2020. június 05., péntek , Fatime

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> A tanulás kora

Egy modellértékű konstrukció a piaci alapokon működő felnőttképzésben

2009. június 17.

Sepsi Zsigmond

Adu Oktatási Központ

Egy modellértékű konstrukció a piaci alapokon működő felnőttképzésben:

Adu Oktatási Központ

1. Az Adu Oktatási Központ megalakulásának körülményei

A Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft-t (továbbiakban: Társaság) 1991 decemberében alakította meg a Csepel Művek Oktatási Vállalata és munkatársai.

A megalakult társaság célkitűzései és annak megvalósítási programja az alapító vállalat terveivel nem került szinkronba, így 1992 májusában az alapító munkatársak kivásárolták a vállalati tulajdonrészt.

A Társaság már induláskor igen jelentős oktatási, képzési tapasztalatokkal, gyakorlattal rendelkezett. Az alapítók a volt Csepel Vas- és Fémművek Tröszt Oktatási Központjának vezető munkatársai, akik tapasztalattal és a szervezési munkában nélkülözhetetlen kapcsolatrendszerrel rendelkeztek.

2. Az alapítók szakmai múltja és célkitűzései

A CSM Tröszt Oktatási Intézete 1975 óta önálló oktatást végzett.

1983-ban a Csepel Vas- és Fémművek Tröszt felszámolásra került, melynek keretében a tagvállalatok és intézmények önálló gazdálkodó cégek lettek. Így az országban elsőként a Csepel Művek Oktatási Vállalat szakképzési szolgáltatásainak bevételeiből finanszírozta működését és fejlesztéseit. A megváltozott társadalmi és gazdasági környezetben a vállalat felszámolás, majd végelszámolás alá került. Jelenlegi munkatársaink kétharmada részt vett a nyolcvanas években megkezdődött iskolarendszeren kívüli szakképzési formák kialakításában az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium személyzeti és oktatási főosztályának irányításával.

3. Szervezeti felépítés

A jelenlegi szervezet az „Adult education – Tanulás egy életen át” mottó alapján 1991-ben a tömeges munkanélküliség csökkentésében való részvétel igényével a felnőttoktatás területén létrehozott magánvállalkozásból nőtt ki, egy ma már széles körű képzési struktúrával rendelkező oktatási központtá.

Az Adu Oktatási Központ olyan saját irányítással rendelkező, de nem önálló jogi személyiségű szolgáltató szervezet, amely tevékenységét tagszervezetein keresztül fejti ki. Az elmúlt öt év során a vállalatok részére konzultációs és tanácsadói szolgáltatásainkat is kialakítottuk. Az EU-integrációra való felkészülés keretében külföldi partnereinkkel eredményesen veszünk részt a közösség által kiírt pályázatokon. Ma már az ország egyik jelentős oktatási magánintézményei közé tartozik, amely integrált képzési rendszert képez. A felnőttoktatás keretében államilag elismert pénzügyi, kereskedelmi, műszaki, ügyviteli és informatikai képzéseket folytat. Az államilag finanszírozott munkaerő-piaci képzések mellett kiszolgáljuk a vállalatok és egyének képzési igényeit is.

Emellett az állást keresők részére is szervezünk speciális tanfolyamokat Budapesten és az ország több régiójában.

Partnercégeink rendszeresen támogatják a gyakorlati képzés feltételeinek fejlesztését, amely lehetővé teszi a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközök alkalmazását az oktatásban. Szakképzési tevékenységünk fejlesztésére folyamatosan bővítjük vállalati kapcsolatainkat, támogatóink munkaerő-utánpótlásának, munkavállalóinak naprakész ismeretei bővítése, karbantartása érdekében.

Az oktatási központ szervezeti felépítését és főbb tevékenységeit az 1. ábra szemlélteti.

