2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> Sajátos nevelés – integráció – inklúzió

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán

2009. június 17.

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán

Budapest, 2000. november

Közreműködők:

dr. Salné Lengyel Mária – projektvezető

Történeti áttekintés: Gordosné dr. Szabó Anna ny. főiskolai tanár, a neveléstudomány kandidátusa

A kutatás eredményeinek elemzése, összegzés: dr. Salné Lengyel Mária, OKI PTK tudományos munkatárs

A gyógypedagógus ellátottság néhány alapvető kérdése: Vinczéné Bíró Etelka gyógypedagógus

A felmérési adatok számítógépes feldolgozása: Kőpatakiné Mészáros Mária gyógypedagógus

A felmérést gyógypedagógiai szaktanácsadók és szakértők végezték.

„Jelen kutatásunk tárgya a gyógypedagógiai oktatási intézmények tárgyi és személyi ellátottságának vizsgálata. Az oktatási intézmények a modern társadalom döntő fontosságú részei, a jövő letéteményesei.

A gyermekek és a fiatalok egyre nagyobb számban és egyre hosszabb ideig vesznek részt az oktatásban. A környezeti elvárások mind a családok, mind a gazdaság, mind pedig az állam részéről megnőttek. Az oktatási intézmények felvállalt funkciói döntőek nem csak az egyén, hanem a társadalom szempontjából is. Az ismeretek átadása (oktatás), a viselkedési normák megtanítása, a normák mögött álló értékek átadása, a személyiség fejlesztés (nevelés), valamint a társadalomba való sikeres integrálódás elősegítése elsősorban az oktatási intézmények feladata.

A funkcióvállalásból adódó feladatok eredményes megoldása a gyógypedagógiai oktatási intézményekben a többségi iskoláktól eltérő feltételek között valósulhat meg. Az eltéréseket a gyermekek/tanulók speciális nevelési szükségletei indokolják. Jelen tanulmányunkban azt a felmérést elemezzük, amely a gyógypedagógiai oktatási intézmények speciális feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétét vizsgálta.”

A teljes kutatási anyag letöltése pdf formátumban (495 KB) – tartalmazza a felmérést és a mellékleteket.

Mellékletek letöltése: Kérdőív és interjú pdf formátumban (88 KB) | Táblázatos összegzés pdf formátumban (211 KB).

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.