2019. október 23., szerda , Nemzeti Ünnep, Gyöngyi

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Pedagógiai rendszerek fejlesztése >> Integrált természetismeret-oktatás >> Projektszerű tevékenységek a Lauder Iskolában a természettudományok területén

Tervezett, de eddig még ki nem próbált biológia projektek a 7–9. évfolyamon

2009. június 17.

Tervezett, de eddig még ki nem próbált biológia projektek a 7–9. évfolyamon

 I. Növények és emberek
 II. „Egészség” projekt
 III. „Nemzeti parkok” projekt

I. Növények és emberek

A projekt célja, hogy a részt vevő gyerekek

 • ismerkedjenek meg a növényvilág jelentőségével;
 • értsék meg jobban a növények evolúcióját;
 • rácsodálkozhassanak a növényvilág adaptációjára;
 • tisztában legyenek a növények alapvető életjelenségeivel;
 • ismerjék a leggyakoribb tápláléknövényeket;
 • tudjanak a vegetarianizmus ökológiai és élettani vonatkozásáról;
 • ismerjék (mint téma és mint eszköz is)
  • az építkezésben,
  • a közlekedésben;
  • gyakorolják az önálló kutatómunkát, a növények szerepét a háztartásban,
  • öltözködésünkben,
  • a használati tárgyainknál,
  • művészeteinkben;
 • képesek legyenek érthetően beszámolni a többieknek az új információkról;
 • tudják az új ismereteket illeszteni a régiekhez;
 • tanuljanak egymástól tanulni;
 • gyakorolják az információk közötti rendszerezést, szortírozást;
 • egyszerű kísérletek elvégzésére legyenek képesek;
 • alkossanak maguk is növényi eredetű dísztárgyakat, használati tárgyakat;
 • törekedjenek a természetközelibb életre.

Technikai kérdések

Létszám: 6–12 fő.
Korosztály: jó, ha a 9. évfolyam tanulói vesznek részt benne, ők már több biológiai ismerettel rendelkeznek.
Eszközigény: szakkönyvek egyszerű laboratóriumi felszerelések az esetleges kísérletezésekhez.
Részvételi kritérium: a növények szeretete.
Időtartama: minimum félév, de éveken keresztül folytatható más-más területek részletezésével.

Tartalom

 1. Mitől növény a növény?
  • Etimológiai kutatás
  • Valóban állandóan növekszik minden növény?
  • A növekedésnek melyek a feltételei?
 2. A fotoszintézis az ember szempontjából
  • A fotoszintézis szerves termékei
  • Az oxigéntermelés
  • A növények légzése
  • Egyszerű mérések az arányok bizonyítására
  • táplálékpiramisok elemzése
  • Különböző élőhelyek szerves anyag produktuma
 3. A földi légkör alakulása az évmilliárdok során
  • A növényvilág fejlődése és a légkör változásai
  • Szén-dioxid trágyázás
  • Minimum elv
  • Üvegházhatás és a növényvilág
  • Megbecsülhetők-e a változások?
 4. A növényvilág és az élőhely típusok
  • Vízi növények
  • Mocsári növények és a rovaremésztők
  • Szárazságtűrők
  • Magas hegyen élők
  • Homok talajon élők stb.
 5. Az ember a növényvilág fogyasztója, felhasználója
  • Az őskor embere és a növények
  • Az ókor embere és a növények
  • A középkor embere és a növények
  • mai ember és a növények
 6. Ruházkodásunk
  • Rostnövények és feldolgozásuk
  • Növényi rostok vizsgálata
  • Szálpróba
 7. Használati tárgyaink
  • A papír és a belőle készült termékek
  • A papírgyártás
  • Papírkészítés hulladékpapírból
  • Papirmassé tárgyak készítése
  • Faedények és tárgyak
  • Vesszőből készült tárgyak
  • Kosárfonás
  • Gyékény, nád és kukorica levél
  • Dísztárgyak, játékok
 8. A növények és a művészetek
  • Mint téma: különböző képzőművészetekben (ez a könnyebb talán)
  • Mint eszköz: fából készült hangszerek
 9. Növények a lakásban
  • Szobanövények fajai
  • Gondozásuk
  • Szaporításuk
 10. Növények a háztartásban
  • Gyógyfüvek, gyógyteák
  • Illatosítók, molyriasztók
  • Fűszerek
  • Festő növények
  • stb.
 11. Növények a kozmetikai iparban
  • Parfümök
  • Krémek
  • stb.

A témákat sokáig lehetne sorolni, itt a lehetőségek egy része látható csak. A gyerekek érdeklődésüknek megfelelően irányítják a projekt vonalát.

