2019. október 23., szerda , Nemzeti Ünnep, Gyöngyi

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!

Összehasonlító pedagógiai művekről -- globalizáció és nemzeti oktatási rendszerek

2009. június 17.

Összehasonlító pedagógiai művekről - globalizáció és nemzeti oktatási rendszerek

Az iskola mindenütt kutatás, elemzés tárgya. Még akkor is, ha a jövő - mint sokan állítják - az informatikáé és csak közvetve (lehet) az iskoláé. Ám mint az innovációs történések bármelyikében, az informatikában is folyamatos a tanulás igénye és szükséglete. Az egyes országok, nemzetek iskolaügyének alapkérdése az, hogy mennyiben képes az egész népesség számára a korszak értékeit megbízhatóan közvetíteni. Ezért fordulunk figyelemmel az olyan kiadványok felé, amelyek az összehasonlítás sokrétű szintjén igyekeznek feltárni az egyes oktatási rendszerek működését.

Az információk továbbításában sikerült elérni a teljes globalizációt, hisz a modernizációs elemek között ott jönnek létre gyorsan és legszorosabban a kapcsolatok, ahol a legfejlettebb a technika. Kevéssé van ez így az oktatás területén, ahol a különböző kezdeményezések mellett is tovább élnek a nemzeti oktatási rendszerek, képzési formák, és igen lassú az a folyamat, amellyel európai egységesülésről beszélhetünk. Ezért van jelentősége minden olyan kezdeményezésnek, amely más országok sajátos viszonyaira is tekintettel, elemző módon ismertet meg bennünket azokkal a formai és tartalmi elemekkel, amelyek ma meghatározóak a nemzeti oktatásokban. Kovács Sándor új munkája - Hagyományos és új közelítések az összehasonlító pedagógiában - jó időben kerül az olvasó kezébe. A globalizációs folyamatban (információ, pénzügy) is fennmaradnak a regionális különbségek, amelyeket Kovács Sándor rendszerelvű megközelítéssel ismertet. A hét nagyobb témacsoport (Az összehasonlító pedagógiatudomány pozíciói és körvonalai, Az összehasonlíthatóság és az összehasonlítás, A nevelőintézmények működésének politikai kontextusa az európai [Észak-Amerikai és más] neveléskultúrákban, Etűdök az oktatási rendszer szerkezetéről és működéséről, A szakoktatás Európában, Etűdök a felsőoktatásról, Komparatisták nemzetközi együttműködése) nagy ívű bemutatása a korszak nevelési és oktatási intézményrendszerének. Számos megközelítése, mint a közhatalom alakulása, az európai nevelési dimenziók vagy a felsőoktatásban bekövetkezett változások, hazai viszonyainkra is tanulságosak. Különösen akkor, ha számba vesszük, hogy a demokrácia és a hatékonyság csak igen heterogén iskolarendszerben valósulhat meg. A kötet erre is nyújt példákat. Az oktatási rendszerek hatékonysága azonban nem önmagában az összehasonlítások formai és tartalmi elemeiben található értékes, használható elemek átvételében áll, hanem abban, hogy a hazai iskola, az iskolai tudás társadalmi értéke milyen viszonyrendszerben élhet.

Bevezetőnkben utaltunk az információk terén létrejött globalizációra - a pedagógiában a komparatisták együttműködése az az összekötő kapocs, amely a pedagógia globalizációját s ezzel hatékonyságát is növelheti.

Kovács Sándor: Hagyományos és új közelítések az összehasonlító pedagógiában. Pécs, 1997. JPTE. 104 p.

Krisztián BélaÁra: 0 Ft. - Kosárba

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.