2020. január 27., hétfő , Angelika

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban >> Kommunikáció

Kommunikáció

2009. június 17.

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 2.

„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékokat és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
(Albert Einstein, 1952)

„Egy turista fölkeres egy nagyvárost, lát ott kőműveseket, akik egy templomot építenek. Látja, hogy ez a templom igen nagy. Kíváncsian odamegy az egyik kőműveshez, és megkérdi, mit csinál. A kőműves, anélkül, hogy felnézne, morogva feleli: – Láthatja, hogy téglát rakok. A turista nézte egy ideig, figyelve, hogy helyezi el a kőműves a maltert rétegesen, és hogyan rak le gondosan minden téglát, hogy biztosan egyenes és szabályos legyen. Egyiket a másik után rakta, csaknem gépiesen. Ritkán nézett fel, sohasem mosolygott.

A turista körbejárta az épületet és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy ugyanazt az eljárást követi mint az első. Kivéve azt, hogy munka közben halkan énekelt. – Mit csinál? – kérdezte a turista a második kőművest. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért megkérdezte.

– Egy katedrálist építek – mondta büszkén a második kőműves, és mosoly jelent meg napbarnított arcán. – Katedrálist építek.”

Jerold W. Apps: A felnőttek tanításának mestersége
(ford.: Maróti Andor)
Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk.: Maróti Andor
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997)

Alkotószerkesztő:
Mayer József

Szekesztő:
Singer Péter

Lektorok:
Dr. Kerülő Judit
Dr. Schüttler Tamás


Tartalom


A kötet szerzői:

Dávid Judit (1973)

Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai angol idegennyelv-oktató, tanító (1998); külföldi tanulmányutak: University College of St. Martin, Lancaster (1997), Kibuc Merchavia (1999); a London Stúdió és a Városligeti Kéttannyelvű Általános Iskola angoltanára.

Dr. Fábián Györgyi (1954)

ELTE BTK magyar-népművelés szak, kisdoktori fokozat (1987); a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium magyartanára, a Fővárosi Pedagógiai Intézet középiskolai magyartanítás szaktanácsadója; az Irodalomtörténeti Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíjasa; rendszeres publikációk a KÁOKSZI Módszertani Lapok, Népszabadság, Népszava (könyvismertetések, recenziók), Budapesti Nevelő, Új Katedra, Felnőttoktatás, Magyartanítás.

Lieberman Mária (1975)

ELTE BTK orosz nyelv és irodalom szak (2000), művészettörténet (2001); jelenleg ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; a National Geographic Magazin magyar nyelvű kiadásának művészeti tanácsadója; Fiatal Művészettörténészek és Építészek Találkozóján előadás (Firenze, 1998), a Lengyel Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének Nemzetközi Tudományos Konferenciáján meghívott előadó Varsó, 2001; publikációk: Stilizáció és tárgyiasság Anna Ahmatova korai lírájában, A Tudományos Ösztöndíj Pályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje (ELTE – BTK HÖK, Budapest 2002); Zichy Mihály Oroszországban, In: Zichy Mihály Katalógus (Budapest, 2001).

Magyar-történelem-levéltár szakos tanár, 1988-1997 között a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója, 1997-1999 az OKSZI felnőttoktatási szakértője, 2000-től az OKI Felnőttoktatási Központjának igazgatója.

Singer Péter (1961)

ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1987), ELTE BTK történelem szakos középiskolai tanár (1992), Színház- és Filmművészeti Egyetem mozgóképelmélet–filmpedagógiai szak (2001), jelenleg a SzFE DLL-képzés; OM tankönyvszakértő; az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ tudományos munkatársa, igazgatóhelyettese; publikációk a Felnőttoktatás, a Filmkultúra (internet) című folyóiratokban és a Filmspirál című periodikában; Történelem III. (társszerző: Mayer József)

Vida Gábor (1951)

BME Villamosmérnöki kar digitális számítástechnika szak (1982), BME TTK mérnök-tanár (1992); szakmai vizsgaelnök; a budapesti Szabó Ervin Gimnázium informatikatanára, igazgatóhelyettese.

Zsuffa Ruth (1949)

KLTE német-francia szakos középiskolai tanár (1973); OM tankönyvszakértő és referens; vizsgaelnök; a Budapesti Lónyai Utcai Református Gimnázium vezetőtanára, publikációk: Deutsch im Hotel című tankönyv és a Német nyelv a kereskedelemben dolgozók számára című jegyzet (társszerző: Ivády Réka).

 

© Országos Közoktatási Intézet, 2002
© Dávid Judit, Dr. Fábián Györgyi, Lieberman Mária, Singer Péter, Vida Gábor, Zsuffa Ruth, 2002

ISBN 963 682 504 1
Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Dr. Halász Gábor főigazgató

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.