2019. október 20., vasárnap , Vendel

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 február

Szemelvények a nyertes pályázatok beszámolóiból (XI.)

2009. június 17.

Szemelvények a nyertes pályázatok beszámolóiból (XI.)

Projektek a piliscsabai Palánta Iskolában

A KOMA támogatását a Palánta Iskola által gyakorolt projektmódszer elméleti alapjainak és napi gyakorlatának szélesebb körben való megismertetéséhez kérték, hogy mindennapos kutató-fejlesztő tevékenységükhöz együttműködő társakra, közösségekre találjanak.

"Úgy gondoljuk, ha megkérdezne valaki egy hozzánk járó kilencéves gyermeket arról, mit csinál az iskolában, akkor feltehetőleg nem azt válaszolná, hogy tanul, hanem mondjuk azt, hogy épp egy könyvet ír a Pilisben élő madárfajokról vagy Mátyás királyról, esetleg azt, hogy épp kiállítást rendez a rajzaiból, vagy egy színdarabot próbál.

Gyermekeink délelőttönként (9-től 12-ig) kutató-, (művészeti) alkotómunkával vannak elfoglalva, azaz egy-egy projektben vesznek részt, délutánonként pedig (2-től 4-ig) művészeti és sporttevékenységekkel töltik idejüket.

Egy-egy ilyen projektre szerveződő munkacsoport 3-6 hétre köt szövetséget. A gyermekek szabadon választhatnak a lehetőségek közül, a következő feltételekkel:

1. pontos ismereteket szereztek a programmal kapcsolatban,

2. patrónusukkal és munkacsoport-vezetőjükkel előzőleg megbeszélték szándékukat, és egyetértettek a döntést illetően,

3. kölcsönösen elfogadták egymást a csoport többi tagjával.

A projektek programját sem most, sem később nem határozzuk meg évekre előre. Tesszük ezt azért is, hogy minél szélesebb körből választhassanak gyermekeink, de a legfontosabb szempontnak azt tartjuk, hogy a projekt vezetője ne csak értője, de szerelmese is legyen annak a témának, amellyel kapcsolatban a gyermekeket el akarja varázsolni. Azt gondoljuk ugyanis, hogy ha a patrónussal való szoros együttműködés révén érvényesülni tud minden gyermek egyéni háttér-tanterve a tevékenységen belül, s ha a munkacsoport vezetőjének őszinte és hiteles vonzalma a téma iránt átlelkesíti a csoportot, akkor - kis túlzással - azt lehet mondani, hogy majdnem mindegy, mivel foglalkoznak, hiszen a legfontosabb céljaink úgyis érvényesülnek, azaz:

1. a gyermek mintát kap egy feladattal és céllal való hiteles azonosulásra,

2. megerősödnek belső késztetései,

3. igénye lesz birtokolni bizonyos eszközöket (készségeket és jártasságokat) a feladat megoldásának érdekében,

4. szükségét fogja érezni, hogy fejlessze bizonyos készségeit és képességeit,

5. a tevékenységhez kapcsolódóan ismereteket szerez, megtanulja azokat rendszerezni,

6. átérzi egy cél elérésének örömét."

A miskolci KARRINA Szakképző Iskola Szabad személyiség-központú szakképző iskoláért című pályázata

A szakközépiskola Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen olyan magániskolája, amely érettségizett fiatalok szakképzésével foglalkozik nappali és esti tagozaton. 170 tanuló és 15 fős tantestületének felkészítésére készített programmal pályázott az intézmény. Tenni kész felnőttek, toporgó fiatalok számára, személyiségük közös fejlesztésére tréningeket, élményt adó programokat szerveztek a hagyományteremtés szándékával. Ehhez alkalmas tankönyv összeállításáról is beszámoltak.

"Alkalmazott módszerek, eszközök: előadások, csoportos tréningek: a pedagógusoknak, animátoroknak a hallgatói körből, az iskola minden hallgatójának. Kommunikáció-tankönyv készítése 18-22 éves fiatalok számára.

A megvalósítás a tantestület számára: egyhetes tréning két témakörben: A szabad személyiség-központú pedagógia szakmai-módszertani kérdései. A tanulás tanítása. A Nyitott Pedagógiai Műhely és az Alternatív Tanárképző Stúdium pedagógusképző programjai.

Bentlakásos kéthetes tréning angol nyelven a diákönkormányzat tagjainak és angol szakos nyelvtanároknak. Felkészítés önismeretre, önképzésre. Verbális kommunikáció angol nyelven, nonverbális kommunikáció. Hallás utáni megértés, készségfejlesztés. Kooperációs technikák alkalmazása, aktivizálás, önérvényesülés, a kreativitás fejlesztése. Az International Language School által kifejlesztett, továbbképzési ajánlatként elfogadott program.