4. Adu Oktatási Központ 1991-től napjainkig

A változó piacgazdasági körülmények indukálták azokat a változásokat, amelyek intézményünk fejlődését meghatározták. Mindig arra törekedtünk, hogy teljes körű oktatási szolgáltatást nyújtsunk, minden érdeklődő találja meg a számára legmegfelelőbb képzést. Az elmúlt évek alatt így jöttek létre tagintézményeink és a különböző oktatási tagozatok. 10 éves sikeres tevékenységünk eredményezte, hogy 2001-ben megkaptuk a BKIK által adományozott „A főváros gazdaságáért” díjat. Az Adu Oktatási Központ, szervezeteinek növekedésével, mára aktív nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező országos intézménnyé vált.

1. ábra. – Az Adu Oktatási Központ szervezeti felépítése

 • 1991: Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
 • 1992: Pénzügyi és Számviteli Főiskola csepeli tagozatának átvétele
 • 1993: Csepeli Szakképzési Alapítvány létrehozása
 • 1994: Esterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger) csepeli konzultációs központ megalapítása
 • 1995: Adu Oktatási Központ létrehozása
 • 1995: „Adu Csepel” Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola megalapítása
 • 1996: Adu – Dr. P. Rahn Partner Kht.
 • 1997: Az iskola dunaújvárosi tagozatának létrehozása
 • 1997–98: Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés feltételeinek megteremtése
 • 1998: Adu-val Európába Alapítvány létrehozása
 • 1999: Adu-Jász 2000 Kft. létrehozása
 • 1999: ISO 9001-1996 tanúsítás
 • 2000: Berzsenyi Dániel Főiskola (Szombathely) csepeli konzultációs központ megalapítása
 • 2000: Adu – RAHN Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola
 • 2001: Új iskolaépületünk avatása a Koltói Anna utca 12-ben
 • 2002: ISO 9001-2000 tanúsítás

2. ábra. – Munkatársak munkaköri megoszlása (85 fő)

3. ábra. – Munkatársak iskolai végzettségei (85 fő)

4. ábra. – Az Adu Oktatási Központ tevékenység-szerkezete

5. Minőségirányítási rendszer

Az Adu Oktatási Központ célul tűzte ki, hogy a tagszervezetei által nyújtott képzési szolgáltatásokat igénybe vevők minél teljesebb körű megelégedettségét elérje. A szolgáltatás-teljesítés minőségének folyamatos javítása érdekében minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány és a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program követelményeinek megfelelően továbbfejlesztettük. Céljaink elérése érdekében a továbbfejlesztett minőségirányítási rendszer bevezetésével a vezetőség elkötelezte magát a következő minőségpolitikai irányelvek megtartására:

 1. Számunkra a minőség mérője a képzési szolgáltatásokat igénybe vevő partnereinek megelégedettsége, ezért törekszünk arra, hogy az Adu Oktatási Központ és tagszervezetei által teljesített képzési szolgáltatások folyamatosan mindenben feleljenek meg a partnereink igényeinek, maradéktalanul elégítsék ki a velük szemben támasztott követelményeket.
 2. A szolgáltatás-teljesítés hatékonyságának növeléséhez az oktatás és képzés tárgyi feltételeit folyamatosan korszerűsítjük: számítógépes hálózaton keresztül működő portálrendszert vezettünk be és folytatjuk az oktatási eszközök folyamatos fejlesztését, a korszerű képzési környezet kialakítását.
 3. Biztosítjuk a zavartalan képzési szolgáltatás szervezési és személyi feltételeit, az oktatásnak megfelelő dokumentációs rendszer, a különböző szintű ellenőrzési rendszerek, valamint a minőségügyi szervezet továbbfejlesztésével, munkatársainak folyamatos képzésével.
 4. Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltárása és megszüntetése határozza meg.
 5. Minőségi szolgáltatásunk az oktatás/képzés mellett kiterjed a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások továbbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében.

Számunkra a minőség mérője a képzési szolgáltatásaink résztvevőinek megelégedettsége. Ennek erősítése érdekében minőségbiztosítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001: 2001 nemzetközi szabvány előírásai szerint működtetjük, független szervezettel tanúsíttattuk, és a változásokhoz igazodva fejlesztjük tovább.

