2019. október 14., hétfő , Helén

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Pedagógiai rendszerek fejlesztése >> Integrált természetismeret-oktatás >> Projektszerű tevékenységek a Lauder Iskolában a természettudományok területén

A természettudományok helye az iskola rendszerében

2009. június 17.

A természettudományok helye az iskola rendszerében

Mivel a természettudományok nem kötelező érettségi tárgyak, ezért alkalmasnak bizonyultak arra, hogy egy korszerűbb oktatási formát próbáljunk ki segítségükkel. Iskolánk fakultációs rendszere biztosítékot nyújt arra, hogy a folyamatosan változó körülmények ellenére tanulóink megfeleljenek a felsőoktatásba való bejutása mindenkori feltételeinek.

A természettudományos tárgyak helyzetének, hagyományainknak és a korábban ismertetett szempontoknak a figyelembevételével a következő megállapításokat tettük:

  • A természettudományok területén megszüntetjük a tantárgyakra való bontást. Eddig is összehangoltuk a természettudományos tárgyakat, de ebben szeretnénk előbbre lépni.
  • A természettudományok tanításának középpontjában a tanulói tevékenység áll, amely természetesen életkorfüggő. Már az alsóbb évfolyamokon jelentős hangsúlyt helyezünk az önálló ismeretszerzés elsajátítására, amely a személyes tapasztalatok gyűjtése, az információszerzés módszereiből kiindulva az önálló tanulás képességének megszerzését eredményezi.
  • Programjainkat illesztjük a gyerekek életkorához, motivációjukhoz, absztrakciós készségükhöz.
  • A természettudományok tartalmi meghatározásában előtérbe helyezzük a hétköznapi élethez köthető, a gyakorlatban is használható jelenségeket, illetve a napi hírek természettudományos műveltségét. Fontos szempontnak tekintjük a természettudományos ismeretek társadalmi relevanciáját.
  • Elsődleges szempontnak tartjuk, hogy tanítványaink pozitív tapasztalatokat szerezzenek a természettudományok területén, hogy hasznos, az életben jól eligazító ismereteknek tekintsék természettudományos ismereteiket.
  • Törekszünk arra, hogy a különböző természettudományos köntösben jelentkező tévtanokkal szemben védetté tegyük tanítványainkat.
  • Alkalmazzuk a NAT készség- és képességalapú megközelítését, a tananyagtartalmak ezen szempontnak alávetett kezelését, s bizakodunk hosszabb távon egy az EU-s gyakorlatnak (bolognai folyamatnak) jobban megfelelő készség- és képességalapú kimeneti szabályozásban.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.