Az iskola 170 hallgatójának programja: háromnapos erdei tábor. Kommunikációs és önismereti tréningek, a kooperációs technikák kialakításának megalapozása. Itt mindenki ismeretlen! Közösségformálás, együttélési, együttműködési szabályok közös kialakítása változó csoportokban, változó körülmények között. Ahány tevékenység, annyiféle tehetség. Tehetségesek közül a legtehetségesebbek - ki, miben és hol - a körben, a tűz körül, kiránduláson és feladatmegoldáskor, minden élethelyzetben. A tanév során módszeresen felépített tematika szerint pszichológiai előadások, személyiségfejlesztő és kommunikációs készségfejlesztő tréningek."

Szülők iskolája program a Gordon Iskola szervezésében Kecskeméten

Óvodás és általános iskolás korú gyermekek szüleinek a Szülők iskolája keretében elméleti és gyakorlati ismereteket kívántak nyújtani annak érdekében, hogy segítséget adjanak a gyermekközpontú családi neveléshez.

"A Szülők iskolája program keretében előadás-sorozatot szerveztünk minden hónap negyedik keddjén. Erről szórólapon, plakátokon és óvodai tájékoztatókon értesítettük a szülőket. Az előadások helyszínéül a város központjában található Kecskeméti Ifjúsági Otthon előadótermét választottuk, figyelembe véve a közlekedés szempontjából azt, hogy kicsi gyermekkel érkeznek.

Az első előadás az első osztály nehézségeiről szólt, dr. Ranschburg Jenő pszichológus tartotta. Zsúfolt ház előtt beszélt egy órán keresztül, majd az előadás után még egy óra hosszat válaszolt a felmerült kérdésekre. A résztvevők ezután személyesen konzultálhattak a gyermekpszichológussal. Amíg a szülők az előadáson vettek részt, a gyermekeknek játszóházat tartottak a Gordon Iskola tanárai. Az első előadáson 90 szülő és 23 gyermek vett részt.

A második előadás a családi demokráciáról, a harmadik a szülői kompetenciáról, a negyedik a kommunikációs gátakról szólt. A programokon 40-50 szülő mindig jelen volt. A játszóházban összesen 53 gyerek vett részt.

A programsorozat befejeztével a szülők azt kérték, hogy a következő évben is szervezzük meg a szülők iskoláját új témákban.

A program híre átlépte a város határait, így Hartán is kérték a teljes program helyi megtartását, amit szintén megszerveztünk, és állandó 46-58 fős létszámmal tartottunk meg.

A programokról híradás, riport, beszámoló hangzott el a városi televízióban, rádióban, sajtóban."

Peter Petersen iskolamodellje egy alapítványi iskolában. Habakukk Alapítványi Óvoda és Iskola

*

Részlet a Habakuk(uccs) információs kiadvány 1999. júniusi tanévzáró különszámából

"Állatok a Habakukk Iskolában

A negyedikesek osztályában van egy akvárium sok-sok hallal. Senki nem tudta pontosan megmondani, hány halat is etetnek mindennap közösen. Év elején határozták el, hogy közösen vesznek egy akváriumot és hoznak bele kavicsokat, növényeket és mindent, ami egy akváriumba kell. Közösen tartják tisztán a halak lakhelyét, nyáron pedig valaki hazaviszi gondozni őket. De hogy ki, azt még nem tudják.

Áprilisban az ötödikesek is elhatározták, hogy lesz egy közös állatuk. Nehezen tudták azonban eldönteni, milyen állatuk is legyen. Kérdőíves felmérést végeztek, melynek alapján a törpenyúl mellett döntöttek. További vitát váltott ki azonban, hogy ki és hol vásárolja meg a nyulat, hol legyen a helye, és ki vigye haza a tanítási szünetekben. Aztán az idő rövidsége miatt az állatkérdést elnapolták az ötödikesek a következő évre.

Júniusban egy hatalmas méhraj vendégeskedett iskolánk kertjében az egyik fán egy pár napig, nagy izgalmat okozva ezzel, míg alkalmasabb kaptárhelyet nem találtak maguknak a méhészek legnagyobb bánatára, akik aznap készültek volna befogni őket.

Alkalmunk volt egy süni életét is figyelemmel kísérni az elmúlt héten, ugyanis az óvodások a süni lakhelyéül szolgáló farakásból szerettek volna Frédi-Béni autót építeni. Szegény süni kénytelen volt elköltözni, miután lakhelyét a gyerekek elhordták. Eközben tudtuk őt megfigyelni.

A Felvinczi utca környékén rengeteg macska él. Vörösek, feketék, tarkák, és mindegyikükre jellemző a jóltápláltság. Régebben, amikor az épület évekig üresen állt, télen az ablakpárkányokon macskák melegedtek. Még ma is nagyon sok macska látogatja meg kertünket, és sajnos gyakran az ajtókat is megtisztelik, a macskariasztó spray ellenére."

A Benczúr Gyula Magán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egy gazdagabb, emberibb életért című pályázata

A nonprofit, csak állami támogatásban részesülő, ingyenes képzést nyújtó sóstóhegyi intézmény a programmal a Nyíregyházán élő értelmi fogyatékos gyermekeket vonta be az általa indított zenei képzésbe.

