2020. április 10., péntek , Zsolt

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Nemzetközi elemzések >> Oktatásmenedzsment

Oktatásmenedzsment

2009. június 17.

Tartalom

 • Előszó
  Az oktatásügyi vezetés és -vezetőképzés hazai fejlődését elősegíteni kívánó kötetet tart kezében az olvasó. Reméljük, hogy a címben előforduló idegen szó nem okoz majd negatív vagy visszás érzéseket, s hogy használatát nem csupán marketing-fogásnak tekintik...
 • Tony Bush: • A menedzsment fontossága az oktatásban
  Az oktatásmenedzsment az oktatásügyi szervezetek működésével foglalkozó tudomány és annak gyakorlata. Nincs egyetlen, általánosan elfogadott definíciója, minthogy kifejlődése erősen kötődik több olyan, szilárdan megalapozott diszciplínához, mint a szociológia, a politikatudomány és a közgazdaságtan...
 • Gareth Morgan: • Érdekek, konfliktus és hatalom
  "Demokratikus társadalomban élek. Miért kellene engedelmeskednem naponta nyolc órán keresztül a főnököm parancsainak? Úgy viselkedik, mint egy véres diktátor, parancsolgat, mondogatja, mit kell tennünk és gondolnunk. Milyen jogon viselkedik így? A cég adja a fizetésünket, de jelenti ez azt is, hogy jogukban áll a gondolatainkat és az érzéseinket is birtokolni, irányítani? Biztosan nincs joguk robottá lefokozni bennünket, s megkövetelni tőlünk, hogy minden parancsnak engedelmeskedjünk"...
 • Wendell L. French--Cecil H. Bell Jr.: • A szervezetfejlesztés meghatározása
  Bár a szervezetfejlesztés terminus szó szerinti értelmezése vonatkozhat a szervezet javítására irányuló stratégiák egész sorára, a kifejezés a behaviourizmus irodalmában és gyakorlatában meglehetősen specifikus jelentéstöbbletet kapott. Azért mondjuk, hogy "meglehetősen specifikus", mert határai nem teljesen világosak, e kialakulóban levő szakterületről a különböző szerzők és a gyakorló szakemberek felfogása bizonyos mértékben eltérő...
 • E. Mark Hanson: • Szituáció-elmélet
  Századunk folyamatos tudományos erőfeszítés jegyében telik, melynek célja, hogy tisztább képet kapjunk a szervezetek működéséről és arról, hogyan lehet azokat még jobb munkára késztetni. Hasznos vezetéselméleti irányzatok sokasága emelkedett ki ebből a törekvésből, pl. a tudományos vezetéselmélet, az ún. társadalmi rendszer (social system) elmélet, a nyílt rendszer (open system) elmélet, melyek mindegyike alapfeltevésekben különbözik a munka természetét, a motivációt, az ésszerűséget, a hatékonyságot, az irányítást és hasonlókat illetően...
 • Edgar H. Schein: • A tanuló kultúra
  A kultúra menedzselésében a legérdekesebb vezetői szerep az, amikor valaki megkísérel olyan, ún. tanuló szervezetet kifejleszteni, amely idővel képessé válik öndiagnosztizálásra és -menedzselésre az eltérő szervezeti változások között...
 • Brian J. Caldwell--Jim M. Spinks: • Az önigazgató iskola
  Az önigazgató iskolává válás általános jellemzője, hogy bizonyos döntések meghozatalának joga a központi hatóság kezéből az iskolába kerül. Az iskola továbbra is minden esetben a törvényességnek, iskolai programoknak és prioritásoknak a központi hatóság által megszabott keretei között működik...
 • Headley Beare--Brian J. Caldwell--Ross M. Millikan: • Az iskolai kultúra fejlesztése
  Mint ahogy minden gyerek más, minden iskola is más! A szervezéselméletről és az igazgatás viselkedéstanáról újabban közölt írások hangsúlyozzák, hogy minden szervezet egyedi. A fenomenológiai viták a szervezetek egyediségéről és kivételességéről messze meghaladják azt a sztereotip módon pozitivista megközelítésmódot, amely szerint minden szervezet típusokba sorolható, s hogy az egyes típusokba tartozók alapjában véve ugyanolyanok...
 • Stephen Murgatroyd--Colin Morgan: • A totális minőség-menedzsment (TQM) és az iskola
  Ahogy az ipari forradalom az 1800-as években új munkavégzési formákat teremtett a termelési ágazatokban, a minőségi forradalom úgy teremt új munkavégzési formákat az 1990-es években. Legyen szó bármilyen egységről: egy autógyárról, egy szolgáltató vállalatról, mely tengeren túli járatokat működtet Európa és Amerika között, egy állami intézményről, mely a szociális kifizetéseket intézi az arra jogosultak számára, vagy egy közhasznú szervezetről, mely a hátrányos helyzetű gyerekek vagy iskolák körülményeinek javításán fáradozik, valamennyien érdekeltek lehetnek a minőség fogalmának átértékelésében és olyan változtatások bevezetésében, melyek az irányítás minőségi javítását célozzák meg...
 • Linda S. Ackermann: • Fejlődés, átmenet és átalakítás
  Rengeteg a változás szervezeteinkben. Újjászerveződnek, összeolvadnak, új technológiákat, termékeket és szolgáltatásokat hoznak létre mindenhol, ahová csak fordulunk. Gomba módra elszaporodtak e folyamatok húzóemberei, a változások úgynevezett "bajnokai", akik lehetnek külső tanácsadók, vagy maguk a szervezeten belüli menedzserek...
 • Philip Kotler--Karen F. A. Fox: • Oktatásmarketing
  A legtöbb oktatási intézmény először akkor ismeri fel a formális tervezés értékét, amikor nehézségei támadnak. Például drasztikusan csökken a beiratkozók száma, jelentősen megcsappannak a források vagy egyes programok sikertelenek, vezetésük, irányításuk rossz. Az iskola vezetői először abban reménykednek, hogy a helyzet csak egy kis kilengés, mely összehangolt akció nélkül is időben, magától helyreáll. A helyzet súlyosságát érzékelvén azonban elkezdik keresni azokat a módokat, melyekkel feltárhatják a problémákat és amelyekkel terveket dolgozhatnak ki megoldásukra...

Impresszum

Válogatta és szerkesztette: Balázs Éva
Nyelvi lektor: Czobor Zsuzsa
Műszaki szerkesztő: Oláh Attila - Psycho Star Bt.
Olvasószerkesztő: Landauer Attila
A kötet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Holland-Magyar Vezetőképző Program támogatásával készült.
ISBN 963 7315 72 1

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.