2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> Egyéb tanulmányok

Egyéb tanulmányok


Tartalom

 • Bessenyei István – Mártonfi György • A nemzetköziesedés, a szerkezetváltás és az emberi tényező a magyar felsooktatásban
  1. Bevezető
  2. Módszertan
  2.1. Az interjúk tartalomelemzési dimenziói
  3. A kutatás eredményeinek összefoglalása
  3.1. Felmérés a felsőoktatási intézmények nemzetközi cserekapcsolatairól
  3.1.1. A tanulmányutak száma és időtartama
  3.1.2. A tanulmányutak célországai
  3.1.3. A tanulmányutak szervezeti keretei, programok
  3.1.4. Vendégoktatók és vendéghallgatók
  3.2. Az interjúk tartalomelemzésének főbb eredményei
  3.2.1. Az oktatás
  3.2.2. A tanár-diák viszony
  3.2.3. A kapcsolati tőke
  3.2.4. A kutatás
  3.2.5. „Menekülés a szabadságtól”
  3.2.6. Összefoglalás: a kint tanultak, átéltek hazai hasznosulása
 • Mártonfi György és Tordai Péter • „Az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolódása” • című, a Nemzeti Fejlesztési Terv II. előkészítését szolgáló, az oktatási szektor fejlesztési szükségleteiről szóló szakértői vita strukturált összefoglalója
  Jelen tanulmány a 2005. január 7-én, tíz meghívott szakértő bevonásával lezajlott műhelybeszélgetés alapján készült. A műhelybeszélgetésről készült szó szerinti jegyzőkönyv nyilvános, amely egyúttal az összefoglaló tanulmány kiegészítő melléklete is. A teljes szöveg az érvelések és kifejtések sokkal gazdagabb és árnyaltabb megismerését is lehetővé teszi, míg a tanulmány az elhangzottaknak a strukturált, tematikus bemutatását szolgálja.
 • Sinka Edit • Az oktatás minőségének és eredményességének javítását szolgáló intézkedések a magyar közoktatásban
  A közoktatás minősége és eredményessége a világ minden fejlett országában az oktatáspolitika legfontosabb céljai közé tartozik. Ennek megfelelően Magyarországon is kiemelt szakmai és politikai figyelem irányul erre a területre. Az oktatási kormányzat az utóbbi évek során nagyon gazdag eszközrendszert hozott létre, amely a közoktatás legkülönbözőbb területeit veszi célba. Az eszközök döntő többsége konkrét jogszabállyal alátámasztott, ami bizonyos értelemben garanciát jelent a működtetésükre.
 • Munka és tanulás integrációja
  A működését 1995-ben megkezdő Európai Képzési Alapítvány (ETF = European Training Foundation) 1998-ban indította el első kutatási-fejlesztési projektjét az EU-hoz csatlakozni kívánó országokban. Elsőként szlovén és magyar kutatók kaptak meghívást az ETF által irányított és finanszírozott, nemzetközi tanácsadók részvételével zajló projektbe. Magyar részről az Országos Közoktatási Intézet által 1991-ben alapított MAHOLNAP Alapítvány, szlovén részről a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Intézetének kutatói kaptak lehetőséget arra, hogy az ETF első ilyen jellegű projektjében részt vegyenek.
 • Mártonfi György • Az iskolarendszerű szakképzés struktúrájának átalakulása
  "...az iskolaszerkezeti határon lévő 9-10 osztály problémáját az átstrukturálódó szakképzés egyik konfliktuspontjának látjuk, amely kényszerűen megújulásra ítéltetett, akárhogyan is alakul a következő évek tartalmi és szerkezeti politikája és reálfolyamata. Ezért a 9-10. osztály problémáját csupán önmagában elemezve csak szerény eredményeket remélnénk, viszont az egész struktúra átalakulásán belül fókuszálva e két évfolyamra könnyebben érthetővé válnak az itt lezajló folyamatok is, amint helyük, szerepük is a rendszer egészén belül."

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.