"1998 szeptemberében több csoportban (gyengén és súlyosan fogyatékos gyermekekkel) metalofonon, xilofonon, furulyán, illetve ritmushangszereken kezdtünk el tanulni. A speciális Orf-hangszereken nagyon egyszerű, két hangból álló dallamokat kezdtünk játszani, például Zsipp, zsupp kender zsupp, Hinta, palinta stb. A dallamok lejátszásához az Ulvilla színes kottarendszert alkalmaztuk. Amikor a két fő hang: a szó és mi (piros, kék) már tudatosodott a gyerekekben, újabb hanggal bővítettük a skálát.

Decemberre már karácsonyi műsort állítottunk össze, melyet az iskolában, az ÉFOÉSZ-ban és a Református Gyülekezet karácsonyi műsorán is bemutattunk. (Kis karácsony, Pásztorok, pásztorok, Csendes éj stb.)

Minden tanulónak a színes kottarendszer alapján készített saját partitúrája volt. A partitúráról az év végén a gyengén fogyatékosok már önállóan tanulták a dalokat, míg a súlyosan fogyatékos tanulók segítséggel játszottak 2-3 dalocskát.

Nagy lelkesedéssel és kedvvel tanulták a gyerekek a dalokat, és örömöt jelentett azok együttes megszólaltatása. Nemcsak zenei ismeretet nyújtott a játék a hangszereken, hanem egyéniségüket, érzelmi életüket is sikerült gazdagabbá tenni. Érezni lehetett a foglalkozásokon, hogy a korábban nagyon zárkózott gyerekek megnyíltak, szívesen játszottak közönség előtt is. Hasznosnak és fontosnak tartjuk a zenei foglalkozásokat és szeretnénk folytatni, hogy gazdagítsuk személyiségüket, és hogy örömet tudjanak szerezni önmaguknak, környezetüknek."

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Deviáns angol című díjnyertes pályázata

A pályázat keretében Vörösváry Enikő kallódó fiatalok idegennyelv-tanításának módszertani megoldásához kért anyagi támogatást.

"ťElviheted a lovat a folyóhoz, de nem itathatod meg.Ť

Ez az angol közmondás azt az üzenetet közvetíti számomra, hogy nem taníthatok meg semmit senkinek, ha ő nem nyitott rá, ő maga nem akarja megtanulni, elsajátítani azokat az információkat, készségeket, azt a szemléletet, amellyel meg szeretném ismertetni, amit felajánlok számára. Ennek megfelelően nem hiszek az egyirányú tanításban; a tanítás helyett inkább tanítás-tanulási folyamatról beszélnék, olyan kölcsönhatásról, amelynek mind a ťtanítóŤ, mind a ťtanítottŤ teljes személyiségével részese és alakítója. Nemcsak a diákok tanulnak, hanem a tanár is: a tanórák és az iskolában közösen eltöltött idő bőséges lehetőséget kínál a tanár számára is a tanulásra. A diákokkal való beszélgetésekből, őszinte visszajelzéseikből, kritikájukból mind tudásban (nem feltétlen tantárgyi), mind önismeretben a tanár is gazdagodik, és az ő saját tanulása egyben tanítás is: a nyitottság új, ismeretlen területek, a kritika iránt, a változni és fejlődni akarás mintául szolgál a diákok számára.

Ennek megfelelően a tanítás alapvető célja olyan lelki környezet megteremtése, amely elősegíti a diákok és tanáraik készségeinek, gondolkodásmódjának és személyiségének fejlődését. A tanítási-tanulási folyamat akkor valósulhat meg, ha a résztvevők kapcsolatát a kölcsönös bizalom és tisztelet hatja át. Az iskolát olyan helynek tekintem, ahol egyenrangú emberek vannak jelen és mindenki nyitott a tanulásra, fejlődésre.

A Tanodába járó fiatalok jelentős része koncentrációs és tanulástechnikai problémákkal küzd, sokan gyakran hiányoznak, illetve késnek óráikról, otthon általában nem készülnek. Mindezek természetes következménye, hogy a ťlemaradásŤ állandóan aktuális kérdéssé vált.

A tanár feladata, hogy a csoportjaiba járó összes diák haladási ütemét figyelemmel kísérje (ebben segítenek a Tanodában a stábmegbeszéléseken a diákokról elhangzott információk is), és amennyiben egy fiatal nem fejlődik saját képességeihez mérten vagy a saját maga által kitűzött célnak megfelelő mértékben, akkor ezt azonnal jelezni kell neki.

A lemaradás mértékének csökkentésében fontos szerepet kap a tanulás tanítása. Egy idegen nyelvet tanító tanárnak tudnia kell, hogy nemcsak szavakat, kifejezéseket, nyelvtani struktúrákat kell megtanítania a diákoknak, hanem olyan készségeket is fejlesztenie kell, amelyeket hajlamosak vagyunk adottnak tekinteni: olvasás, szövegértés, fogalmazás, szótárvezetés, szótárhasználat stb. A nyelvtanításnak feltétele a biztonságos légkör kialakítása is, amelyben a fiatalok szabad utat engedhetnek spontán megnyilvánulásaiknak, őszintén beszélhetnek tanulási problémáikról, nyíltan élhetnek kritikával a tanár tanítási módszereivel szemben. Ezek feltételei a tanár és a diákok közötti valódi együttműködésnek, a tanulási nehézségek közös, konstruktív kiküszöbölésének.