6. Az Adu Oktatási Központ Informatikai Rendszere

A minőségbiztosítási rendszer kialakítását követően intranetes alapon kialakítottuk az Oktatási Központ korszerű informatikai rendszerét. Ehhez megteremtettük a földrajzilag eltérő helyen található telephelyek megfelelő öszszeköttetését.

A rendszerrel szemben támasztott követelmények az alábbiak:

 • Az információs rendszer folyamatai kövessék és támogassák az Oktatási Központ valódi folyamatait. A különböző szervezeti egységek, mint a vezetés, gazdálkodás, tanfolyamszervezés, iskola stb. hatékony támogatást kapjanak a rendszertől a határidős feladatok tervezéséhez, programozhatóságához, az események nyomkövetéséhez stb.
 • Bármikor a vezetés részére rendelkezésre állhassanak a rendszer egészére vonatkozó adatok, a különböző folyamatok, intézkedések helyzete, állapota.
 • Oktatási technológiánk alkalmazni kívánja a távoktatás és távkonferenciák bevált szisztémáit, ennek megfelelően a tervezendő informatikai rendszert fel kell készíteni a videó-konferenciák, internetes konzultációk, internetes oktatási anyagok készítésének, használhatóságának biztosítására. Kezdeti lépések már történtek ezen irányba.
 • A rendszer támogassa a vezetés által meghatározott kör részére az e-business használhatóságát.
 • A rendszer támogassa a számítógépes oktatási technológiákat, a korlátozott licence-feltételek miatt bevezetésre kerülő „moduláris oktatási programcsomagok” könnyű és gyors telepíthetőségét, a kialakított munkaállomás-konfigurációk hallgatói megváltoztathatatlanságát és/vagy az eredeti konfiguráció gyors, esetleg automatikus visszaállíthatóságát.
 • Tantermi szinten szabályozható legyen az internet-elérés, csak azok a hallgatók használják az internetet, akiknek órai munkájához az szükséges.
 • Tanítási időszakon kívül az iskola hallgatói az Aduval Európába Alapítvány, valamint az Adu VSZKI Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően használhassák az internetet, valamint az Adu Oktatási Központ oktatást támogató szolgáltatásait. A mindenkori teremhozzáférések, órarendek, előadások, gyakorlatok, vizsgák stb. időpontjai a rendszerben bármikor, bárhonnan lekérdezhetők legyenek.
 • A rendszer támogassa az órarendek készítését, teremfoglalás, tanári és egyéb erőforrások elosztásának rugalmas tervezhetőségét.
 • A kor kihívásainak megfelelően az Oktatási Központ folyamatosan átáll a LINUX alapú rendszerek használatára. A megvalósításra kerülő informatikai rendszer támogassa a LINUX alapú rendszereket.
 • Az intranetes fizikai struktúra alkalmazásának következtében fokozott a veszély a rendszer elleni külső támadásokra. A rendszer tartalmazzon a jelenleg kapható tűzfalaknál jobb, hatékonyabb tűzfalakat, valamint hatékony titkosítási kódolási eljárásokat a Központ adatainak védelme érdekében.

Az Adu Oktatási Központ a tagszervezetek irányításán túl központilag látja el a minőségirányítási rendszer és a gazdálkodás felügyeletét, továbbá biztosítja a képzéshez szükséges központi szolgáltatásokat.

7. Tevékenységi kör

Az Adu Oktatási Központ a következő helyszíneken fejti ki tevékenységét:

Központ: 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.
Képzési helyek: 1215 Budapest, Árpád u. 1.
  1214 Budapest, Csikó sétány 6–8.
  1215 Budapest, Koltói u. 12.
  2400 Dunaújváros, Apáczai u. 11.
  5100 Jászberény, Táncsics u. 11.
  5300 Karcag, Püspökladányi u. 14.

