2020. február 24., hétfő ,

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1998 február

Mire jó?

2009. június 17.

Mire jó?

Napjainkban, amikor az iskolák új feladattal, helyi pedagógiai dokumentumaik elkészítésével küszködnek, az elmélet és a gyakorlat szerencsés találkozásából sokak érdeklődésére számot tartó könyv született. A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig címmel, másodikként a Budapesti Tanítóképző Főiskola Továbbképző Központjának továbbképző füzetei sorában.

A tanítókra, tanárokra váró szokatlan pedagógiai feladat arra is jó, hogy szorításában - mint a szerkesztők a kötet bevezetőjében törekvésükről írják - "pallót vessünk a pedagógiai tervezés elméletét és gyakorlatát egyelőre még elválasztó szakadék fölé".

A kézikönyv bepillantást enged egy modellértékű, helyitanterv-készítő, intenzív pedagógus-továbbképző tanfolyam műhelymunkájába is, hiszen tartalma annak folyamatában formálódott. A benne foglalt írások részint a tanfolyamon elhangzott előadásokból készült tanulmányok, részint a hallgatóknak a kurzus eredményes elvégzését igazoló munkái. A Budapesti Tanítóképző Főiskola továbbképző tanfolyama példát mutat arra, hogy gyakorlati pedagógiai feladatok megoldásához igényes szaktudományos alapokról érdemes közelíteni, s a hatékonyság fontos feltétele a résztvevők aktivitása, intenzív együttműködése. Az előadók és hallgatók felismerték és a megjelent kötettel bizonyították is, hogy az új tartalmi szabályozás kulcsa az elméletet és gyakorlatot magába ötvöző tudás. Így kapcsolódott össze a tervezés témakörében a neveléstörténet, a tantervelmélet, a didaktika a tantárgy-pedagógiával.

A neveléstudomány ismert szakembereinek, tantervelméleti kutatóknak (Ballér Endre, M. Nádasi Mária, Mátrai Zsuzsa, Hunyady Györgyné) és a főiskola tantárgypedagógusainak a tartalmi szabályozás dokumentumaival és a helyi tervezés különböző szintjeivel foglalkozó tanulmányaival indul a kötet. Segítségükkel korrekt ismeretekhez juthat az olvasó a pedagógiai programokról és a NAT-ról, a tantervek szabályozó szerepéről, a helyi tantervről és a tananyag-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéb tervezési szintekről és típusokról. A könyv és az alapjául szolgáló továbbképzés értéke, hogy a témát történetiségében vizsgálja. Kelemen Elemér most is remek kalauz a neveléstörténet útvesztőiben. Tanulmánya a tanterv szerepét elemzi a magyar oktatásügy történetében, Bollókné Panyik Ilona pedig áttekintést ad az iskolai kezdő szakasz állami tanterveiről. Külön fejezetbe foglalták a tanfolyami hallgatók gyakorlati munkáinak legjobbjait. Ezek között találunk pedagógiai programváltozatokat, helyi tantervi elképzeléseket, tantervi témák feldolgozásához készült folyamatterveket.

A könyv egy sikeres, műhelymunka jellegű pedagógustréning értékeinek felmutatása mellett fontos munkaeszköz az iskolák számára, mert segítséget, ötleteket ad gyakorló pedagógusoknak, munkaközösségeknek és iskolavezetőknek helyi tantervi dokumentumaik megalkotásához, a tudatosabb tervezőmunkához.

A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig. Szerk.: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária. Budapest, 1996.

Szilágyi Imréné

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.