A ťszemélyre szabottŤ tanulás is fontos tényező a lemaradás problémájának megoldásában, ugyanis mindenki csak azt a tudásdarabot tudja megtanulni, amelynek befogadására készen áll, azaz megfelel aktuális tudásszintjének és meglévő készségeinek. Ha egy diáknak ilyen, számára megfelelő tudásdarabot ajánlunk, általában megnő a tanulási kedve, és fejlődésének üteme is gyorsabbá válik. Ha a saját személyére szabott tanulási ütemet nem képes egy fiatal tartani, az sokkal erőteljesebb visszajelzés számára, mint az, ha egy csoport haladásához képest maradt le. Természetesen ez akkor lesz a fiatal számára értékes visszajelzés, ha a tanárával részletesen beszél a fejlődéséről, a tanulási üteméről és reális célkitűzéseiről.

Jelentősen csökkentheti a lemaradást a kiszámíthatóság is, azaz ha a tanár a félévet lezáró vizsgákon ugyanazt kéri számon a fiataloktól, amit az órákon közösen tanultak. A vizsgafeltételeket a Tanodában előre megkapják, és gyakran tartunk a leadási határidők előtt konzultációt. Az órákon én magam is mindig papírra írok, hogy a tanultakat így, írásos formában minden óráról megőrizzem. Az órák tananyagait dátum szerint gyűjtöm egy dossziéban, ami nemcsak számomra könnyíti meg a csoport haladási ütemének követését, hanem lehetőséget ad a diákok számára is arra, hogy bármikor betekinthessenek a tanultakba és az összegyűjtött tananyag segítségével behozhassák lemaradásukat. Ezzel a lehetőséggel a vizsgafeltételek leadási határideje és a félév végi vizsgák előtt szoktak is élni a fiatalok.

A diákoknak lehetőségük van arra, hogy külön konzultációt kérjenek. Ez nem kötelező jellegű. Ezek a konzultációk terepül szolgálnak annak megtanítására, hogy a diákok felelősséget vállaljanak saját tanulásukért, legkésőbb a vizsgára való felkészülés utolsó szakaszában."

AGY Humán-Reál Tanoda szentendrei általános iskola pályázata

Az 1992/93-as tanévben alakult, alternatív pedagógiai módszereket és eszközöket alkalmazó általános iskola óvodások számára rendezett iskolai átvezető foglalkozások személyi és dologi feltételei biztosításához kért támogatást.

"A pályázaton elnyert összeg segítségével még eredményesebb volt átvezető foglalkozásunk, amely az elmúlt években egyre népszerűbb lett. Ezt bizonyítja a növekvő létszám, valamint az, hogy vannak gyerekek, akik két évben is eljönnek hozzánk (középső és nagycsoportos korukban is). Idén több egyéni foglalkozásra, több szakember bevonására volt lehetőségünk.

Ez az átvezető program 1993 óta működik, évente 50-60 gyermeknek nyújtva segítséget a zökkenőmentes iskolakezdéshez. Januártól kezdve 7 hétig minden szombaton 4 órás foglalkozás várta őket. A foglalkozásokat körültekintő előkészítő munka után, szervezett keretek között iskolánk tanárai, logopédus, gyermekpszichológus és művésztanárok vezették. Anyanyelv, matematika, ének, néptánc, festés, rajz, agyagozás várta a gyermekeket, persze sok-sok játékkal, gyermekközpontú szemlélettel. Fejlesztettük az óvodások beszédkészségét, ritmusérzékét, hallását, a manuális és kreatív képességeket. Emellett természetesen kiderült, hogy melyik gyermeknek mihez van kedve és tehetsége, és hogy egyáltalán iskolaérettek-e már. Fő célunkat is sikerült megvalósítani: igyekeztünk kiküszöbölni az óvoda és az iskola közötti túl hirtelen váltást, biztosítani a folyamatos átmenetet. Reméljük, hogy a hozzánk járt óvodások örömmel lépik át szeptemberben az iskola küszöbét.

A foglalkozások: Az anyanyelvi foglalkozásokon játékos formában fejlesztjük a helyes ceruzafogást, a biztos vonalvezetést, az arányok felismerését, a pontos másolási készséget. Az olvasásra előkészítésként lényegkiemelés, történetmesélés, bemutatkozás, szituációs játékok szolgálnak. Matematikából az óvodaihoz hasonló feladatokkal felmérjük és egyénre szabottan fejlesztjük a gyermekek számfogalmát, csoportosítási, viszonyítási képességét. Az ének, néptánc, ritmushangszeres alkalmakkor célunk a ritmusérzék, a mozgáskészség fejlesztése, a zene megszerettetése. A kreatív manuális foglalkozásokon rajz, festés, agyagozás, papírmegmunkálás segítségével fejlődik a gyermekek kézügyessége, finommotoros mozgása, fantáziája."

