2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> A felnőttek iskolái >> I. rész

1. Előszó

2009. június 17.

1. Előszó

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás kulcsfontosságú területe. A közoktatás rendszerén belül működő alap- és középfokú oktatás különösen nagy jelentőségét az adja, hogy lehetővé teszi a csekély iskolai végzettséggel rendelkezők számára azt, hogy pótolják e téren hiányosságaikat annak érdekében, hogy tanulmányaikat követően immár megfelelő szintű végzettségükkel piacképes szakmai tanulmányokat folytathassanak. Mindez természetesen messzemenően kihat a már munkában állók továbbképzésére is.

A témát illetően azonban problémát okoz a fogalmak használata. Ezért a tanulmány bevezetésében tisztázni igyekszünk az általunk használt fogalmak jelentését, hogy ez a későbbiekben ne okozhasson zavarokat a szöveg értelmezésében.

A magyar fogalomtár és szóhasználat kifinomultan megkülönböztető és korántsem megállapodott a felnőttek iskoláztatásával kapcsolatban. Mind nevelés-tudományi, mind pedig köznapi használatú tradíciók vannak érvényben a felmerülő (lehetséges) fogalmak használatát illetően. Három fogalom (és egyúttal terminus technicus) van használatban:

  • a felnőttoktatás
  • a felnőttnevelés
  • a felnőttképzés 1

  • A hazai gyakorlatban meggyökeresedett az a megkülönböztető értelmezés, amely a felnőttoktatást az általános művelődés, nevelés, oktatás összefüggésrendszerében használja, mégpedig egyértelműen a közoktatás rendszerébe illeszkedő iskolarendszerű programokkal összefüggésben.
  • A felnőttképzést a speciális szakmai oktatás-képzés megjelölésére alkalmazzák, függetlenül attól, hogy az iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívül, kifejezetten piaci alapokon történik. 2
  • Ugyanakkor a felnőttnevelés kiszorult a közhasználatból, de elméleti összefüggések hangsúlyozásánál még használják.

Az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning – LLL) paradigmája e fogalmak használatában is új helyzetet fog teremteni.

A LLL világa a tanuló társadalom világa, ahol a hangsúly a tanuló személyre és a tanulásra mint meghatározó jelentőségű tevékenységre esik.

A problémát nem az életkori különbségek, nem a munkaerő-piacon betöltött státusz jelenti majd, hanem az, hogy az egyén tanulóként vagy nem tanulóként definiálható-e a (tanuló) társadalom és a (tudásalapú) gazdaság szempontjából. 3

Ha a tanuló(vá váló) társadalom fogalomkörében gondolkodunk, akkor az elmondottak nyilvánvalóvá teszik azt, hogy a jövőbeni társadalom szerkezetének alakulását célszerű nem csak osztály- és rétegspecifikus szempontok alapján végiggondolni, hanem az információ birtoklása szempontjából is. Ezért sokan hajlanak arra, hogy az alapvető törésvonalat a társadalomban az „információban gazdagok” és az „információban szegények” között húzzák meg. Ez a tény fogja alapvetően meghatározni ezek szerint az egyén státuszát, pozícióit, presztízsét a társadalom egészében.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.