A tanár szerepe

A tanár a projektmunka során:

 • elsősorban koordinál;
 • megteremti a lehetőségeket az együttműködésekre;
 • irányítja a megbeszéléseket;
 • értékel;
 • buzdít;
 • a gyerekekkel arányaiban többet foglalkozik külön-külön, mint a hagyományos tanításnál.

A tanulói tevékenység

A gyerekek aktivitása
 • Lényegesen nagyobba projekt munkában, mint a hagyományos tanulásnál.
 • A közös munkamegbeszélésekre minden tanulónak készülnie kell (szinte mindig).
A tanulók felelőssége
 • A közös munkában az egyén felelőssége sokkal nagyobb.
Motiváltság
 • A projektmunkában a munka érdekessége, a közös eredmények, az újfajta lehetőségek motiválnak.
 • A jegyek szóba sem kerülnek.
Értékelés
 • Folyamatosan mindenki kap visszajelzést.
 • Leggyakrabban szóban.
 • A kortársak értékelése különösen fontos, meghatározó a továbbhaladásnál.
 • Indirekt módon a projektek iskolai bemutatóján is képet kapnak a gyerekek a saját munkájukról, viszonyíthatják magukat az iskola többi projekteséhez.
A végső produktum

Az iskola aulájában egy kiállítás létrehozása a témát feldolgozva.

II. „Egészség” projekt

A projekt célja, hogy a részt vevő gyerekek

 • tudják tisztázni az egészség fogalmát,
 • ismerkedjenek meg a globális környezeti problémákkal;
 • ismerjék ezek kapcsolatát az ember egészségével;
 • ismerjék fel a leggyakoribb egészségkárosító hatásokat;
 • tudjanak az egészségmegőrzés alapvető szabályairól;
 • ismerjék az egészség és a táplálkozás kapcsolatát;
 • ismerjék az egészség és a mozgás kapcsolatát;
 • nyilvánvalóvá váljon az életmód és az egészség közti kapcsolat;
 • váljon számukra értékké az egészség;
 • egyre nagyobb jártasságot szerezzenek az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása területén;
 • a projektmunka sajátosságaiból adódóan gyakorolják az együttműködést és ennek minden lépését.

Technikai kérdések

Létszám: 6–12 fő.
Korosztály: 7., 8. és 9. évfolyam, a vegyes korosztály kifejezetten előnyös, a nagyobbak gyakorlottsága jó hatással van a kisebbekre.
Eszközigény: szakkönyvek, videofilmek.
Részvételi kritérium: a téma iránti érdeklődés.
Időtartama: minimum fél év, de éveken keresztül folytatható más-más terület részletezésével.

Tartalom

 1. Az egészség fogalmának tisztázása: testi és lelki egészség kérdése
 2. Globális környezeti problémák, kapcsolatuk az egészséggel
 3. Felmérések adatainak begyűjtése és értelmezése a világ lakosságának
  • egészségi állapotáról
  • az európai országok lakosságának egészségi állapotáról
  • Magyarország egészségi állapotáról
 4. A magyar népesség vizsgálata a felmérések alapján
  • korosztályok
  • nemek szerinti megoszlásban
 5. Mik lehetnek az okok?
  • a lehetséges egészségkárosító hatások összegyűjtése
  • rendszerbe foglalása
  • további kutatási irány meghatározása
 6. Az életmódból adódó egészségkárosodás
  • táplálkozási szokások
  • az egészséges táplálkozás szabályai
  • az iskolai étterem büfé, helyzetének meghatározása ebből a szempontból
  • a vegetarianizmus kérdése
  • a mozgáshiányból adódó egészségkárosodás
   • felmérés készítése a diákok és a tanárok mozgással kapcsolatos
   • szokásairól
   • az élsport hatása a szervezetre
   • az egyes sportágak hatása a szervezetre
  • alvás, pihenés, munka aránya
 7. A levegő szennyezettségéből adódó egészségkárosító hatások
  • közlekedés, mint szennyező forrás
  • dohányzás
 8. Az ivóvíz szennyezettsége
 9. Zajártalmak
  • egyszerű mérések elvégzése iskolában és iskolán kívül
 10. A talajszennyezettség környezetkárosító hatásai
 11. Balesetek és következményei

  Ez a témajavaslat nagyon bő, eggyel is lehet közülük elég bő. Egy részterülettel is lehet akár évekig foglalkozni.

