2020. május 27., szerda , Hella

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 január

Phare-program a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatására

2009. június 17.

Béni Gabriella

Phare-program a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatására1

Az Oktatási Minisztérium a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen programjavaslatot fogalmazott meg és terjesztett elő az Európai Unió Bizottságához a Phare '99 Országprogram részeként "A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása" címmel, 5 millió euro Phare támogatási igénnyel.

A megvalósításáért felelős két minisztérium összesen 4,6 millió euro költségvetési forrással kíván hozzájárulni a programhoz. Az előterjesztett Phare programjavaslat jóváhagyása az Európai Unió részéről folyamatban van.

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozására vonatkozó prioritások között fontos helyet foglal el a hátrányos helyzetű, elsősorban a roma fiatalok társadalmi kirekesztettségének megelőzése és társadalmi integrációjának elősegítése. A tervezett Phare-program három projektből áll, a prevenció, korrekció és promoció koncepciójára épül. A prevenciós intézkedések célja az általános iskolai lemorzsolódás csökkentése a hátrányos helyzetű és kiemelten a roma fiatalok körében. A középfokú oktatás és a tanuló-támogató rendszerek (felzárkóztató programok és szakképzés) fejlesztésére koncentrálva a program a korrekciót igyekszik megteremteni, míg a tehetséges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való bekerülésének és részvételének arányát kívánja növelni és társadalmi előrejutásukat segíteni.

A tervezett Phare-program bemutatása

1. projekt: Az általános iskolai lemorzsolódási arány csökkentése

Célkitűzések

- Oktatási-nevelési társulások és szolgáltatási csomagok létrehozása az oktatási-nevelési társulásokon belül, speciális együttműködési formák kialakítása az iskolai kudarcok megelőzése és az óvodai, általános iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.

- Országos szintű kísérleti jellegű, modellértékű oktatási programok kidolgozása, továbbfejlesztése és megvalósítása a kiválasztott oktatási-nevelési társulások keretében.

- Speciális dajkaképző programok kidolgozása és indítása a roma gyermekeket nagy számban nevelő óvodák számára.

- Speciális óvodai nevelési programok és általános iskolai pedagógiai programok továbbfejlesztése és megvalósítása a szociálisan hátrányos helyzetű, különösen a roma kisgyermekek számára.

*

- A szociálisan hátrányos helyzetű és roma gyermekeket nagy számban nevelő óvodák és általános iskolák higiéniai felszereltségének és infrastruktúrájának javítása.

- Iskolabusz-program kistelepüléseket, szórványtelepüléseket is magukban foglaló kistérségek iskolái számára.

2. projekt: Speciális középfokú képzés

A projekt alapvető célja, hogy a hátrányos helyzetű, és különösen a roma fiatalok középfokú iskoláztatását segítse részben felzárkóztató, illetve szakképesítések megszerzésének támogatásával, részben munkaerő-piaci képzési-foglalkoztatási programok támogatásával. A projekt eredményeként a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének erősödését, munkaerő-piaci helyzetük javulását várjuk.

Célkitűzések

- Speciális felzárkóztató oktatást biztosító programok kidolgozása a hátrányos helyzetű, főképpen a roma fiatalok számára azzal a céllal, hogy vissza tudjanak illeszkedni a középfokú oktatási rendszerbe (gimnáziumokba vagy szakképző iskolákba).

- Az általános és a szakképzési rendszer kapcsolatának fejlesztése annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, valamint a roma fiatalok számára megkönnyítsék az első szakképesítés megszerzését.

- Moduláris szakképzési és munkaerő-piaci képzési-foglalkoztatási rendszer kiépítése a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek számára.

3. projekt: A roma kisebbség társadalmi helyzetének javítása és szociális integrációja

Célkitűzések

*

- Felsőfokú továbbtanulásra felkészítő modulokat tartalmazó valamint új felsőfokú szakképzési programok indítása az érettségizett roma fiatalok számára.

- A felsőoktatásba már bekerült roma hallgatók tanulásának támogatása ("láthatatlan kollégium", szakkollégium stb.).

A Phare-program előkészítése

A program megvalósítása az Oktatási Minisztérium szakmai irányításával és felügyeletével történik, szoros együttműködésben a Szociális és Családügyi Minisztériummal. Létrejött a program Irányító Bizottsága, melynek tagjai többek között a két érintett minisztérium, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Roma Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége és más kompetens szervezetek képviselői. A program végrehajtásáért az Oktatási Minisztérium Phare Programirodája felelős.

A Phare-támogatások odaítéléséről az EU Bizottság dönt a fogadó ország javaslata és a brüsszeli Phare Irányító Bizottság (Phare Management Committee) ajánlása alapján. A Phare '99 Országprogram brüsszeli tárgyalása során a Phare Management Committee ülésén négy tagország elismerését fejezte ki "A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása" című tervezett Phare-program tartalmáról. Ennek megfelelően az EU Bizottság és a magyar kormány képviselői a közeljövőben aláírják azt a pénzügyi megállapodást (Financing Memorandum), amely a Phare-program indításának alapvető feltétele.

Az Oktatási Minisztérium megkezdte a program előkészítését, hogy az említett alapdokumentum aláírása után, a tervezett célkitűzésekhez illeszkedően azonnal meghirdethető legyen egy országos pályázat. A program előkészítésének első lépéseként mindhárom projekthez rendelten megalakult egy-egy héttagú, az Oktatási Minisztérium által kijelölt szakértőkből álló Tanácsadó Bizottság, melynek feladata többek között a pályázati kiírás részletes szövegtervezetének elkészítése és a pályázatok bírálati szempontjainak kidolgozása.

A Tanácsadó Bizottságok és a Phare Programiroda által elkészített pályázati kiírás meghirdetésére az említett pénzügyi megállapodás aláírása után kerülhet sor.

A pályázati tevékenység serkentése és a támogatható oktatási-nevelési társulások megalakulásának elősegítése céljából hírlevelet szerkesztünk, melyet hamarosan országos szinten terjesztünk a programban potenciálisan pályázó intézmények körében. A hírlevél megjelentetését követően az ország több városában szakértők bevonásával Információs Napokat szervezünk. A Phare Programiroda jelenlegi tevékenysége elsődlegesen arra irányul, hogy a tervezett Phare-program sikeres indításához mindent előkészítsen és segítséget nyújtson a program iránt érdeklődő intézmények számára.

Bízunk abban, hogy "A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása" című tervezett Phare-program keretei között magas színvonalú és példaértékű, az oktatási-nevelési társulásokban részt vevő intézmények közötti összefogásra épülő projektek megvalósítására kerül sor.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.