Részlet A világ kultúrái című alternatív tantárgyfejlesztési kísérletből a Kürt Alapítványi Gimnáziumban

A Társadalomismeret műveltségi terület oktatásához "A világ kultúrái" címen speciális kulturális antropológiai kurzust indítottak a 7. és 8. osztályos diákok számára.

A program közvetlen célja az, hogy hozzájáruljon a Kürt Alapítványi Gimnázium alapvető pedagógiai elveinek megvalósításához: ahhoz, hogy diákjai az iskola segítségével a világ problémáira érzékeny, toleráns, árnyalt gondolkodású állampolgárokká nőjenek föl.

*

*

"Az első félév során a vadászó-gyűjtögető kultúrákkal foglalkoztunk. Mivel a 7-8. osztályos diákokat érdekelte az észak-amerikai indiánok kultúrája, a második félévben az eredeti tanmenet hangsúlyait eltolva, a síksági indiánok kultúrájában mélyedtünk el. Indián neveket választottunk, harci társaságokat alapítottunk, fejdíszt, álomfogót, békepipát készítettünk. Meghívott előadók segítették munkánkat: dalokat, táncokat, indián játékokat tanultunk. Számos videofilmet néztünk meg és elemeztünk. A filmek egy részét a tanulók gyűjtötték, egész évben figyelték a televíziós csatornákat, és felvették a témához kapcsolódó filmeket. Bevezettük az osztályokban az ťindián értékelési rendszertŤ: jegyek helyett tett-tollakat kaptak azok, akik a közösség érdekében hasznos cselekedeteket hajtottak végre. A fegyelmezés is az indián minta mentén zajlott: a legtöbb tett-tollal rendelkező ťvénekŤ közös döntése alapján ítélkeztünk a vitás kérdésekben.

Különböző indián szertartások eljátszásával igyekeztem képet adni a tanulóknak e kultúrák értékrendjéről. A Városliget egy bizonyos területét indián törzsi területünknek neveztük ki, és feltérképeztük flóráját, faunáját. E ťszent ligetŤ volt a szertartások helyszíne. Igyekeztem rámutatni, milyen felelősségérzet köti a tájhoz s a környezetüket benépesítő állatokhoz, növényekhez az indiánokat. A tavaszköszöntő szertartás eljátszása során a gyerekeknek a választott állat vagy növény (totem) életéből vett jelenetek előadásával kellett bemutatniuk, mennyire tudnak azonosulni e lényekkel.

A névavató szertartáson a választott neveket hóból formáltuk meg, majd mindenkinek el kellett mondania, miért választotta az adott nevet. A gyerekek rendkívül kreatívak voltak a névválasztásban, e nevek segítették kifejezni aktuális problémáikat, személyiségük értelmezését. (Néhány név: Lopakodó Kősüllő, Üldözött Ló, Arany Vipera, Hajnali Hold, Figyelő Párduc, Fehér Denevér.)

A különböző célokra alakult harci társaságok (Varjúhordozó, Kutya, Bölény stb.), a fiktív törzsön belüli különböző szerepvállalások (harcos, gyógyító, szertartásvezető, gyöngyvarró stb.) lehetővé tették a különböző érdeklődésű diákok összehangolt munkáját.

A demokratikus légkör számos egyéni kezdeményezést szült: például az egyik nyolcadikos versenyszerűen lovagló leány elvitte az osztályt lónézőbe. Megszervezte, hogy edzője előadást tartson a társaságnak a lovakról és a lovaglásról, majd aki akart, kipróbálhatta, milyen érzés lovon ülni. Több diák készített indián tárgyakat otthon kedvtelésből. A törzsi gyűlések a személyes konfliktusok kezelésében is igen fontosak voltak: az egyik békepipa-szertartáson, ahol a balkáni konfliktust: a háború és a béke kérdéskörét elemeztük, két nyolcadikos diák egész éves egymás felé ingerkedő attitűdje a törzs véneinek közbenjárására átfordult játékos incselkedésbe, s e megváltozott viselkedésminta év végéig kitartott.

Igen fontos szertartás volt a záró ajándékosztó ünnep. E féltett személyes tárgyakról való lemondással járó ünnepet a gyerekek fegyelmezett, önzetlen attitűddel játszották végig, bemutatva, hogy a félév során megértették, a közösségért cselekvés indián rendszerében milyen viselkedésminták kapnak preferenciát.

Az év több szempontból volt hasznos a diákok számára. Ismereteik gyarapodása mellett ezen órák személyiségfejlesztő és közösségerősítő fórumként is szolgáltak számukra."

Egyéni fejlesztőprogram Ayres-terápiával a Szivárvány Magántanoda Általános Iskolájában

*

"Az Ayres-program, mely iskolánkban évek óta folyamatosan működik, megfelelő a mozgáskoordinációs, idő- és térészlelési és érzékelési, ritmusérzékelési és egyensúly-észlelési problémák korrigálására. Az agy működésének veleszületett működéseit igyekszik kiegészíteni olyan funkcionális elemekkel, amelyeket (például vesztibuláris rendszer) a gyakorlatok végzése során, kondicionális alapokon ismét össze tudnak kapcsolni.