 12. A témanap megszervezésének lépései
  • Év elején tisztázandó az iskolavezetéssel a megszervezés lehetősége;
  • az időpont megjelölése;
  • eszmei és esetleg anyagi támogatók keresése, megnyerése;
  • a tanárok és diákság tájékoztatása;
  • lebonyolítás;
  • értékelés.
 13. A teljes munka dokumentálása
  • a csoport,
  • az iskola felé.
A munka módszerei
 1. Gyűjtőmunka
  • Szakkönyvekből,
  • Internetről,
  • Megfelelő intézményekből (szóban, írásban).
 2. Az információk feldolgozása
  • egyéni és csoportos beszámolókkal,
  • egyéni és csoportos megbeszélésekkel.
 3. Figyelemfelkeltő plakátok, tablók készítése.
 4. Szervezés, mozgósítás, meggyőzés.
Tanulási technikák, képességek
 • az önálló ismeretszerzés,
 • az adatok egyéni és csoportos feldolgozása,
 • az egymástól tanulás,
 • világos tájékoztatás,
 • figyelemfelkeltés,
 • gyakorlati problémák megoldása,
 • szervezés képességének fejlesztése.
Végső produktum
 • egy témanap szervezése az iskolában;
 • sajátos órarenddel (testnevelés pl. mindenkinek);
 • a szakórák témái is az egészség tárgyában zajlanak;
 • az iskolai büfé, étterem az egészséges életmódnak megfelelően működne;
 • délutáni programok filmvetítés, előadás seb.
Kapcsolatok a külvilággal
 • az adatgyűjtésnél a megfelelő intézményekkel,
 • az egészségnap szervezésénél az iskolaorvossal, védőnővel.

III. „Nemzeti parkok” projekt

 • A projekt célja, hogy a részt vevő gyerekek ismerkedjenek meg a globális környezeti problémák közül néhánnyal,
 • tudjanak egy-két megoldási lehetőségről,
 • ismerkedjenek meg a természetvédelem, környezetvédelem elemeivel,
 • tudjanak a világ híres nemzeti parkjairól.
 • Magyarország egy nemzeti parkjának részletes megismerése segítse őket a környezetét értő, tisztelő felnőtté válni.
 • egyre nagyobb jártasságot szerezzenek az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása területén,
 • a projektmunka sajátosságaiból adódóan gyakorolják az együttműködést.

Technikai kérdések

Létszám: 6–12 fő.
Korosztály: 7., 8. és 9. évfolyam, a vegyes korosztály kifejezetten előnyös, a nagyobbak gyakorlottsága jó hatással van a kisebbekre.
Eszközigény: szakkönyvek, videofilmek, térképek.
Részvételi kritérium: a téma iránti érdeklődés.
Időtartama: minimum félév, de éveken keresztül folytatható más-más nemzeti parkkal.

Tartalom

 • Globális környezeti problémák
 • Megoldási lehetőségek
 • A természetvédelem, passzív és aktív védelem
 • Védett tárgyak, védett fajok, védett barlangok stb.
 • Védett területek, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek
 • A nemzeti parkok rendeltetése, a rajtuk folytatott esetleges gazdálkodás lehetőségei. Látogathatóságuk és ezek szabályozása
 • A természetvédelem jogi kérdései
 • A természetvédelmi törvény, természetvédelmi bíróság
 • A magyar nemzeti parkok
  • helyük,
  • sajátosságaik,
  • védetté nyilvánításuk okai,
  • a védetté nyilvánításuk időpontjai,
  • a védetté nyilvánítás következményei,
  • a parkok emblémáinak elemzése.
Egy konkrét magyar nemzeti park feldolgozása
 • története
 • természeti értékei
 • látogathatósága
 • kirándulásszervezés szempontjából
Egy iskolai kirándulás létrehozása a nemzeti parkba
 • előkészítő és
 • lebonyolító munkák
A munka dokumentálása
 • a csoport,
 • az iskola felé
A munka módszerei
 1. Gyűjtőmunka
  • Szakkönyvekből
  • Internetről
  • Megfelelő intézményekből (szóban, írásban)
 2. Az információk feldolgozása
  • egyéni és csoportos beszámolókkal
  • egyéni és csoportos megbeszélésekkel
 3. Figyelemfelkeltő plakátok, tablók készítése
 4. Előadások, tartása az osztályokban
 5. Szervezés, koordinálás, egyeztetés a kirándulásért
Tanulási technikák, képességek:
 • az önálló ismeretszerzés,
 • az adatok egyéni és csoportos feldolgozása,
 • az egymástól tanulás,
 • világos tájékoztatás,
 • figyelem felkeltés,
 • gyakorlati problémák megoldása,
 • szervezés képesség fejlesztése.
Végső produktum
 • az iskola számára szervezett kirándulás
Kapcsolatok a külvilággal
 • az adatgyűjtésnél a megfelelő intézményekkel;
 • a kirándulás szervezésénél a megfelelő természetvédelmi intézménnyel;
 • a kirándulás szervezésénél a járműveket biztosító szervekkel.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.