2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 március

A sokoldalú ember

2009. június 17.

A sokoldalú ember

A magyar közoktatás megújítását célzó dokumentum, a Nemzeti alaptanterv 1998. szeptember 1-jei kötelező bevezetéséig még két tanév van előttünk.

Az új tanterv - mégha a tapasztalatok alapján néhány eleme idővel módosításra is szorul majd - vélhetően évtizedekre meghatározza iskoláink pedagógiai munkáját. Nem mindegy tehát, hogy ebben a nem kis feladatban mennyire felkészülten és értő közreműködőként vállalnak szerepet az oktatás legfontosabb szereplői, a pedagógusok.

A NAT akkor lesz igazán sikeres, ha valóban a tíz műveltségi terület ismeretanyaga és a hozzá kapcsolódó követelményrendszer fogalmazódik meg a készülő helyi tantervekben úgy, hogy a benne foglalt elvárásoknak a diákok valóban meg is tudjanak felelni. A siker egyik kulcsa tehát, hogy a különböző, helyileg kidolgozott, megvásárolt vagy a központi kínálatból beszerzett tantervek egyben mindenképpen hasonlatosak legyenek: segítségükkel a pedagógus valóban a diákok életkorának, tudásszintjének megfelelő és nem utolsósorban a továbbtanuláshoz szükséges ismeretanyagot dolgozza fel az órákon. A siker másik kulcsa az ismeretátadó pedagógus, hiszen a tananyag tartalma mellett nem kevésbé fontos az ismeretnyújtás módja, hatékonysága. Mit és hogyan - ezek lesznek a tanterv beválásának sarkkövei. "Jót, s jól" - jelenthetnénk ki rögvest, hiszen ha a szükséges feltételek megvannak, a pedagógusokon - mint azt már annyiszor tapasztalhattuk - semmi nem múlik!

A megszokottól eltérő szervezésű és ismeretösszetételű oktatáshoz azonban új ismerethordozók is kellenek. Az oktatással foglalkozó, jobbára kisebb, mint nagyobb sokféle magánkiadó sorra jelenteti meg a NAT-hoz kötődő tankönyveket, segédleteket, munkafüzeteket. A választék egy-egy szakterületen igazán bőséges (főleg az alsó tagozaton és egyes tantárgyakban). Sajnos ez a bőség némely kiadvány esetében a homályos megfogalmazásra, a tárgyi tévedésekre is érvényes.

A tantervi elvárás reneszánszi sokszínűségét azonban nem minden műveltségi terület tankönyv- és segédanyag-kínálata képes követni, sokszor még az elvárható szakmai minőségben sem. Ezért aztán különös örömmel vesszük kézbe minden kötetet, amely tankönyvekkel, segédanyagokkal kevésbé ellátott műveltségi terület tantárgyainak oktatását segíti.

A hazai tankönyvpiac egyik sikeres vállalkozása a szülőkhöz, pedagógusokhoz szóló Üzenő című folyóirat és számos nívós oktatási szakkönyv, tankönyv megjelentetője, a Calibra Kiadó, amelynek gondozásában megjelent Kéri Katalin és Ambrus Attila József: A sokoldalú ember című szöveggyűjteménye. A kötet NAT-konform kiadványként az osztályfőnöki órák megtartásához, továbbá az Ember és társadalom, az Ember és természet műveltségi területek különböző témaköreiben tartandó foglalkozásokhoz nyújt segítséget az általános iskola, illetve a középiskola bármely évfolyamán tanító pedagógusoknak, diáknak és még a felsőoktatásban tanulóknak is. A sokrétű válogatás nemcsak tanulást segítő kiadványként állja meg a helyét, hanem a szépirodalmat, a nemes gondolatokat kedvelők is örömmel forgathatják.

A gyűjtemény három tematikus egységre épül. Az ember és önmaga című fejezetben az élet és halál, a szépség és harmónia, a meghatározottság és szabadság ellentéteire találhatók irodalmi művek részletei. A második egység Az ember és társai a világban címet viseli és a nemiséggel, a szerelemmel, a szeretettel, a családdal, az ünnepekkel, a hagyományokkal és a szokásokkal foglalkozó, több ezer évet átölelő kultúrtörténeti, irodalmi emlékeket, alkotásokat idézi fel. Az ember és a végtelenség fejezet az ember, a természet, a kozmosz, a hit, a vallás, a vágyak, álmok, célok, a fantázia és a művészetek örök szépségét, az univerzum örökkévalóságát, az ember esendő, de az alkotásban felmagasztosult személyiségét tárja elénk.

A világirodalom ismert szerzői mellett idegen népmesék, ókori keleti bölcsek gondolatai, bibliai idézetek, esszérészletek, hazai szerzők művei jelenítik az emberi kultúra sokszínűségét. Megrázó és lélekemelő sorok, tanulságos gondolatok, versfordítások, prózarészletek követik egymást a 12 alfejezetben. (A remek tematikus felosztás Kamarás István lektor érdeme.)

A szép kiállítású kötet elsősorban az embertan tárgykör, az osztályfőnöki, az irodalmi vagy etikaórák segédanyagaként hasznosítható, de a szép iránt fogékony, a bölcs gondolatokat szerető bármely korosztályhoz tartozó olvasó kedves kötetévé is válhat ez a válogatás. A kötetet jól eligazító forrásjegyzék, kislexikon és tárgymutató gazdagítja.

A könyv címe illusztrálja az ezredvég ideálképét is, hiszen az emberi sokoldalúság eszménye ma már egyre kevésbé tekinthető filozófiai kategóriának, annál inkább piacgazdasági igénynek. Napjaink változó termelési elvárásait ugyanis csak az tudja munkavállalóként maradéktalanul teljesíteni, aki szilárd alapképzettséggel rendelkezik, amelyre igény szerint építhetők a gazdaság számára aktuálisan szükséges ismeretek. A sokoldalú ember műveltségének azonban még az internet korszakában is elengedhetetlen része a korszerű műszaki alapismeretek mellett a humán kultúra. E teljessé váláshoz nyújt segítséget diáknak, pedagógusnak és minden érdeklődő olvasónak ez a sokoldalú és igényes kivitelezésű kiadvány.

Kéri Katalin-Ambrus Attila József: A sokoldalú ember. Calibra Kiadó, Bp., 1996. 243 o.

Százdi Antal

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.