2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2001 január

Tankönyvmelléklet

2009. június 17.

Még nem tűnik olyan távolinak az idő, amikor emberek milliói számára a Biblia, esetleg a kalendárium mellett az ábécéskönyv jelentette a könyvet, a szellemi táplálékot, a világra nyíló ablakot. Aztán először csak a sokak kezébe kerülő könyvek száma szaporodott, majd tömegessé vált a nyomtatott sajtó, később hír- és történetmondóként megjelent a tömegesedő újság. A 20. század kezdetétől a világra csodálkozásnak, az ismeretszerzésnek egyre újabb és újabb forrásai – a film, a rádió és a televízió – jelentek meg, tömegeket elhódítva az írott, könyvbe, újságba nyomtatott szavaktól, az elmélyedés, az írott jelek gondolattá transzformálásának sajátos emberi állapotától. Ennek a viszonylag rövid, alig másfél évszázadnyi változásnak a sodrában a tankönyv minden veszélyeztetettség ellenére állta a próbát, megmaradt a világban való eligazodás, az írásos kultúrába történő bevezetés első és semmivel nem pótolható instrumentumának. A Gutenberg-galaxisról született hatvanas-hetvenes évekbeli próféciák, amelyek az írott ismeretszerzés eltűnését, a képi kódokkal történő kommunikáció egyeduralmát jövendölték, érdekes módon a tankönyv fennmaradását nem kérdőjelezték meg. Valószínűleg azért, mert e jövendölés prófétái is tudták, hogy a képi közlés korszakának felnövő emberét is meg kell tanítani valamiből írni és olvasni.

Az írásos kultúra távolodó galaxisáról alkotott vízió nem egészen úgy teljesedett be, ahogyan azt jövendölői elképzelték. Éppen a hatvanas években indult meg az ismeretterjesztő könyvek arányának növekedése. Különösen megnőtt a felnövő generációknak szánt, a kultúrába, tudományokba való bevezetésüket szolgáló művek aránya. Ez a folyamat törte meg a tankönyv ismeretközvetítésben játszott korábbi hegemón szerepét. Ezekből a színes, információgazdag könyvekből sokszor már többet és jobban lehetett tanulni, mint a velük egyidejűleg megjelent tankönyvekből. A tankönyvírók és kiadók azonban felvették az ismeretterjesztő művek robbanásszerű terjedése révén nekik dobott kesztyűt, s hihetetlen mértékben megújították a tankönyveket. Ezzel is magyarázható, hogy ma már a tankönyvek zöme esetében nem lehet éles határt vonni az ismeretterjesztés és a didaktikus célú műveltségközvetítés egykor nagyon is elkülönült funkciója között. S tegyük hozzá, közben maga a pedagógus is rádöbbent arra, hogy milyen mélységekbe és magasságokba emelheti a gyermeki gondolkodást az ismeretterjesztő művek tankönyvvel együtt történő felhasználása.

A tankönyvek és készítőik az ezredfordulón minden eddiginél nagyobb kihívással kényszerülnek szembenézni az internet, az ismeretek, információk tárolására, azonnali megjelenítésére képes digitális multimédia rohamos térhódításával. Olyan eszközrendszer jelent meg ezzel az információközvetítés, az ismeretszerzés eddigi instrumentumai között, amely bizonyosan a Gutenberg-galaxis végéhez hasonló jövendöléseket szül majd az írott, nyomtatott könyv, tankönyv eltűnéséről, a kultúrában, a tudományokban többnyire rejtetten létező rendszer elsajátításában játszott szerepének háttérbe szorulásáról.

Pedig a tankönyv – ha formája ebben a digitális térben sokat változik is majd – nem tűnhet el, már csak azért sem, mert az elektronikusan tárolt információk szinte végtelen tömege mindig csak a részletekről szól, melyek szükségszerűen elvész az, akinek szellemét nem pallérozták az egész megragadására, akit nem tanítottak meg a rendszerezésre, az ismeretek, információk közötti válogatásra. Ezeknek a képességeknek a fejlesztése elképzelhetetlen az egészet mind összetettebben megragadó, a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez igazodó értelmezési rendszer nélkül, amelyet a pedagógus tevékenysége mellett csak a tankönyv nyújthat épp a rendszerezettsége, egészlegességre törekvése révén.

A tankönyv jelenével és jövőjével foglalkozó tematikus szám, az Oktatási Minisztérium Tankönyv- és Taneszközbizottságának kezdeményezésére és anyagi támogatásával jelenik meg, amely több más téma mellett arra keres választ, miként képes megfelelni a tankönyv a 21. század kihívásainak.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.