2019. szeptember 23., hétfő , Tekla

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Pedagógiai rendszerek fejlesztése >> Integrált természetismeret-oktatás >> Projektszerű tevékenységek a Lauder Iskolában a természettudományok területén

A természettudományos oktatás tervezett szerkezete

2009. június 17.

A természettudományos oktatás tervezett szerkezete

5–6. osztály

Természetvizsgálat – heti 2+1 óra. A dupla óra gyakorlati munka, a szimpla óra a gyakorlat során szerzett tapasztalatok feldolgozását szolgálja.

A gyakorlati munka párokban vagy hármas csoportokban, feladatlapokkal irányítva zajlik. Célja a természet vizsgálatára alkalmas módszerek elsajátítása, és nem absztrakt természettörvények szabatos megfogalmazása. Természetesen a gyerekekben él az értelmezés vágya, így képesek arra, hogy tapasztalataik megfogalmazásán túl sajátos „gyermeki elképzeléseket” is kialakítsanak a jelenségekről. A tanár feladata a gyerekek közötti vita serkentése, az érdeklődés fenntartása – semmi esetre sem az, hogy valamilyen tudományos magaslatból letekintve igazságot osszon. Magától értetődik, hogy a tanár törekszik arra, hogy észrevétlenül a tudományos szempontból helytállóbb elképzeléseket erősítse meg, s a gyerekeket a megfelelő szemlélet irányába segítse. Ugyanakkor ezek a tapasztalatok csak a közös munka eredményeként kristályosodhatnak ki.

7–9. osztály

A tevékenység hagyományos órakeretben zajlik, az iskola pedagógiai programjának megfelelő óraszámmal. A természettudományos tárgyakat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szakaszonként illesztjük egymáshoz. A tantárgyi programokban előtérbe kerül a tanári kísérlet, a kooperatív technikák, az önálló (szabadon választható témákra épülő) esszé, házi feladat készítése. Az oktatást ezeken az évfolyamokon kötelezően választható – kommunikáció központú – projektek egészítik ki, melyek között számos természettudományos projekt szerepel. Mindez előkészíti a 10–12. év programját.

10–12. osztály

A kötelező érettségivel lezárt tárgyak rögzített órarendbe illesztve a munkanapok első három órájában kerülnek megtartásra. A többi tantárgy, elsődlegesen a természettudományos tárgyak a nap további részébe kerülnek, szintén rögzített sávokban. A természettudományos sávok a következő elemeket tartalmazzák:

  1. Előadás – Integrált jellegű előadások, alapvető elméleti ismereteket tárgyalnak, dupla órában kéthetente egyszer vagy hetente egy alkalommal, epochában. Az előadók a szaktanárok, ki-ki a saját területén. Az előadások anyagát számítógéppel támogatott vizsgán kérjük számon. A felkészüléshez elektronikus segédanyagok, valamint vizsgaanyagok elkészítése szükséges.
  2. Konzultáció – Az előadásokkal párhuzamosan biztosítunk konzultációs lehetőséget mindazoknak, akik ezt igénylik. Mindez a heti kétórás keretbe illeszthető.
  3. Kötelezően választható természettudományos tárgy – Heti két óra. Mindenkinek két természettudományos órát kell felvennie, amelyek tartalmát egy aktuális kínálatból választhat ki. Ezek a foglalkozások lehetnek elméleti jellegűek és gyakorlatiak egyaránt. A meghirdetett programok egymással versenyeznek, s így motiválják a tanárokat is.
  4. Fakultatívan választható természettudományos tárgy – A mindenkori érettségi (felvételi) követelményekkel összhangban, az arra való sikeres felkészítést biztosítja. Reményeink szerint a közoktatásban zajló változások odavezetnek, hogy mindez fölöslegessé válik, mert alaprendszerünk kiszolgálja a közoktatás kimeneti igényeit.

Projektmunka, önálló kutatás – A program fontos része a félévenként végzett önálló kutatás. Ez a tevékenység a természettudományos oktatás fontos része, eredményessége nagymértékben befolyásolja a tanuló éves tevékenységének értékelését. A végzett munkáról félévenként bizottság előtt kell beszámolni. A munkát belső vagy akár külső „tutorok” koordinálják, követik nyomon. A „mestermunka” készítése és megvédése eleme lehet a későbbiek során akár a természettudományos érettséginek, akár bármilyen kompetencia-központú érettségi-rendszernek.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.