Ezeken a foglalkozásokon 50 tanuló vesz részt heti 2 órában. A nagy igénybevétel miatt fontos, hogy az életkornak és fejlettségi szintnek megfelelő feladatok kínálata legyen a gyermek előtt; az eszközök folyamatos cseréje, felújítása szükséges.

A folyamatosan, kéthavonként végzett nyomon követő vizsgálatok arra mutatnak, hogy a programban részt vevő gyerekeknél jelentős a gyógyulás.

Súlyosabb esetekben nem elegendő a rehabilitáció, ezekben az esetekben a tréning célja a rekreáció. A vonzó eszközök és a játékos jelleg biztosításával különleges örömforrást és mozgásélményt is nyújt ez a program. Az utasítások nélküli, sok eszközt biztosító foglalkozásokon a gyerekekben felébred a vágy a mozgások után. Fontos, hogy mindig az életkornak és fejlettségi szintnek megfelelő feladatok kínálata legyen a gyermek előtt, így jut saját maga által sikerélményhez.

A program oktatásának lényege abban a felismerésben rejlik, hogy tudjuk, a mozgást az agyi tevékenységek irányítják. Ha ez így van, akkor visszafelé is igaz ez, tehát a mozgásfejlesztés javítja az agyi tevékenységeket.

Ezeken a foglalkozásokon a gyerek szabadon kísérletezik az eszközökkel, és talál rá azokra az ősi mozgásmintákra, amelyekkel jobban tudja uralni testét a térben. Teljes szabadságot kapnak abban, hogy melyik tevékenységet milyen hosszan és mennyi ismétlődéssel végzik.

A pályázaton nyert pénzt a megállapodás alapján eszközvásárlásra fordítottuk.

A tevékenységrendszer

A tanórai, a tanórán kívüli, de iskolában folyó és iskolán kívüli elemekre bomlik.

Az egész napos foglalkoztatás lehetőséget biztosít sokféle élmény nyújtására. A szabadtéri és osztálytermi foglalkoztatásokat vonzóbbá teszi a csodálatos őspark (9000 m2) és a közepén elhelyezkedő szecessziós stílusban épült Dreher-kastély. Gazdag, játékos és intellektuális szabadidős programokat szervezünk. Igen fontosnak tartjuk a gyerekek mindennapi életében a játékot, mesét és a művészetekkel való találkozást. Az érzékeny, sérült gyermekek nevelésében a mai zaklatott világunkban a művészetek jelenléte elengedhetetlen: a zene, a képzőművészet, a színház megnyugtat, felfrissít. A művészi alkotómunka napi része tevékenységünknek. Szép eredményt értünk el rajzpályázatokon, valamint vöröskeresztes versenyeken. Tanulmányi és kulturális versenyeken való részvételünket fokozni kívánjuk, és hagyománnyá szeretnénk fejleszteni. Fontosnak tartjuk a szakköröket mint a speciális fejlesztés, a szabadidő kulturált kihasználásának és a hobbik kialakításának lehetőségeit.

Oktatási, pedagógiai tevékenységünkben partnernek tekintjük a gyerekeket, a szülőket, akikkel napi kapcsolatban állunk, ezt a kapcsolatot erősítik a szülői értekezletek, havonkénti suliklubok, nyílt napok, Szív napok, ünnepélyeink, rendezvényeink. Ezeken fel tudjuk mérni az iskola tevékenységével kapcsolatos szülői igényeket, melyek lényege, hogy a szülők minél többféle, változatos tartalmú, szeretetteljes, egész napos, nyugodt légkört, elfoglaltságot biztosító iskolát igényelnek. Ezeknek szeretnénk megfelelni."

A Talentum Általános Iskola, Gimnázium és Kézműves Szakiskola Társadalomismeret kisiskolásoknak című pályázata

Hátrányos helyzetű, illetve magatartás-zavaros, de egyébként tehetséges gyermekek fölkészítése a társadalomba való eredményes beilleszkedésre. Ennek érdekében változatos társadalomismereti foglalkozások tartására kért támogatást az intézmény. A pályázati beszámolóból a vallásismeret tanítását emeltük ki.

"Iskolánkat egy civil szerveződésű szülői kör hozta létre. A helyi önkormányzat anyagilag kezdettől nem támogat. Minden lehetőséget megpróbálunk, mellyel az állami normatívát kiegészíthetjük olyan programok megvalósítására, melyekről tudjuk, hogy a hozzánk felvételi nélkül felvett gyerekeket segíthetjük.

A Társadalomismeret kisiskolásoknak (4-5-6. osztály) három részből áll.

- filozófia kisiskolásoknak (szöveggyűjtemény),

- honismeret, helyismeret (olvasókönyv),

- vallásismeret (munkáltató tankönyvek).

