2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Oktatáspolitikai elemzések >> „Minőségi oktatás minden fiatalnak: kihívások, trendek és prioritások” - Az oktatás fejlesztése

Irodalom

2009. június 17.

Irodalom

A Világ – Nyelv Program és a nyelvi előkészítő évfolyam. (2004) www.om.hu

Csobod Éva – Varga Attila: Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004. 95 p.

Gulyás Pálné – Láng Edit: Természetvédelem és környezetvédelem a nevelésben, Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 1997. 246 p

Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiai elemei, In Új Pedagógiai Szemle, 2001 szept. 3-25 pp.

Havas Péter: A környezeti nevelés és a helyi tanterv, KÖRLÁNC Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 1997. 208 p.

Horváth H. Attila – Vass Vilmos: Az európai oktatási programok hazai adaptációs lehetőségei

Horváth Zsuzsanna – Környei László (2003): A közoktatás minősége és eredményessége. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 309–348.

Imre Nóra (2004): A pedagógusok helyzete az iskolában. In: Simon Mária szerk.: Válaszol az iskola. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet. Szerkesztette: Halász Gábor és Lannert Judit Bp. 1997, 2000, 2003 150p. 211p. 356 -358 p.

Kemény István (1996): A romák és az iskola. Educatio, Tavasz

Kiss Ferenc – Ken Webster: A környezet védelmétől a fenntarthatóság felé, Bessenyei György Könyvkiadó, 2001. 220 p

Kompetenciamérés 2004. suliNova Kht. Értékelési Központ. www.sulinova.hu

Közoktatási Törvény 1993 LXXXIX, 2003 CXXV

Lannert Judit – Schmidt Andrea (2003): Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 23–50.

Lovretity Zsigmond – Vizy Istvánné: Környezeti nevelés-oktatás és képzés Magyarországon, Aqua Kiadó, Budapest, 1992.36 p.

Memorandum: Társadalmi Befogadásról szóló Közös Memorandum 2003 Brüsszel, Budapest Kézirat.

Mesterházi Zsuzsa (2002): A speciális oktatás és az integráció. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mihály Ildikó: Környezeti nevelési együttműködés – OECD ENSI, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002, 123 p.

Monitor-felmérések. (2004) suliNova Kht. Értékelési Központ. www.sulinova.hu

Nemzeti alaptanterv 2003. (2004). Budapest, Oktatási Minisztérium.

Új Pedagógiai Szemle 2002 január, 16-24 p.

UNESCO: Education for Sustainability From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment, 2002, (Hungarian version 2003)

Vágó Irén (2000): Az oktatás tartalma. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 169–238.

Vágó Irén (2003): Az oktatás tartalma. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 175–238.

Vámos Ágnes (2002a): Nemzeti kisebbségek oktatása. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vámos Ágnes (2002b): Külföldi tanulók a magyar közoktatásban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Attila: Környezeti nevelés a magyar közoktatásban – az ökoiskolák szemszögéből, In: Új Pedagógiai Szemle, Budapest, 2003. május, 55-68 pp

Vári Péter (szerk.) (2003): PISA-vizsgálat 2000. Budapest, Műszaki Könyvkiadó.

Vásárhelyi Judit – Nagy Tamásné: Az iskola szerepe a helyi fenntarthatóság védelmében, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2004, 57 p

Vásárhelyi Tamás – Victor András: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, 2000, bővített és módosított második kiadás: 2004., 128 p (angolul is)

A Világ – Nyelv Program és a nyelvi előkészítő évfolyam. (2004) www.om.hu

www.korlanc.ngo.hu

www.mkne.hu

www.oki.hu

www.okoiskola.hu

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.