2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A tánc és dráma alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A tánc és dráma alapműveltségi vizsga általános követelményei

A tánc és dráma a C) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 1-10. évfolyamára előírt részterületek alkotják: a hagyomány játékai és táncai, bábjátékok, maszkos játékok, drámajátékok, ünnepi szertartások, rituális játékok, tánc- és mozgásművészet, színi nevelés.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, vizsgáztatásának eszközét és módját, értékelését az iskola határozza meg.

*

A vizsga két részből áll: írásbeli és gyakorlati vizsgából.

Az írásbeli vizsga központilag összeállított feladatlapok megoldásával történik.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott minimum- és minimum fölötti követelmények.

Az írásbeli vizsga két témakörből tevődik össze.

Az egyik a táncművészet körébe tartozó formai, műfaji, kortörténeti, stilisztikai ismereteket és összefüggéseket tartalmazza. (Népi gyermekjátékok, magyar páros táncok, régi és új stílusú táncok, népek és nemzetiségek táncai, népszokásokhoz kapcsolódó táncos elemek, történelmi táncok, XX. századi társastáncok, XX. századi tánc- és mozgásművészet.)

A másik a dráma és színházművészet körébe sorolható fogalmak, összefüggések ismeretét, értelmezését és elemzését tartalmazza. (Népi gyermekjátékok, báb- és tárgyjátékok, maszkos játékok, népszokások, hagyományok rítusai, némajáték, pantomim, dramatizált művek, színházi előadás.)

A kétrészes írásbeli feladatlap megoldására 90 perc (2x45 perc) áll rendelkezésre.

A javítást és az értékelést a vizsgáztató szaktanárok végzik megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs alapján.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

*

A gyakorlati vizsga két feladatkört tartalmaz: csoportosan és egyénileg elvégzendő feladatokat.

A csoportos feladatokban a vizsgázóknak fel kell készülniük és elő kell adniuk - mintha közönségnek mutatnák be - egy szabadon választott produkciót az alábbi területek valamelyikéből: 1. részlet bemutatása írott drámai műből vagy dramatizált irodalmi alkotásból, 2. a csoport által közösen létrehozott színjáték bemutatása, 3. kicsiknek szóló mesék, történetek eljátszása, 4. táncos produkció, 5. pantomim, 6. bábos produkció.

Az egyéni feladatokban a vizsgázó legalább egy területet választ a következőkből: 7. önállóan előad egy szóbeli produkciót vagy táncetűdöt; 8. elkészíti, végleges formájában bemutatja és elemzi egy előadás díszlettervét (méretarányos modellként) vagy kellékeit; 9. megszerkeszti és indoklással bemutatja egy darab színpadi hang- és világítástechnikai tervét; 10. megtervezi, elkészíti és indokolja egy színpadi mű egy vagy több szereplőjének jelmezét vagy sminkjét; 11. maszkokat vagy bábokat készít egy konkrét előadáshoz; 12. 2-5 fős csoportban spontán és előkészített improvizációs feladatot old meg.

Egyéni vizsgafeladatként értékelhető, ha a vizsgázó megtervezi és elkészíti a csoportosan bemutatott produkció díszleteit, jelmezeit, világítását, kellékeit.

A gyakorlati vizsga alapján értékelhető a beszéd- és kifejezőkészség fejlettsége, a helyzetértelmezés helyessége, a drámai szerkezet érzékeltetése, mozgás és zene összhangja, az improvizációs és kombinációs készség fejlettsége, a táncok alaplépéseinek ismerete, stílusos előadása, a jellemábrázolás árnyaltsága, a kommunikáció biztonsága, az elkészített eszközök, tárgyi dokumentációk eredetisége, a választott anyagok és technikák helyessége, a kivitelezés módja, minősége és használhatósága.

A gyakorlati vizsgán a vizsgázónak két feladatot kell teljesíteni (egyet az 1-6. feladatcsoportból, egyet a 7-12. feladatcsoportból) és aktívan részt kell vennie a produkció előkészítésében.

A gyakorlati vizsga időtartama a feladatok jellegétől függően változó. A csoportos vizsgára 10-30 perc, az egyéni vizsgára 2-10 perc fordítható.

A gyakorlati vizsgát a vizsgáztató szaktanárok értékelik megadott pontozási és osztályozási szempontok alapján.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.