 

Helyszíni képzések: A vállalatok és az intézmények által igényelt kihelye-zett képzések

Az ADU Oktatási Központ tevékenysége integrált képzési rendszert alkot, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés mellett az iskolarendszerű képzés a következő oktatási és képzési szolgáltatásokra terjed ki:

 • Oktatási és szakképzési infrastruktúra biztosítása és fejlesztése.
 • Felnőttek tanfolyami és iskolarendszerű szakképzése.

  Iskolarendszerű szakképzés.

 • Munkanélküliek átképzése és továbbképzése.

  Szakmai vizsgáztatás.

Munkaerő-piaci tanácsadás.

 • Az ADU Oktatási Központ szolgáltatásainak főbb igénybevevői:
 • Oktatási Minisztérium
 • Munkaügyi Központok
 • Vállalatok, bankok, intézmények
 • Lakosság

A képzési szolgáltatásban együttműködő felek:

 • Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.,
 • ADU–JÁSZ Oktató és Szolgáltató Kft.,
 • Adu Dr. P. Rahn Partner Kht.,
 • ADU–RAHN Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola,
 • Adu Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola,
 • szerződéses tanárok, szakoktatók

Nemzetközi partnerkapcsolatok:

 • Akademie für Wirtschaft und Verwaltung GmbH, Németország
 • Management Akademie Sachsen, Németország
 • East Midland Further Education Council, Nagy Britannia
 • Academie Strasbourg, Franciaország
 • Algarve Regional Education Management, Portugália
 • European Forum of Technical and Vocational
 • Education and Training, Olaszország
 • Technological Educational Institution of Athen, Görögország
 • MGUKI Moszkvai Állami

8. Tagintézmények

1. A Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. szervezete

Alapítása, 1991 óta az ország jelentős oktatási magánintézményei közé tartozik, amely egy integrált képzési rendszert működtet. A felnőttoktatás keretében államilag elismert pénzügyi, kereskedelmi, műszaki, ügyviteli és informatikai képzéseket folytat. Az államilag finanszírozott munkaerő-piaci képzések mellett kiszolgálja a vállalatok és egyének képzési igényeit is. Emellett konzultációs szolgáltatásokat is nyújt vállalatoknak, valamint az állást keresők részére is szervez speciális tanfolyamokat Budapesten és az ország több régiójában.

A Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. az önálló képzési vállalkozásokon túl belső szakmai, szervezési, gazdálkodási szolgáltatásokat is nyújt az Adu Oktatási Központ más tagszervezetei számára.

A Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. szervezeti felépítését az 5. ábra foglalja össze.

5. ábra. – A Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. szervezeti felépítése

A Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. tevékenységi köre

Tanfolyami képzések intenzív, esti és távoktatásos formában:

 • Szakképesítő tanfolyamok:
  • műszaki
  • kereskedelmi és vendéglátó
  • informatikai
  • közgazdasági
  • ügyviteli
 • Akkreditált szakirányú pedagógus-továbbképzés

Főiskolai első- és másoddiplomás tanárképzés a kihelyezett konzultációs és vizsgaközpont szervezésében esti, levelező és távoktatásos képzéssel:

 • Eszterházy Károly Főiskola (Eger): számítástechnika-tanár
 • Berzsenyi Dániel Főiskola (Szombathely): angol- és német-tanár

Felsőoktatási együttműködéseink:

 • BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara (Budapest)
  Pénzügyi szakügyintéző (Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés)
 • BMF Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kara (Budapest)
  Villamosmérnök-asszisztens (Akkreditált isk. rendszerű felsőfokú szakképzés)
 • Dunaújvárosi Főiskola Közgazdasági Intézet (Dunaújváros)
  Idegenforgalmi szakmenedzser (Akkreditált isk. rendszerű felsőfokú szakképzés)
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest)
  Logisztikai műszaki menedzser (Akkreditált isk. rendszerű felsőfokú szakképzés)

2. Az Adu – JÁSZ 2000 Oktató és Szolgáltató Kft.

Az Adu Oktatási Központ 1999-ben létrehozott jászberényi tagszervezete szervezi a helyi, továbbá a régióban kihelyezett képzéseket műszaki, kereskedelmi és vendéglátási, valamint informatikai szakterületeken.

