2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> Sajátos nevelés – integráció – inklúzió

A jó tankönyv – az együttnevelés segítője

2009. június 17.

A jó tankönyv – az együttnevelés segítője

A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek.

A gyógypedagógia „specialitása” abban rejlik, hogy a gyereket az egyénhez leginkább igazodva, a benne lévő pozitívumokat, lehetőségeket felhasználva képességeik fejlesztésére és bővítésére késztesse, és ehhez megadja nekik a megfelelő didaktikai és emocionális támogatást akkor, amikor azt igénylik. A gyógypedagógus alapfeladata, hogy az egyénhez igazítsa az oktatást.

A tanulói különbségeket kezelni képes iskolák tudatosan vállalják a különböző problémával küzdő gyermekek integrált nevelését. Tanulócsoportjaik nem kis létszámú felzárkóztató csoportok. Osztályonként több (optimális esetben 1-3) sajátos nevelési igényű gyermek tanul ép intellektusú, gyakran kiemelkedően tehetséges társaival együtt. Az ilyen intézmény egyszerre színtere a nevelésnek, oktatásnak, ugyanakkor „különleges” munkahely is. Tanórához kötötten és tanórán kívül egyaránt biztosítania kell a differenciált fejlesztést, az individualizációt, a tehetség gondozását, de a felzárkóztatást is.

Ez nem csak szemléletváltozást igényel az iskolától, hanem komoly elméleti és gyakorlati felkészülést is.
Mindennapi gyakorlatának segítője a jó tankönyv.

Tankönyv

A „milyen a jó tankönyv?” kérdésre nem olyan egyszerű a válasz. Mert természetesen az, amelyiket tanár és tanítvány egyaránt nagy örömmel használ.

Amelyik serkenti minden gyermek közreműködő részvételét. És hogy melyik alkalmas a befogadó (sajátos nevelési igényű tanulókat többségi iskolában együttnevelő) intézmények számára?

A választék – számszerűsítve – gazdag.

Akár interneten is rendelhető a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása számára készült tankönyv. Például a középsúlyos értelmi fogyatékosok számára 31-féle, tanulásban akadályozott tanulóknak 96-féle, siketek számára 7-féle, beszédfogyatékosok számára 8-féle.

Mindezeken kívül rendelkezésre állnak a Gyermekek Háza tankönyvcsalád tankönyvei, melyek jellemzője, hogy a különböző szintű ismeretanyag befogadására képes gyermekek a tevékenységek, feladatsorok összeállításakor több szintre bontott tananyagot kapnak kézbe.

Válogatás

A tankönyvválasztás közben ne feledjük mérlegelni az alábbi szempontokat. Legyen jól olvasható, könnyen érthető. Minden eszközével szolgálja a megértést. Ne tartalmazzon túl sok tényt, adatot, idegen kifejezések ne nehezítsék a megértést. Legyen alkalmas a tanulói önálló tevékenység serkentésére, segítse a differenciált osztálymunka megvalósítását. A szövegillusztráció szöveggel való kapcsolata és aránya ideális legyen, szolgálja a megértést.

A tankönyv mint a pedagógiai munka segítője

A pedagógiai munka lehetőségeit, eredményességét a megfelelő tankönyvek alkalmazása nagymértékben segítheti, esetleges hiányuk pedig akadályozhatja.

A nyitott iskola a gyermekek nagyfokú önállóságára, a tevékenykedő, fölfedező tanulására építő ismeretszerzést helyezi előtérbe. Ehhez elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű és minőségű eszköz álljon a tanulók rendelkezésére. A tanulást segítő képességek fejlesztése érdekében rengeteg játékot, eszközt használnak a gyerekek és a tanítók egyaránt.

A jó tankönyv alkalmas a tanulói önálló ismeretszerzésre, megfelel az életkori sajátosságoknak.

Már a címek is gondolkodásra késztetik az olvasót és felkeltik a kíváncsiságát. A nyelvezete az életkori sajátosságokat messzemenően figyelembe veszi. Az olvasható fogalmak jól kifejtettek, absztrakciós szintjük megfelel a tanulói sajátosságoknak.

