2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> Sajátos nevelés – integráció – inklúzió

Sajátos nevelés – integráció – inklúzió

2009. június 17.

Tartalom

 • Kőpatakiné Mészáros Mária • Új szakmai igények, új működési forma: Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények
  Az elmúlt tíz évben elsősorban a szülők, de a többségi és a speciális intézmények kezdeményezésére is megjelentek a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének egyedi, esetleges, intézményekhez kötött megoldásai. A speciális intézmények közül többen módszertani központtá alakultak, és szolgáltatásaikkal, aktív együttműködésükkel spontán kapcsolatok működtetésével segítették a befogadás eredményességét. Kezdeményezéseik – aktív támogatás hiányában – azonban egyediek maradtak, nem adhattak általános megoldást. A tanulmány célja, hogy a közoktatással foglalkozó szélesebb szakmai közönség elé tárja azokat az eredményeket, melyek elősegíthetik a speciális iskolák szervezetében és működésében végbemenő funkcióváltást.
 • A jó tankönyv – az együttnevelés segítője
  A gyógypedagógia „specialitása” abban rejlik, hogy a gyereket az egyénhez leginkább igazodva, a benne lévő pozitívumokat, lehetőségeket felhasználva képességeik fejlesztésére és bővítésére késztesse, és ehhez megadja nekik a megfelelő didaktikai és emocionális támogatást akkor, amikor azt igénylik. A gyógypedagógus alapfeladata, hogy az egyénhez igazítsa az oktatást; ennek egyik fontos eszköze a megfelelő tankönyv kiválasztása. Az alábbi írás ehhez nyújt segítő szempontokat.
 • dr. Salné Lengyel Mária • Kutatási beszámoló a beszédjavító intézmények munkájáról
  A 2001. január 1. és 2002. december 31. között folyt kutatásban az OKI Program és Tantervfejlesztési Központjában dolgozó két gyógypedagógus, logopédiai szakértők és a logopédiai szakma neves szakemberei vettek részt. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzék a beszédjavító munkát végzők számát, szakmai felkészültségüket, munkakörülményeiket. Ezen túlmenően a tartalmi munkában bekövetkezett változásokat és a beszédjavító munka minőségét is igyekeztek feltárni.
 • Salné Lengyel Mária – Kőpatakiné Mészáros Mária • Az együttnevelés jelenlegi helyzete – egy OKI-kutatás tapasztalatai
  Az utóbbi évek gyakorlata azt mutatja, hogy a többségi általános iskola egyre gyakrabban vállalja fel a testi-érzékszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek – esetenként más fogyatékos gyermekek – oktatását, nevelését is. Ezeknek az intézményeknek hinniük kell abban, hogy a fogyatékos gyermekeknek is joguk van arra, hogy tehetségüket – integráltan vagy szegregáltan – a legmagasabb szinten kibontakoztassák. Az Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központjában 2000/2001-ben zajló kutatás a fogyatékos tanulók együttnevelésének-oktatásának területét érintette „Az integráltan nevelt-oktatott fogyatékos tanulók helyzete” feltárása témában. A kutatás vezetője: dr. Salné Lengyel Mária volt.
 • A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán
  A funkcióvállalásból adódó feladatok eredményes megoldása a gyógypedagógiai oktatási intézményekben a többségi iskoláktól eltérő feltételek között valósulhat meg. Az eltéréseket a gyermekek/tanulók speciális nevelési szükségletei indokolják. Jelen tanulmányunkban azt a felmérést elemezzük, amely a gyógypedagógiai oktatási intézmények speciális feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétét vizsgálta.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.