6. ábra. – Fő képzési szakirányok

7. ábra. – A képzés után elhelyezkedett

3. Az Adu–Dr. P. Rahn Partner Kht. szervezete

Az Adu Oktatási Központ 1996-ban a Wirtschaftsakademie (WAK) Leipzig német iskolával közösen megalapította az Adu–Dr. P. Rahn Partner közhasznú társaságot. Ez a szervezet működteti a Magyar–Német Gazdasági–Műszaki Képző és Gyakorló Intézetet, és ellátja az Adu Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola gyakorlati képzését is, a magyar–német vegyes vállalatok dolgozóinak továbbképzése mellett.

8. ábra. – Az Adu–Dr. P. Rahn Partner Kht. szervezeti felépítése

Az Adu–Dr. P. Rahn Partner Kht. tevékenységi köre

A gyakorlócég német mintára, a nemzetközi, valamint a magyar gyakorlócégek hálózatának tagjaként szakmai gyakorlati képzési helyként működik.

A gyakorlócégen belül a magyar szakmai követelmények mellett a német szakmai ismeretek átadására éppúgy lehetőség nyílik, mint a nemzetközi gyakorlócégekkel való közvetlen együttműködésre, amely megköveteli a német vagy az angol szakmai nyelv használatát. Az idegen nyelv használata, gyakorlása valós körülmények között történik.

A gyakorlócégben folyó szakmai (ügyviteli, informatikai és elektronikai) tevékenységek euro-kvalifikációs lehetőséget nyújtanak a magyarországi német érdekeltségű vállalatok szakember-utánpótlása, dolgozói továbbképzése, valamint a német kisebbségi önkormányzatok szakképzési igényeinek kielégítésére.

A képzés minőségének és eredményességének növelése érdekében szakmai gyakorlatot is szervezünk Németországban. A felnőttképzés keretében folyó szakképesítő tanfolyamok OKJ-vizsgával zárulnak. A képzésben résztvevő tanulók a német partneriskola oklevelét is megszerezhetik alap- illetve középfokú nyelvvizsgával együtt. A gyakorlócég feltételei alkalmasak arra, hogy munkáltatói vagy egyéb igények felmerülése esetén az adott szakterületen német szakképesítés is megszerezhető legyen (IHK-vizsga).

4. Az Adu Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola szervezete

A jövőben várható képzettségi változásokra felkészülve az „ADU-val Euró-pába” Alapítvány 1995-ben létrehozta az Adu Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskoláját, ahol a tanulók szakképzésében fontos szerepet tölt be a vállalkozóvá válásra nevelés.

„Adu-val Európába” Alapítvány

Az iskolarendszerű szakképzés feltételeinek megteremtésére hoztuk létre alapítványunkat, amelynek fő célkitűzése, hogy a gyorsan változó piacgazdaságra sokoldalúan felkészült, vállalkozásra alkalmas szakemberek képzése valósuljon meg.

Az alapítvány további céljai:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
 • Euro-atlanti integráció elősegítése

Az iskola három képzési helyszínen folytatja az oktatást, Budapesten és Dunaújvárosban (1997) és Karcagon (2002).