Amikor a szerző megjeleníti elképzeléseit

Vannak olyan tankönyvek, amelyekben találhatók a gyerekekhez szóló sorok. Szépen, kedvesen, bátorítóan. Például:

„A könyv használatakor arra lesz lehetőséged, hogy ugyanazokkal a mesékkel ismerkedhess meg, mint társaid (…). Próbáld ki magad! Ha úgy érzed, nehezen birkózol meg a folyamatos szöveggel, bátran lapozz tovább a könnyebbre! Kérlek, a munkát az olvasógyakorlattal kezdd, bármelyik szövegváltozat mellett is döntöttél! Meglátod, az ismeretlen vagy hosszabb szavak, kifejezések előzetes gyakorlása folyamatosabbá teszi olvasásodat” – írja a szerző.

A megértést segítő eszközök ajánlása

Vannak szerzők, akik arra is felhívják a tanulók figyelmét, hogy milyen információhordozókat használhatnak kiegészítésként az ismereteinek bővítéséhez, például:

„A feladatok megoldásához a következő kézikönyvekre lesz szükséged:
Magyar értelmező kéziszótár
Magyar Szinonimaszótár
Ablak-Zsiráf gyermeklexikon
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások”

Az algoritmikus módon megtalálható, a gyermekekhez szóló felhívások az önálló, kiscsoportos illetve kooperatív tanulási technikákban kinyitja a tanulók tekintetét a tankönyvről a világ felé.

A könyv, ami differenciál

A könyvek külön értékét növeli, ha többféle módon differenciálnak. Az olvasásnál például ugyanaz a szöveg megjelenik bennük folyamatosan és szótagoltan írt formában is.

A kérdések

Keressük a tankönyvben a kérdéseket!
A „Ki, mikor?” kérdések, a „Hogyan?” kérdések, a „Mi a véleményed?” kérdések megjelenése a differenciált fejlesztést, az egyéni képességekhez való igazodást szolgálja. A tanuló önmagához képest történő fejlesztésének lehetőségeit teremti meg a feladatválasztás.

A feladatok több szinten is megjelenhetnek: ugyanaz az olvasmány 3 különböző módon kínálja magát feldolgozásra. A hozzájuk kapcsolódó feladatsorok is más nehézségi szinten, más-más gondolkodásfajtát aktivizálnak. A nyomdatechnika is segít: színárnyalatok jelzik a nehézségi fokozatokat. Így az olvasmányok önálló feldolgozása során a tanulók kiválasztják a nekik leginkább megfelelőt, sőt próbálkozhatnak az egyre nehezedő kérdések megválaszolásával, illetve a feladatok megoldásával.

Az olvasmányok, szövegek feldolgozásában megjelenik az önálló ismeretszerzés lehetősége, megfelelő hangsúly van a tanuláson, a tanulásszervezésen.

Feladatsor-részletek tankönyvekből

„Világos színárnyalat” feladatsor – részlet

Kapcsold egymáshoz az összetartozó kifejezéseket!

nagyon sok
miért jöttél
összeházasodtak

annyi, mint égen a csillag
lakodalmat csaptak
mi járatban vagy

„Közép színárnyalat” feladatsor – részlet

Hogyan fejezi ki a mesélő a következőket? Írd ki a szövegből!

sok kérője volt… … … … … … … … …
miért jöttél… … … … … … … … … …
összeházasodtak… … … … … … … … …

„Sötét színárnyalat” feladatsor – részlet

Mi jelentenek a következő kifejezések? Írd le saját szavaiddal!

mint csillag az égen: … … … … … … … … …
mint fűszál a réten: … … … … … … … … …
mi járatban vagy: … … … … … … … … …
hét országra szóló: … … … … … … … … …

A háromszintű differenciálással nagyszerűen követhető a gyermekek fejlődésének menete anélkül, hogy száraz, szorongást előidéző verbális számonkéréssel próbálkoznának a pedagógusok. Még a szinteken belül megjelenő feladattípusok megoldási módjai és szintjei is segítenek fényt deríteni arra, hogy a tanulók ismeretei az aktuális fejlődési zónához viszonyítva hol állnak, mely tevékenységek, ismeretek, cselekvések vannak a legközelebbi fejlődési zónában. Így viszonylag pontos képet kapnak arról, hogy a nevelő vagy társ segítségével milyen szintre juttathatók a gyermekek.

A jó tankönyvek feladatrendszere nem véletlen és ötletszerű módon dolgozza fel a szövegeket, hanem határozott didaktikai funkciójuk van (például műfaji, nyelvi, stilisztikai vizsgálat, a szerkezet, a mű megértését célzó szókincsbővítés stb.).

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.