2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban >> Módszertani stratégiák 4. – Természettudományok

Módszertani stratégiák 4. – Természettudományok

2009. június 17.

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 3. – Társadalomtudományok

„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékokat és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
(Albert Einstein, 1952)

„Egy turista fölkeres egy nagyvárost, lát ott kőműveseket, akik egy templomot építenek. Látja, hogy ez a templom igen nagy. Kíváncsian odamegy az egyik kőműveshez, és megkérdi, mit csinál. A kőműves, anélkül, hogy felnézne, morogva feleli: – Láthatja, hogy téglát rakok. A turista nézte egy ideig, figyelve, hogy helyezi el a kőműves a maltert rétegesen, és hogyan rak le gondosan minden téglát, hogy biztosan egyenes és szabályos legyen. Egyiket a másik után rakta, csaknem gépiesen. Ritkán nézett fel, sohasem mosolygott.

A turista körbejárta az épületet és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy ugyanazt az eljárást követi mint az első. Kivéve azt, hogy munka közben halkan énekelt. – Mit csinál? – kérdezte a turista a második kőművest. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért megkérdezte.

– Egy katedrálist építek – mondta büszkén a második kőműves, és mosoly jelent meg napbarnított arcán. – Katedrálist építek.”

Jerold W. Apps: A felnőttek tanításának mestersége
(ford.: Maróti Andor)
Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk.: Maróti Andor
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997)

Alkotószerkesztő:
Mayer József

Szekesztő:
Singer Péter

Lektorok:
Dr. Kerülő Judit
Dr. Schüttler Tamás

A kötet létrehozásában közreműködött:
Wolfné, dr. Borsi Julianna


Tartalom


A kötet szerzői

Dani Csaba (1963)

Temesvári Tudományegyetem fizikus és középiskolai fizika tanár (1986); közoktatás-vezetői szakvizsga, érettségi elnök, közoktatási szakértő a felnőttoktatás területén a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója.

Kovács Judit (1968)

ELTE TTK biológia - földrajz - pedagógia-előadó szak (1992); budapesti Szabó Ervin Gimnázium tanára; publikációk: a biológia tantárgy felnőttoktatási kerettantervek kidolgozása és Módszertani segédlet a biológia oktatásához (2001); A biológia tanítása az új kerettanterv tükrében - előadás Felnőttoktatási konferencia, Gyula, (2001).

Mayer József (1956)

Magyar-történelem-levéltár szakos tanár, 1988-1997 között a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója, 1997-1999 az OKSZI felnőttoktatási szakértője, 2000-től az OKI Felnőttoktatási Központjának igazgatója.

Pigler Edit (1951)

ELTE TTK kémia-fizika tanár (1975), humánökológus (1996), környezetvédelmi szakértőként szakértő; a budapesti Széchenyi István Gimnázium esti és levelező tagozatán tanára; 1996-2001 az OKSZI környezetvédelmi szakreferens, 2001-től a Fővárosi Pedagógiai Intézet szakiskolai általános szaktanácsadója; publikációk: Környezetvédelmi ismeretek a kémiában tanári kézikönyvet (1996) (társszerző: Monos Józsefné); Hétköznapi kémia – Természetvédelem környezetvédelem, egészségvédelem (2001); rendszeres publikáció az OKSZI Módszertani Lapok és a Kémia tanítása című periodikákban; akkreditált tanártovábbképzések: Környezetvédelem elméletben és gyakorlatban (2000, OKSZI), Egészségvédelem elméletben és gyakorlatban (Oktatási Szolgáltató Központ 2002).

Szívós Józsefné Tóth Annamária (1948)

KLTE matematika-fizika tanár (1972), GATE számítástechnika szakmérnök (1998), BME közoktatási vezető szak (2001); tanügy-igazgatási és felnőttoktatási szakértő, érettségi és alapvizsgaelnök; a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola matematika-fizika szakos tanára, tagozatvezetője, megyei megbízott (MPI) felnőttoktatási szaktanácsadó; rendszeres publikáció a Pedagógiai Műhely (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Pedagógiai Intézet) és a Felnőttoktatás című módszertani folyóiratokban, az OKI Tanulmányok című sorozatában Kérdőjelek ma és holnap a felnőttoktatásban (1.sz), Szabolcs-Szatmár felnőttoktatásáról (konferencia bemutató) (3.sz.), Háttértanulmányok a felnőttoktatás tantervi rendszeréhez (5. sz.), Sz-Sz-B. megye iskolarendszerű felnőttoktatásának múltja, helyzete, jövőképe" (8. sz.), Így is lehet című sorozatban a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola Andragógiai Programja.

Varajti Károly (1938)

Földrajz szakos tanár; a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet szakértője, a Magyar Földrajzi Társaság "Oktatási és Közművelődési Bizottságának elnöke"; publikációk: Földrajz a dolgozók gimnáziuma II. osztály számára Tk. 1969; Gimnáziumi földrajz tanterv MM 1979; Útmutató és témakijelölés a gimnáziumi érettségi vizsgához- Földrajz 1994.

© Mayer József, Szívósné Tóth Annamária, Dani Csaba, Pigler Edit, Kovács Judit, Varajti Károly

© Országos Közoktatási Intézet, 2002.

ISBN: 963 682 503 3

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.