2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> A tanulás és tanítás helyzete >> OKI-műhelytanulmányok - A középiskolai tantárgyi obszerváció tanulságai

Vizsgák

2009. június 17.

Vizsgák

Ezzel kapcsolatban csak a középiskolai kérdőívben tudakozódtunk. A kérdés aktualitását 2004-ben végérvényesen búcsúzó hagyományos érettségi és a 2008-ban a törvény szerint már működő, tehát lassan előkészületeket, intézkedést igénylő alapműveltségi vizsga adja.

Arra kértük a válaszadókat, jelöljék meg, hogy intézményük melyik vizsgára készít fel (alapműveltségi vizsga, középszintű érettségi, emelt szintű érettségi) valamint jelöljék a saját véleményüket is arról, fel tudják-e készíteni ezekre a vizsgákra a növendékeiket iskolájukban.

Az alapműveltségi vizsgára kapott 2346 válaszból 1268 jelezte (54%), hogy felkészítik a diákokat erre a vizsgára. Közülük 864 (a válaszolók 68,1%-a) érezte úgy, hogy fel is tudják készíteni erre a diákokat.

A középszintű érettségi a 2346 válaszadó közül 1742 (74,3%) iskola programjában szerepel. A válaszolók 87,3 százalékának az volt a véleménye, hogy iskolája fel is tudja készíteni erre a vizsgára a diákokat.

Az emelt szintű érettségi esetében 1414-en jelezték (60,3%), hogy erre a vizsgára felkészítik a diákokat, de csak a válaszadók 62 százaléka vélte úgy, hogy fel is tudják készíteni a diákokat rá.

34. ábra
A mintában szereplő iskolák megoszlása a vizsgákra való felkészítés szerint

A 34. ábra szemléletesen mutatja be, hogy a legtöbb középiskolánk a középszintű érettségire készít fel, és többen vannak azok, amelyek az emelt szintre készítenek fel gyerekeket, mint ahányan az alapműveltségi vizsgára. Az is leolvasható, hogy a válaszadóknak a középszinttel kapcsolatban vannak legkevésbé kétségeik az iskola kompetenciáit tekintve, míg a válaszadó iskolák 38 százaléka – pedagógusaik szerint – nem tudja felkészíteni diákjait az emelt szintű érettségire. Természetesen nem mindegy, hogy milyen tantárgyat tanító válaszolt a kérdésre.

Az ábrákon az adott vizsgára felkészíteni akaró iskolákat vettük 100 százaléknak. Ehhez képest látjuk, hogy mennyire képesek felkészíteni az egyes tárgyakban növendékeiket az iskolák. Alapműveltségi vizsgára legkevésbé németből és történelemből, leginkább biológiából, modulokból, rajzból és magyarból tudják felkészíteni a diákokat a mintában szereplő középiskolák (35. ábra).

35. ábra
Alapműveltségi vizsgára való felkészítés tantárgyanként a válaszadók százalékában

A 36. ábra a középszintű érettségi vizsgára felkészítés tudásának mértékét mutatja tantárgyi bontásban. A magyar, a matematika és az angol tantárgyak képesek a leginkább felkészíteni a kérdezett iskolákban. A legkevésbé a rajz készít fel középszinten (79,1%).

Emelt szintű érettségi vizsgánál a százalékarányok sokkal alacsonyabbak (37. ábra). Kiemelkedő mértékben az ének, a rajz, az informatika és a német nyelv tantárgyak, rendkívül kevéssé a magyar, a matematika, az angol nyelv és különösen a modultárgyak tudják segíteni a felkészülést erre a szintre.

36. ábra
Középszintű érettségire való felkészítés tantárgyanként a válaszadók százalékában

37. ábra
Emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyanként a válaszadók százalékában

Izgalmas lenne tovább bontani a kérdést és megvizsgálni, hogy iskolatípusonként mely tárgyak készítenek fel a különböző vizsgákra. Reméljük, hogy ezt a különböző tantárgyi feldolgozások alapján készülő tanulmányok közzé teszik majd. Azt még megmutatjuk, hogy tantárgyaktól függetlenül a különböző vizsgákban mennyire érdekeltek az egyes iskolatípusok (38. ábra).

38. ábra
A vizsgákra való felkészítés megoszlása iskolatípusok szerint (százalékban)

A 38. ábra azt mutatja meg, milyen arányban szervezik meg a különböző iskolatípusokban a különböző vizsgákat. Először is szembeötlő, hogy minden iskolatípus képviselteti magát mindegyik vizsgatípusban. A szerkezetváltó és a hagyományos gimnáziumok is szerveznek alapműveltségi vizsgát, és meglepetésünkre a szakiskolák is szerveznek érettségit még emelt szinten is. Az utóbbi adat nyilván figyelmetlen kitöltésből származik. A gimnáziumok aránya a vizsgák szintjével folyamatosan növekszik (bár a 4 évfolyamos gimnáziumé az emelt szintű vizsgánál csak igen kis mértékben), míg a szakközépiskola hozzávetőleg azonos arányban érdekelt mindhárom szinten. A szakiskolák és az „és” iskolák aránya fokozatosan csökken a vizsgaszint emelkedésével.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.