Vallásismeret tanítása a Talentum Iskolában

A Talentum Nyolcosztályos Alapítványi Gimnáziumot 1993-ban szülők alapították néhány lelkes pedagógus közreműködésével. Egy jó iskolát akartak, szándékuk és céljuk az volt, hogy gyermekeik az érettségi vizsgáig folytathassák az értékközvetítő pedagógiai programot, amely szerint addig tanultak. A diákok testi-lelki egészsége éppolyan fontos volt, mint a tanulási képességek fejlődése és a korszerű ismeretek elsajátítása. Szülői igényre így kaphattak helyet a szokásos tantárgyakon túl például a gyermekfilozófia, a néprajz, a vallásismeret, az úszás.

Az iskola indításakor szülői kérés volt a vallási ismeretek tanítása. Ennek részeit az iskola által követett, adaptált értékközvetítő pedagógiai program (ÉKP) is tartalmazza. Az iskola Márkus Gábor történelem szakos általános és középiskolai tanárt, könyvtárost, akkor még teológiai hallgatót (azóta lelkészi diplomát is szerzett) kérte meg a program kidolgozására.

Két tagintézményben dolgozik iskolánk. Az egyiket, az 1-4. évfolyammal működő alsó tagozatot 1996-ban vettük át az önkormányzattól. Ide sok halmozottan hátrányos helyzetű, magatartás-zavaros, munka nélküli szülők gyermeke jár (70 főből 28). Ők anyagiakkkal nem tudnak hozzájárulni pluszszolgáltatási költségeinkhez, pedig nekik van a legnagyobb szükségük az iskolánk által kidolgozott foglalkozásokra. Álljon itt példaként két esettanulmány.

G. Gabriella, 10 éves, édesanyja neveli, ki alkoholista, elfásult. Semmiféle anyagi terhet nem tudnak vállalni. Ingyen étkezik, tankönyveit is tőlünk kapja. A szomszéd néni jött be az iskolába az egyébként két-három területen is tehetséges kislány sorsát intézni. Feltétlenül fel kell karolnia őt iskolánknak.

K. Attila, 9 éves, édesanyja süketnéma, egyedül neveli Attilát 13 éves nővérével, s az ő háztartásukban él az édesanya alkoholista anyja is. Az elvált apa szóváltás közben kiszúrta az anya egyik szemét. Attila egyedül mos, vásárol, osztja be idejét. Tehetséges, okos kisgyermek.

Másik tagintézményünkben valamivel kedvezőbb a helyzet, de itt is akadnak jócskán (10-15 fő) magatartás-zavaros, illetve szerényebb anyagiakkal rendelkező szülők gyermekei.

A működési feltételeink elfogadhatóak, de egyáltalán nem nevezhetők ideálisnak. Az állami normatíván, néhány szülő önzetlen segítésén, pályázatokon túl nem számíthatunk támogatásra. A kötelezően ellátandó feladatokat meg tudjuk oldani, de éppen a problémákkal küszködő családok, gyerekek többletfoglalkozásaira nehéz előteremteni a pénzt.

A játékos vallásismereti önképző program

A Talentum gyakorlatközeli pedagógiát ígért, újfajta viszonyt a diákokkal. Ennek a tanórákon is látszania kell. Az iskola elvárása, hogy az önálló ismeretszerzést segítő feladatokat a gyerekek képességeiknek megfelelően kapják.

Mivel ebben a témakörben tanulási segédlet a 10 éves gyerekek részére nem állt rendelkezésre, feladatlapokat készítettünk. Ezek többszöri átdolgozásából nőttek ki három év alatt a következő tankönyvek: 1. A vallás első élményei, 2. A görög-római vallás, 3. Történetek a görög mitológiából (Olympos News isteni híradó).

A vallásismeret bázisévének a mindenkori 5-6. évfolyamot terveztük. A következő években az érdeklődő tanulók szakkörön vehetnek részt. Igény esetén a 11-12. évfolyamon fakultáció indul.

A program az elmúlt években az iskolában a szabadon választott tantárgyak közül a kötelező tárgyak közé került. Ez a külső szemlélők, elemzők és a szülők számára is presztízsnövekedést jelentett. Az eredmények elsősorban az 5. osztályban jók, ahol már kidolgozott taneszköz áll rendelkezésre.

A bibliaismereti részhez is taneszköz kell, hogy a második év is hasonló eredményeket hozzon. Ugyanakkor e témakörben fenn kell tartani az alternativitást és a szülői autonómiát. Nem vitatható, hogy mindenkinek rendelkeznie kell a zsidó-keresztény kultúrkör közös alapjainak (történeteinek) ismeretével. De iskolánk azt is elfogadja, támogatja, megérti, ha ezt valaki vallásos interpretációval szerzi meg.

A kifejlesztett taneszköz

Alapelveink

A tanulás szórakoztató dolog és érdekes: a könyv legyen figyelemfelkeltő.

Mindenki szeret játszani.

A klasszikus műveltségre szükség van.

