2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> A tanulás és tanítás helyzete >> OKI-műhelytanulmányok - A középiskolai tantárgyi obszerváció tanulságai

A tantárgyak presztízse a pedagógusok szerint

2009. június 17.

A tantárgyak presztízse a pedagógusok szerint

Arra kértük a mintában szereplő pedagógusokat, hogy osztályozzák ötfokú skálán, véleményük szerint mennyire fontos a tantárgyuk a szülőknek és a gyerekeknek. A középiskolai pedagógusok általában úgy látták, hogy a szülők fontosabbnak tartják a tantárgyukat, mint a diákjaik. Az általános iskolai pedagógusok szerint a gyerekek némileg kedvezőbben ítélték meg a tantárgyakat. Az eredményben nyilvánvalóan az életkori különbségek és az iskola iránti motiváció különbsége, illetve a vegyes iskolatípusok összetétele is tükröződik.

5. táblázat
A szülők és a tanulók véleménye a különböző tantárgyakról a középiskolában, a pedagógusok véleménye szerint (összesített adatok, ötfokú skálán)

Átlag Szórás Válaszolók száma
Szülők 3,34 0,97 2295
Tanulók 3,17 0,91 2300

Iskolatípusonként fokozatosan csökkennek a számok, amelyek az iskola presztízsét jelzik a szülők, illetve gyerekek szemében az ott tanítók szerint (lásd 4. ábra) olyan sorrendben, ahogyan az iskolák társadalmi presztízse csökken a közvélekedés szerint. Úgy látszik tehát, hogy minél megbecsültebb egy iskola, annál inkább érzik az ott dolgozó pedagógusok, hogy a szülők és a diákok komolyan veszik, fontosnak tartják a tantárgyát. Nyilvánvaló, hogy itt olyan vonatkozás bújik meg az adatok mögött, amely mindkét sorrendet meghatározza. Legnagyobb valószínűséggel az iskola növendékeinek társadalmi összetétele ez a tényező.

Településtípus szerint ezen a téren csak a gyerekek véleményének megítélése terén találtunk lényeges eltérést: A fővárosi (p<0,022) és a megyei jogú városokban tanulók (p<0,045) jóval fontosabbnak érzik a tantárgyakat a tanáraik szerint, mint az egyéb településeken tanulók.

4. ábra
A szülők és a tanulók véleménye a különböző tantárgyakról a pedagógusok véleménye szerint, iskolatípusonként (átlagértékek ötfokú skálán)

A tanárok véleménye szerint a szülők sokkal pozitívabban ítélik meg az angol nyelvet (átlag: 4,12) és az osztályfőnöki munkát (átlag: 4,0), mint például az éneket (átlag: 2,36). Az angol nyelv fontossága a továbbtanulás vagy az elhelyezkedés szempontjával magyarázható. Az osztályfőnöki gondviselés feltételezett szülői megítélése viszont a kamaszok nevelésében társat, segítséget kereső szülői magatartás jele lehet. Ezért is elgondolkodtató, hogy ezen a területen dolgozik a képesítés nélküliek jelentős része. A gyerekek is nagyon fontosnak érzik az osztályfőnök szerepét (ennek az átlaga a legmagasabb: 3,85, míg az éneké náluk is nagyon alacsony: 2,44). A tanárok úgy látják, hogy az éneket a diákok is kevéssé tartják fontosnak, a szülőknél mégis pozitívabban ítélik meg. Itt is szerepe lehet annak, hogy a feltételezett szülői igényeket kiszolgálni akaró iskolák nem fordítanak elég gondot a tárgy tanítására, például nem megfelelő képesítésűek tanítják, pedig abban, hogy az iskolából kikerülő diákok hogyan töltik majd a szabadidejüket, mennyi és milyen színvonalú élvezetet találnak az életükben, nagy szerepe lehet a szakszerűen, jól tanított művészeti tárgyaknak. Az Országos Közoktatási Intézet tanulói munkaterhekkel kapcsolatos vizsgálata érintette a diákok körében a tantárgyak kedveltségét is, az eredmények nagyon hasonlóak a középiskolai felmérésben a tanárok véleményéhez.5

A tantestületek nagysága alapján a különbségek csak a szülők esetében szignifikánsak. A legkisebb iskolákban lényegesen alacsonyabb a tantárgyak presztízse a szülők szemében a pedagógusok szerint, mint a nagyobbakban. Emlékezzünk arra, hogy a legkisebb iskolák többsége szakiskola.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.