2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Nemzetközi kitekintés >> OECD-tanulmányok magyarul

OECD-tanulmányok magyarul

2009. június 17.

Tartalom

 • Az inkluzív oktatás fenntartása: a speciális oktatást igénylő gyermekek bevonása a többségi iskolákba • OECD-tanulmány
  A fogyatékos gyermekek többségi iskolákban való integrált oktatása és az azt követő társadalmi beilleszkedésük már 1978 óta a CERI munkájának egyik központi kérdése. Az elmúlt néhány évben a munka középpontjában az iskolarendszeren belüli, valamint a tanköteles kort követő időszakban a továbbtanulás során, illetve felsőoktatásban megvalósuló inkluzív oktatás folyamatának, problémáinak és eredményeinek elemzése állt. 1995 és 1998 között egy (ezzel egyidőben) kidolgozás alatt álló vizsgálati eljárással nyolc országban - Ausztráliában, Kanadában, Dániában, Németországban, Izlandon, Olaszországban, az Egyesült Királyságban és az USA-ban - történt adatgyűjtés, illetve készült részletes esettanulmány. Ezeknek az esettanulmányoknak a tapasztalatain alapul "Az inkluzív oktatás fenntartása" címmel 1999-ben közzétett alábbi tanulmány.
 • Milyen lesz a jövő iskolája?
  Az OECD oktatással és újításokkal foglalkozó központja a tagországok oktatási minisztereinek 1996-os párizsi értekezletén az élethosszig tartó tanulás kérdéseiről vitatkozva feladatául kapta, hogy hitelesen és tudományos igényességgel rajzolja meg a "jövő iskolájának" képét. Az erre irányuló szakmai erőfeszítések terén a szervezet számára újabb és újabb lehetőségeket nyújtottak a következő esztendők rendezvényei és programjai; így például az 1997-es, Hirosimában útnak indított "A jövő iskolája" projekt, a megújuló iskolákkal foglalkozó 1998-as értekezlet, az "Iskola 2020-ban" címmel a franciaországi Poitiersben megtartott szeminárium, a 2000. évi rotterdami "Iskoláztatás a holnap számára" címmel megtartott rendezvény, valamint a tavalyi évben - ugyancsak Párizsban - megrendezett "Kompetenciákba való beruházás mindenkinek" című miniszteri értekezlet, amelyen a tagországok szakemberei már a témával kapcsolatos félévtizedes tevékenység eredményeit is számba vehették.
 • A diákok tudásának és képességének mérése az olvasás, a matematika és a természettudomány terén
  Az OECD PISA-programja (Programme for International Student Assessment) a 15 éves diákok teljesítményének három ciklusosra tervezett felmérése, amelyben a részt vevő országok kutatói azt vizsgálják, mennyire felkészültek a diákok arra, hogy a felnőtt élet kihívásainak megfeleljenek, és alkalmazkodni tudjanak a munkaerőpiac változásaihoz. 2000-ben 32 országot vontak be a felmérés első ciklusába, melynek alapelveiről és módszereiről ez a beszámoló készült. A felmérést minden országban 4500–10 000 válaszadó részvételével végezték el.
 • Gyermekeink gondozása, nevelése • Magyarországi háttértanulmány az OECD „A kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata” című programjához
  1996-ban az OECD oktatási miniszteri találkozó témája Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása volt. A miniszteri értekezlet zárónyilatkozata elsődleges célként jelölte meg a kisgyermekellátás és -nevelés színvonalának és hozzáférhetőségének javítását, a családokkal való szoros együttműködést. A miniszterek leszögezték, hogy az egész életen át tartó tanulás nem az iskoláskorral kezdődik, és elismerték a kisgyermekkori gondozásnak és nevelésnek az egész életen át tartó tanulás megalapozásában való fontosságát. A miniszteri felhatalmazás következményeként indult meg a kisgyermekkori gondozásról és nevelésről végzett vizsgálatsorozat, a „Thematic Review of Early Childhood Education and Care (ECEC) Policy” (A kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata) az OECD-országok körében. Eredményeként ma az OECD rendelkezik a legaktuálisabb és legátfogóbb információkkal az iskolás kornál fiatalabb gyermekek intézményes ellátásának, nevelésének rendszeréről, szabályozásáról, színvonaláról, a szakmapolitikai elvek megvalósulásáról a világ 20 országára vonatkozóan.
 • Kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása
  Az OECD, azaz a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal, és az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, illetve az USA Oktatás-statisztikai Központja közreműködésével 1997-ben kezdett bele abba a projektbe, mely a Kompetenciák meghatározása és kiválasztása: Elméleti és fogalmi alapok címet kapta. A munkában nemzetközi szakértők vettek részt; elemzéseiket a szervezet ebbe, a lábjegyzetben hivatkozott kötetbe rendezve adta ki, és az összeállítást egyidejűleg megjelentette Kanadában, Németországban, Svájcban és az Amerikai Egyesült Államokban.
 • Biztos alapokon • Kisgyermekkori nevelés és gondozás
  Az OECD Nevelési Bizottsága 1998-ban indította útjára A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányvonalainak tematikus áttekintése elnevezésű vizsgálatot, melynek céljából az OECD-országok kisgyermeknevelési és -gondozási politikájának javítása céljából átfogó, nemzetközi szintű információgyűjtést és elemzést végeztek. A vizsgálatban tizenkét ország vett részt: Ausztrália, Belgium (a belga és a francia közösség), a Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia...
 • Az agy működése
  Ez a kiadvány helyzetjelentés egy rohamosan fejlődő tudományterület legfrissebb eredményeiről. A "Tanulás és az agy" elnevezésű projekt keretében az OECD-CERI megkísérelte közelíteni egymáshoz a különböző érintett tudományágakat annak érdekében, hogy ismereteikkel kölcsönösen segítsék egymást.
 • Az oktatásból a munka világába való átmenet kérdései
  Az OECD szakemberei által elvégzett összegzés a résztvevő országok által összeállított célja az oktatásból a munka világába vezető útszakasz egyénenkénti és országonkénti jellegzetességeinek feltárása, a tapasztalatokból leszűrhető tanulságok megfogalmazása. A tanulásból, azaz az ún. 2. szektorból a 3. szektorba, azaz a munkába való - bármely életkorban bekövetkező - átmenet kérdései azért is mondhatnak magukénak ilyen kiemelt politikai és szakmai figyelmet, mert a fiatalok életében erre az időszakra egyidejűleg több, másféle átmenet is esik vagy eshet.
 • PISA 2000: a hivatalos OECD-jelentés tanulságai
  A 2000. március 27. és április 7. között, 31 más országgal együtt a 15 esztendős tanulók reprezentatív mintáján hazánkban is elvégzett PISA-vizsgálat magyarországi eredményei egyaránt hatalmas megdöbbenést váltottak ki a szakmai és a laikus közönségből is. Ezúttal az OECD szakértői által készített hivatalos összegzés nyomán készült elemzéssel ismertetjük meg olvasóinkat
 • Oktatási felmérés Svájcban • A fiatalok alapkompetenciái - a PISA 2000 országjelentésének összegzése
  Az OECD által elindított PISA 2000 nemzetközi vizsgálat szakmai irányító testülete által közreadott összehasonlító értékelésről már sok szó esett; az utóbbi hónapokban Magyarországon is meglehetősen ismertté vált - a szakmai és a laikus közvélemény előtt egyaránt. Minden ország elkészített az óta - a felmérésnek a saját oktatási rendszerére, tanulói teljesítményeire vonatkozó megállapításai - alapján egy országjelentést is. Beszámolónkban Svájc 2002 tavaszán közzétett jelentésének rövidített változatát ismertetjük.
 • A PISA 2000 svédországi eredményeiről
  A PISA 2000-projekt az OECD és az egyes országok kormányai együttműködésében valósult meg; és a széleskörű nemzetközi részvételnek köszönhetően a tanulói teljesítmények eddigi legnagyobb nemzetközi mérése volt. Számunkra is tanulságos lehet, hogyan vélekednek egy eredményei szerint sikeres országban a vizsgálatról. Ezért adjuk közre Svédország PISA gyorsjelentésének rövid összefoglalóját.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.