Az ember arra emlékszik a leginkább, amit csinál: feladatokon keresztül, magolás nélkül lehessen tanulni.

Ha az iskola gyerekközpontú, ennek a könyveken is látszania kell.

Minden gyerek más: a sokféle feladat között mindenki találhat a maga számára érdekeset.

Fokozatosság: a feladatok sorrendje egyre nehezedő, az alapokat mindenki elvégezheti.

Az 1. kötet jellemzői

Történeteken keresztül mutatja be a vallásos gondolkodás ősi formáit: a mana-hitet, a fétist, a totemet, a tabut, a lélekhitet. Szól az ősember vallásáról, a vallás neolit kori átalakulásáról, a mezopotámiai és egyiptomi vallásról. Bemutatja, hogy az ősi gondolkodásmód egyes vonásai mind a mai napig jelen vannak: szó esik az ufókról, boszorkányokról, természetgyógyászatról, kabalákról.

Minden anyagrészt egy történet vezet be, amely az elemzés alapjául szolgál. Már a történetek alapján fogalma lehet a diáknak a szóban forgó vallási jelenségről, ezt árnyalják a feladatok. A legfontosabb ismereteket a kötet végén található kislexikon foglalja össze.

A függelékben helyet kapott a karácsonyhoz és a húsvéthoz kapcsolódó szokásokat bemutató fejezet. A későbbi évek során ezek az ünnepek más-más nézőpontból visszatérnek.

A 2. és 3. kötet jellemzői

A két kötet együtt használható.

A görög-római mitológia történeteit (3. kötet) az Olympos News isteni híradó mutatja be. Magazinszerűen, újságcikkek formájában mutatja be a mitológia válogatott történeteit. Vezércikk, első oldala szenzáció, sporthírek, bűnügyek, hirdetések egyaránt megtalálhatók benne.

A második kötet címe A görög és római vallás. Elsősorban az Olympos News anyagára épül, bár önálló olvasmányrészek is vannak benne.

Módszerünk jól szemléltethető azon, ahogy a görög isteneket megtanulják a diákok. Ezt megtehetnénk úgy is, hogy felsoroljuk az isteneket, jelképeiket, tevékenységüket, és a listát szigorúan számon kérjük. Azonban a kötetben más megoldással élünk. A diák először az Olympos News történetei közül olvas néhányat, már itt találkozik egyes istenekkel. A lényeg kiemelését kérdések segítik. Aztán látogatást tehet az Olümposzon. Ezután elkezdi egy táblázat kitöltését, amelyben az istenek jellemzőit foglalhatja össze. Az istenek családi kapcsolatait egy családfáról, a legfontosabb görög szent helyeket egy térképről olvashatja le. Ismereteit kiegészíti egy kislexikon-információval. A tanult dolgok megerősítését egy totó, képfelismerés, egy társításos játék segíti: az istenek elkóborolt állatait és elveszett jelképtárgyait kell visszaadni a gazdának.

A római vallás tanulásakor pedig az istenek megfeleltetése a családfák összehasonlításával történik, majd egy egyszerű keresztrejtvény ellenőrzi, mennyire sikerült megjegyezni az istenek nevét és sajátosságaikat.

Időben bizonyosan többet igényel ez a módszer, ám élménytelibb. Közben pedig a diák gyakorol térképolvasást, szöveg- és képelemzést, adatkezelést, egyes feladatok pedig a fantáziáját is megmozgatják.

Thészeusz történeténél labirintusokból is ki kell jutni. Prométheusz történetének egyik mozzanatát, a pert eljátszhatják a gyerekek. Az olvasmány alapján maguk készíthetik el a tárgyalás forgatókönyvét is. Orpheusz alvilági utazásának történetét ők maguk fejezhetik be, és pantomimot javaslunk.

Héraklész hőstetteit egy kalandkönyv formájában dolgoztuk fel. A történet bizonyos pontjain az olvasó dönt. Ha jól, akkor megszerezheti a halhatatlanságot. Ha nem, akkor akár a világot is elpusztíthatja.

Az Iliászt az Olympos News képregénye mutatja be, ám kérdések segítik a legfontosabb tudnivalók kiválasztását. Odüsszeusz bolyongásait egy térképes társasjátékban eljátszhatják. Itt a szabályokban olvasható a történet rövid összefoglalása.

Mivel a mítoszokat a tudósok sokféleképpen értelmezik, az erről szóló fejezetben egy konferenciára kapunk meghívót. Europé elrablásának történetét nyolc kutató magyarázza. Szó esik arról a kérdésről is, hogy mi lehet ezeknek a mítoszoknak a valóságalapja.

A római vallásról szóló részekben a diák véleményt formálhat különböző emberi értékekről. Megismerheti a naptár és a bolygók neveinek isteni titkát is. Lehetőség van a görög mitológia néhány mozzanatának ismétlésére is.

Ebben a kötetben is kérdések, tesztek, száznál több kép, ábrák, táblázatok, grafikon, szótár segítik az ismeretszerzést."

Összeállította és szerkesztette: Győri Anna és Suhai Anna

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.