könyvtáros feladatköre sem korlátozódik pusztán a hagyományos alapfeladatokra: gyarapítás, feltárás, kölcsönzés, tájékoztatás. Az informatika forradalma az élet sok más területe mellett betört a könyvtárakba, így az iskolai könyvtárakba is. Új ismerethordozók és dokumentumtípusok, új technológiák, új kommunikációs csatornák jelentek meg - és ennek megfelelően megváltoztak az elvárások is az iskolai könyvtárakkal szemben.
 • Celler Zsuzsanna • A tudás alapú társadalom felé • Iskolai könyvtárak külföldön
  "Az információs tájékozottság, eligazodni tudás (information literacy) és a kritikus gondolkodásmód alapvető feltétele annak, hogy tanulóink sikeresen tudjanak élni a gyorsan változó, információra és tudásra irányult társadalmunkban. Az információkban eligazodni tudó tanulók képesek csak a különböző formátumokban megjelentetett információkat hatékonyan felhasználni. Az iskolai könyvtár tehát olyan eszközként fogható föl, amely lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy információs tájékozottságukat megszerezzék, és hogy felkeltse és elősegítse a teljes életpályát átfogó tanulás iránti érdeklődésüket."

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.