9. ábra. – Az iskola szervezeti felépítése

Az alapműveltségi vizsga után a tanuló választhat, hogy megkezdi a szakképzést vagy továbbmegy a második modulra. Az érettségi után a tanuló megkezdheti az érettségire épülő szakképzést vagy felsőoktatási intézménybe jelentkezik. Az iskola a végzés utáni sikeres elhelyezkedés érdekében évente felülvizsgálja szakképzési ajánlatát és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően változtatja. Az iskola lehetőséget nyújt a tanulóknak az előírt szakmai képzési követelményeken felüli további szolgáltatásokra, úgymint: a kötelező tanórákon felül az informatikai és nyelvi laboratóriumok, gyakorlati képzőhelyek használatára, szabadidős tantermi és szabadtéri sporttevékenységekre, külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételre, klubéletre, önképzőköri munkára. A plusz szolgáltatások támogatását, valamint a jó tanulók ösztönzését az alapítványi hozzájárulásokból fedezzük. Partnercégek támogatják a gyakorlati képzést, és a folyamatosan bővített vállalati kapcsolatok alapján az iskola szakképzési tevékenysége a támogató munkaerő-utánpótlásának és munkavállalóinak naprakész ismeretét az igényeknek megfelelően bővíti.

Az Adu Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola tevékenységi köre

Az iskola a Nemzeti Alaptanterv előírásainak megfelelő helyi tanterv szerint működik. A kilencedik osztálytól folytatólagosan, modulrendszerben, hat tanéven keresztül folyik az oktatás.

Első modul (9–10. évfolyam): Felkészít az alapműveltségi vizsgára
Második modul (11–12. évfolyam): Szakiskolai szakképesítő évfolyamok
Harmadik modul (11–12. évfolyam): Felkészít az érettségi vizsgára
Negyedik modul (13–14. évfolyam): Érettségi utáni felsőfokú szakképzés
  (pénzügyi szakügyintéző, mérnökaszisztens)

 

Az iskola különböző szinteken nyújt szakképesítést:

 • általános iskolai végzettségre épülő szakmai szinten szakiskolai végzettséggel,
 • alapműveltségi vizsgára (10. osztály) épülő szakmai szinten,
 • középiskolai végzettségre (érettségi) épülő közép- és felsőfokú szakmai szinten,
 • középiskolai végzettségre (érettségi) épülő akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképesítés szintjén.

10. ábra. – Adu-Csepel VSZKI tagozatai, 2002/2003

11. ábra. – Érettségi utáni szakképesítő tagozat, 2002/2003

6. Adu–RAHN Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

Az iskolafenntartó ADU–Dr. P. Rahn Partner Kht. által 2000-ben alapított magániskola informatikai és logisztikai szakirányú képzést folytat, részben két (német vagy angol) tanítási nyelven.

12. ábra. – Az ADU–RAHN Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola szervezeti felépítése

Az Adu-RAHN Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tevékenységi köre

 • Általános iskolát végzett fiatalok nyelvvizsgára történő elkészítése, ezt követően két tanítási nyelvű érettségi vizsgára (9. osztály)
 • Az érettségizettek szakmai képzése műszaki, informatikai és logisztikai szakterületeken (10–13. osztály)
 • Akkreditált iskolarendszerű szakképzés (14–15. osztály).

A két tanítási nyelvű szakközépiskola 9. évfolyamán a tanulók egy éven keresztül heti 20 órában német vagy angol nyelvet tanulnak, a tanév végén középfokú nyelvvizsgát tesznek a választott nyelvből. Közben felzárkóztató képzés folyik magyar nyelvtanból, matematikából és fizikából. A 10-13. évfolyamokon a közismereti érettségire való felkészítés mellett szakmai orientáció-szakmacsoportos alapozó oktatás is folyik. A tantárgyak egy részét német vagy angol nyelven tanulják a diákok. A választott nyelven tanult tantárgyakból az adott nyelven érettségizhetnek. A nyelvvizsgával rendelkezők számára is kötelező a választott nyelvi ismeretek továbbfejlesztése. Lehetőség van szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga letételére is.

A 13–14. szakképző évfolyamokon szakmai vizsgára való felkészítés történik, ami folyhat magyar nyelven vagy kellő számú jelentkezés esetén a célnyelven is. A szakmai vizsgán magyar vagy idegen nyelven vizsgázhatnak.

Az iskola informatika és logisztika szakirányban folytat képzést. A szakképző évfolyamokon a képzés magyar, illetve két tanítási nyelven is folytatható a tanulók nyelvismeretétől és a jelentkezők számától függően.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.