2019. augusztus 21., szerda , Sámuel, Hajna

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> A tanulás kora

Előszó

2009. június 17.

Előszó

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is megjelentetjük a Gyulán megrendezett Felnőttoktatási Konferencia előadásainak anyagát. Célunk mindezzel kettős:

  • Szeretnénk az egymást követő évek legfontosabb, a közoktatás területén lezajlott változásairól és azon belül különösen az iskolarendszerű felnőttoktatást érintő tendenciákról, felmerülő kérdésekről, problémákról tájékoztatást nyújtani, és
  • egyúttal olyan anyag birtokába szeretnénk juttatni a területe iránt elkötelezett szakembereket és érdeklődőket, amely kielégítheti információs igényeiket, és ezen túl alkalmas arra is, hogy kijelölje, meghatározza azt az utat és szempontokat, amelyeken a jövő kutatásának és fejlesztésének célszerű haladnia.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a kötetet azok is haszonnal forgathassák, akik az érintett intézményekben tanítanak. Ezért már a konferencia témáinak a kijelölésekor szem előtt tartottuk ezt a szempontot, és ezért számos olyan téma és előadás került a programba, amely szinte azonnal „átfordíthatóvá„, hasznosíthatóvá válik a gyakorlat számára.

Az idei konferenciát illetően a kötet olvasója (és a konferencia résztvevője) egyaránt meggyőződhet(ett) arról, hogy szemben a korábbi évekkel, két rendkívül fontos terület beépítésével igyekeztünk a konferencia tematikáját gazdagítani:

  • Több előadás is érinti azoknak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak a problémáját, akik mindeddig még nem tudtak (akartak) bekapcsolódni a „tanulás világába„. Ezeknek a rétegeknek az integrációja, beemelése a munkaerőpiacra (amely a társadalmi kohézió egyik legfontosabb biztosítéka) csak az oktatás, az át- és továbbképzések csatornáin keresztül történhet meg. Mindezekben meghatározó szerepe lesz az iskolarendszerű felnőttoktatásnak, amennyiben képes továbbhaladni azon az innovációs pályán, amelynek kialakítása a kerettantervi program által létrehozott korszerű tantárgyi struktúra megformálásával vette kezdetét. Ennek a tevékenységnek az eredményes folytatásához számos területen segítséget kívánunk nyújtani az iskoláknak (pl. a tanártovábbképzés területén). Ezért került egy másik – általunk alapvetően fontosnak ítélt terület – a programba, vagyis
  • Az iskolarendszeren kívül működő oktatási vállalkozások világa. Ezzel elsősorban az volt a szándékunk, hogy a piaci alapon szerveződő struktúrák menedzsmentjébe, valamint az általuk működtetett programok módszertanába nyújtsunk betekintést, mert meggyőződésünk, hogy számos ott található elemnek, megoldásnak, stratégiának az iskolai alkalmazása számottevő módon hozzájárulhatna a tanítás (és a tanulás) minőségének javításához.

Visszatekintve az elmúlt három év változásaira, úgy látjuk, hogy az iskolarendszerű felnőttoktatás felkészült mindazokra a válaszokra, amelyeket az

  • az élethosszig tartó tanulás és oktatás (lifelong learning and lifelong education),
  • a tanuló társadalom eszméje és
  • a tudásalapú gazdaság formálódó gyakorlata támasztott vele szemben.

Fontosnak tartjuk, hogy az itt közölt szövegek értő olvasókra találjanak Kollégáinkban. Szeretnénk, ha a tanulmányoknak minél több eleme hasznosulna a mindennapokban, a tanórákon.

Budapest, 2003. január 12.

Mayer József
Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.