2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban >> Problémák, kérdések – megoldások, válaszok

Problémák, kérdések – megoldások, válaszok

2009. június 17.

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 1.

„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékokat és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
(Albert Einstein, 1952)

„Egy turista fölkeres egy nagyvárost, lát ott kőműveseket, akik egy templomot építenek. Látja, hogy ez a templom igen nagy. Kíváncsian odamegy az egyik kőműveshez, és megkérdi, mit csinál. A kőműves, anélkül, hogy felnézne, morogva feleli: – Láthatja, hogy téglát rakok. A turista nézte egy ideig, figyelve, hogy helyezi el a kőműves a maltert rétegesen, és hogyan rak le gondosan minden téglát, hogy biztosan egyenes és szabályos legyen. Egyiket a másik után rakta, csaknem gépiesen. Ritkán nézett fel, sohasem mosolygott.

A turista körbejárta az épületet és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy ugyanazt az eljárást követi mint az első. Kivéve azt, hogy munka közben halkan énekelt. – Mit csinál? – kérdezte a turista a második kőművest. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért megkérdezte.

– Egy katedrálist építek – mondta büszkén a második kőműves, és mosoly jelent meg napbarnított arcán. – Katedrálist építek.”

Jerold W. Apps: A felnőttek tanításának mestersége
(ford.: Maróti Andor)
Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk.: Maróti Andor
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997)

Alkotószerkesztő:
Mayer József

Szekesztő:
Singer Péter

Lektorok:
Dr. Kerülő Judit
Dr. Schüttler Tamás


Tartalom


 

Csala Istvánné (Dr. Ranschburg Ágnes) (1947)

Tanár; 1979- a Kék Iskola történelemtanára. 1986- a FPI szaktanácsadója, 1994- értékelési szaktanácsadója; 1996- az OKI Alapműveltségi Vizsgaközpont történelem és társadalomismeret vizsgatárgyi szakértője; a történelemtanítás pedagógiai értékelésével foglalkozik.

Csoma Gyula (1932)

Pedagógus; egyetemi tanársegéd, nevelőintézeti, majd gimnáziumi tanár, országos szakfelügyelő (pszichológia, logika), 1990- az OKI általános főigazgató-helyettese, a Közoktatási Szolgáltató Iroda vezetője, a Fejlesztési Központ igazgatója, a felnőttképzési csoport vezetője, 1999- tudományos munkatárs; óraadóként dolgozók gimnáziumában, meghívott előadóként egyetemen tanít, 1974- a távoktatás elméletének hazai kidolgozója. Vezető szerepe van a többcélú művelődési-nevelési intézmények kifejlesztését célzó pedagógiai mozgalomban (ÁMK). Az MTA Pedagógiai Bizottság. andragógiai albizottságának tagja.

Dr. Felkai László (1920)

Pedagógus, neveléstörténész; 1973-83 az ELTE docenseként művelődéstörténetet és a felnőttoktatás módszertanát oktatta, a Módszertani és Továbbképző Intézet osztályvezetője, 1983- nyugdíjas. Kutatási területe a magyar neveléstörténet 1848-1918, több mint száz publikációja jelent meg; a neveléstudomány kandidátusa (1973), doktora (1994); Scheiber Sándor-díj (1999).

Harangi László (1929)

Művelődéskutató; 1957-86 a Népművelési Intézet munkatársa, 1986-92 az OKK Művelődéskutató Intézet, 1992-94 a Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa, 1994- nyugdíjas; kutatási területe: művelődésszociológia, összehasonlító felnőttoktatás, japanisztika; tanulmányai jelentek meg a hazai egyesületi életről, a skandináv népfőiskolákról, a magyar-japán kulturális kapcsolatok történetéről, a tv közművelődési szerepéről, a magyar és amerikai szabadidős intézményekről; az MTA felnőttnevelési albizottságának tagja; a Magyar Népfőiskolai Társaság nemzetközi bizottságának elnöke; a Magyar Pedagógiai Társaság felnőttnevelési szakosztályának elnöke.

Lada László (1946)

Az OKI FKK tudományos munkatársa; az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága titkára.

Dr. Loránd Ferenc (1930)

Pedagógus; 1954-57 az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztője, 1957-61 1964-81 a Kertész u. Dolgozók Önálló Általános Iskolájának igazgatója, megszervezi az iskolát időben elvégezni nem tudó fiatalok különleges tagozatát; 1981- az OPI tudományos főmunkatársa, nevelés- és iskolaelméleti kutatások, 1993-97 a Miskolci Egyetem neveléstudományi tanszékén egyetemi docens; a tanulóiskola alternatívája, a sokoldalú tevékenységrendszerű nevelőiskola-modellek egyik kidolgozója; egy 12 évfolyamos egységes iskolamodell-fejlesztés irányítója; továbbképzéseket és szakmai táborozásokat szervez (Megújuló Iskola Mozgalom, Balatoni Beszélgetések); több helyi fejlesztő programot kidolgozó iskola szaktanácsadója; az Iskola az Esélyegyenlőségért Egyesület elnöke 1996- az Országos Köznevelési Tanács tagja. A neveléstudomány kandidátusa (1981).

Magyar (Józsefné Appel) Edit (1921)

Tanár; német-matematika-fizika-pedagógia szakos középiskolai tanár, pszichológus; általános és szakközépiskolákban tanít; alapítója és igazgatója az Újpesti Munkástovábbképző Központnak (1950-1972.); külső munkatárs a Külkereskedelmi Főiskolán; kutatási területe a didaktika-metodika, menedzserképzés, kommunikáció, felnőttoktatás; az MTA Pedagógiai Bizottság. andragógiai albizottságának tagja.

Mayer József (1956)

Magyar-történelem-levéltár szakos tanár, 1988-1997 között a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója, 1997-1999 az OKSZI felnőttoktatási szakértője, 2000-től az OKI Felnőttoktatási Központjának igazgatója.

Sáska Géza (1947)

Pedagógus, oktatáskutató. 1975-89 az OPI munkatársa, 1989-95 az Oktatáskutató Intézetben dolgozik, Az ELTE BTK-n oktatásszociológiát és oktatáspolitológiát tanít. 1990-94 a Fővárosi Közgyűlés tagja (Fidesz), az oktatási bizottság elnöke. A neveléstudomány kandidátusa (1992). Budapestért Díj (1999).

 

© Országos Közoktatási Intézet, 2002
© Mayer József, Dr. Felkai László, Sáska Géza, Csoma Gyula, Lada László, Csala Istvánné dr. Ranschburg Ágnes, Magyar Edit, Harangi László, Lóránd Ferenc, 2002

ISBN 963 682 501 7

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.