2020. június 05., péntek , Fatime

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban >> Módszertani stratégiák 3. – Társadalomtudományok

Módszertani stratégiák 3. – Társadalomtudományok

2009. június 17.

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 3. – Társadalomtudományok

„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékokat és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
(Albert Einstein, 1952)

„Egy turista fölkeres egy nagyvárost, lát ott kőműveseket, akik egy templomot építenek. Látja, hogy ez a templom igen nagy. Kíváncsian odamegy az egyik kőműveshez, és megkérdi, mit csinál. A kőműves, anélkül, hogy felnézne, morogva feleli: – Láthatja, hogy téglát rakok. A turista nézte egy ideig, figyelve, hogy helyezi el a kőműves a maltert rétegesen, és hogyan rak le gondosan minden téglát, hogy biztosan egyenes és szabályos legyen. Egyiket a másik után rakta, csaknem gépiesen. Ritkán nézett fel, sohasem mosolygott.

A turista körbejárta az épületet és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy ugyanazt az eljárást követi mint az első. Kivéve azt, hogy munka közben halkan énekelt. – Mit csinál? – kérdezte a turista a második kőművest. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért megkérdezte.

– Egy katedrálist építek – mondta büszkén a második kőműves, és mosoly jelent meg napbarnított arcán. – Katedrálist építek.”

Jerold W. Apps: A felnőttek tanításának mestersége
(ford.: Maróti Andor)
Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk.: Maróti Andor
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997)

Alkotószerkesztő:
Mayer József

Szekesztő:
Singer Péter

Lektorok:
Dr. Kerülő Judit
Dr. Schüttler Tamás

A kötet létrehozásában közreműködött:
Wolfné, dr. Borsi Julianna


Tartalom


A kötet szerzői

Fehér Gyöngyi Eszter (1955)

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelem-orosz szakos tanár (1978), ELTE BTK történelem (1983), ELTE Jogi Továbbképző Intézetében politológia (1996); a budapesti Szabó Ervin Gimnáziumban történelem és társadalomismeret tanára, munkaközösség-vezetője; publikáció: Társadalomismeret című segédtanköny (1994)

Forgács Anna (1939)

Magyar-latin szakos tanár; az FPI vezető szaktanácsadója; több nagy sikerű irodalom és magyar nyelvtankönyv valamint tantervek és módszertani útmutatók szerzője; legfontosabb publikációi: Irodalom tankönyv I-IV. (a világbanki képzésben részvevő szakközépiskolák számára), A művészetek világa I-IV. (kísérleti tankönyv a dolgozók középiskolái számára).

Kóbor Zoltán (1962)

ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1985), KLTE BTK történelem szakos középiskolai (1990), BME TTK okleveles közoktatási vezető (1996); Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola igazgatója; a történelem tantárgy részletes érettségi követel ményrendszerét kidolgozó csoportnak tagja, a társadalomismeret tantárgy felnőttoktatási kerettantervek kidolgozása, a Nemzeti Távoktatási Tanács megbízásából távoktatási tananyagok fejlesztése.

Mayer József (1956)

Magyar-történelem-levéltár szakos tanár; 1988-1997 között a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója, 1997-1999 az OKSZI felnőttoktatási szakértője, 2000-től az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központjának igazgatója.

Singer Péter (1961)

ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1987), ELTE BTK történelem szakos középiskolai tanár (1992), Színház- és Filmművészeti Egyetem mozgóképelmélet–filmpedagógiai szak (2001), jelenleg a SzFE DLL-képzés; OM tankönyvszakértő; az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ tudományos munkatársa, igazgatóhelyettese; publikációk a Fel nőttoktatás, a Filmkultúra (internet) című folyóiratokban és a Filmspirál című periodikában; Történelem III. (társszerző: Mayer József).

© Országos Közoktatási Intézet, 2002
© Mayer József, dr. Forgács Anna, Singer Péter, Fehér Gyöngyi Eszter, Kóbor Zoltán

ISBN 963 682 502 5
Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Dr. Halász Gábor főigazgató

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.