2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> A tanulás és tanítás helyzete >> OKI-műhelytanulmányok - A középiskolai tantárgyi obszerváció tanulságai

Bevezetés

2009. június 17.

Bevezetés

2001 tavaszán kezdődött meg az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központjában a tantárgyak helyzetét feltáró kutatás. A tizenhat tantárgyi terület vizsgálatának célja annak kiderítése volt, mi történt a tantárgyak tanításában a kilencvenes évek tartalmi szabályozási modernizációs változásai során, milyen fejlesztések szükségesek az egyes tantárgyakban, illetve a magyar tantárgyi rendszerben. Jóllehet, számos tantárgyhoz kötődő fejlesztés indult el az elmúlt évtizedben, ezek nem voltak annyira általános, minden iskolára érvényes jellegűek, mint a tantervi szabályozás. A tantárgyak helyzetét feltáró obszerváció célja, hogy áttekintse, értékelje, elemezze a közelmúlt és a jelen problémáit, illetve javaslatokat adjon a tantárgyak fejlesztési irányait illetően a szakmai körök és az oktatáspolitika számára. Ez a kutatás olyan háttértudást nyújthat, amely a folyamatos reflexió okán hasznosítható a tartalmi fejlesztési folyamatokban. 2002-ben az általános iskolákban, 2003-ban a középiskolákban végeztük el a felmérést.

A kérdőíves vizsgálat hangsúlyos elemei mindkét évben: a tankönyvek, taneszközök, módszertani kérdések, IKT, továbbképzések, alkalmazható tudás, értékelés. A középiskolai mérésben ezeken kívül a kereszttantervi vonatkozásokat is vizsgáltuk. A kérdőívek két részből álltak: egy közös, minden tantárgy esetében azonos (kivétel az osztályfőnöki) és egy tantárgyspecifikus részből, melyben azokat a kérdéseket tettük fel, amelyek csak az adott tantárgyra vonatkoznak.1 Képet akartunk alkotni arról, miként látják a tanárok a tanítás jelenlegi helyzetét, mi az, ami leginkább segítheti a munkájukat, milyen problémákkal küzdenek, min változtatnának.

A 2002-es felmérés legfőbb tanulságai2:

  • Meg kell szüntetni a tantervi szabályozások ellentmondásait.
  • Szemléletváltásra van szükség a tantárgyak tanításában.
  • A tantárgyak fejlesztése, modernizálása elkerülhetetlen.
  • A módszertani kultúra fejlesztésére jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni, nemcsak a továbbképzéseken, hanem a tanárképzésben is.
  • Meg kell oldani az eszközigényes tantárgyak helyzetének javítását.

Arra törekedtünk, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek, ezért 2003-ban, a középiskolai kutatásban a kérdőívek struktúrája sokban megegyezett, illetve azonos maradt az általános iskolában alkalmazottal. Természetesen némileg változott is a kérdőív. Ezt egyrészt az tette szükségessé, hogy más a korosztály, másrészt beépítettük az általános iskolai felmérés tanulságait is a középiskolai kérdőívekbe. Ebben a kutatásban nem szerepelt már a természetismeret és az életvitel-technika tantárgy,3 és – mint már utaltunk rá – nagyobb hangsúlyt kaptak az interdiszciplináris vonatkozások.

Jelen dolgozatunk a középiskolai mérés közös kérdései révén gyűjtött adatokat elemzi. Szerkezetében – néhány tartalmilag indokolható átrendezés kivételével – követi a kérdőív felépítését.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.