2020. május 25., hétfő , Orbán

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> Médiaismeretek és felnőttoktatás

Ajánló bibliográfia

2009. június 17.

VI. Ajánló bibliográfia

I. Nyomtatott sajtó

Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat, Bp., 1983.

Bajomi Lázár Péter: A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Kiadó, Bp., 2001.

Barbier, Frédéric-Lavenir, Catherine Bertho: A média története. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Bedő Iván: Hírkönyv. Rádióprint Kft., Bp., 1995.

Bolgár Görgy: A New York Times sztori. Fortuna, Bp., 1993.

Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Haza és Haladás Alapítvány, Bp., 1993

Csermely–Ráduly–Sükösd: A média jövője. Média Hungary Kiadó, Bp., 1999.

Eco, Umberto: Az írott sajtóról. In: Öt írás az erkölcsről. Európa, Bp., 1995.

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Osiris Kiadó, Bp., 1999.

Lázár Judit: A kommunikáció tudománya. Balassi, Bp., 2001.

Mast, Claudia: Az újságírás ábécéje. Greger-Delacroix, Bp., 2000

Műfajismeret. Szerk.: Bernáth László. MÚOSZ, Bp., 1997.

Pálfy G. István: A valóság vonzásában. Püski Kiadó, Bp., 2003.

Zsolt Péter: Médiaháromszög. EU-Synergon Kft., Bp., 2001.

II. Elektronikus sajtó

Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat, Bp., 1983.

Aronson, E.: A társas lény. KJK, Bp., 1994.

Békési László: Tévé előtt védtelenül. Pont Kiadó, Bp., 1999.

Béres I.–Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Bp., 1999.

Buckingham, David: A gyermekkor halála után: felnőni az elektronikus média világában. Helikon, Bp., 2002.

Erdélyi Ildikó: Televízió a családban. Tömegkommunikációs Kutatóintézet, Bp., 1998.

Frydman, Marcel: Televízió és agresszió. Pont Kiadó, Bp., 1993.

Gabos Erika: A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra. Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, Dobogókő, 1998.

Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Osiris Kiadó, Bp., 2002.

Hall, E.T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, Bp., 1987.

Kiss Éva: A televízió káros hatásai az ifjúság fejlődésére. Család, gyermek, ifjúság, 1998, 1. sz. 15-18.

Koncz István – Nagy Andor: A média pedagógiai és pszichológiai problémái. Szentendre, 2002. (Pedagógiai Pszichológia II.)

Kósa Éva: Szemben a képernyővel: az audiovizuális média hatása a személyiségre. Eötvös Kiadó, Bp., 1998.

Salamon Jenő: A pszichikum fejlődésének alaptörvényei. In.: A nevelés pszichológiai alapjai. Szerk.: Klein Sándor-Farkas Katalin. Tankönyvkiadó, Bp., 1992.

Szilárdy Szilvia: Erőszak és brutalitás a magyar televíziós műsorkínálatban. JEL-KÉP, 1999. 33. 49-67

Tannenbaum, P.M.: A televíziózás szociálpszichológiája. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1985.

Vetró Ágnes – Csapó Ágnes: A televízió és a gyermek. Animula Egyesület, Bp., 1991.

Werner, Anita: A tévé-kor gyermekei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.

Zsolt Péter: Médiaetika. EU-Synergon Kft., Bp., 2001.

III. A film

A film mondattana. Szerk.: Bodó László. Filmesztétikai szöveggyűjtemény. JPTE-FEEFI, Pécs, 1998.

Balázs Béla: A látható ember. A film szelleme. Gondolat Kiadó, Bp., 1984.

Barbier, Frederic-Lavenir, Cathrine Bertho: A média története – Diderot-tól az Internetig. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Báron György: A történetmesélés története. In: Drámapedagógiai magazin, 18. szám (1999) melléklete

Baxter, John: Stanley Kubrick. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Bazin, André: Mi a film? Osiris Kiadó, Bp., 1995.

Bíró Yvette: A hetedik művészet. Osiris Kiadó, Bp., 1998.

Bíró Yvett: Nem tiltott határátlépések – Képkalandozások kora. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Boda Edit: Médiakalauz 1-3. (tankönyv) Magyar Média Műhely, Bp., 1997.

Boda Edit: Médiakalauz 4. Mozgóképkultúra, médiaismeret középiskolásoknak, 13 évtől (tankönyv) Magyar Média Műhely, Bp., 1997.

Bordwell, David: Elbeszélés játékfilmen. Magyar Filmintézet, Bp., 1996.

Bugovics Zoltán: A torz(ító)szülött – Médiakritikai megközelítés. Gondolat, Bp., 2004.

Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945-1999. Osiris Kiadó, Bp., 1998.

Csúri Ákos – Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig. Médiaismeret és filmkultúra. Sylvester Kiadó, Szombathely, 1998.

Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Bp., 1998.

Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Bp., 2002.

Filmrendező portrék. Szerk.: Zalán Vince. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Gregor, Ulrich – Patalas, Enno: A film világtörténete. Gondolat Kiadó, Bp., 1966.

Gyertyán Ervin: Mit ér a film, ha magyar? é. n.

Gyürey Vera – onffy Pál: Chaplintől Mihalkovig (a foglalkozásvezető által kijelölt részek). Tankönyvkiadó, Bp., 1988.

Hartai László – Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. (tankönyv) Korona Kiadó, Bp., 1998.

Honffy Pál: Képek, mozgó képek, hangos képek. Médiaismeret kezdőknek. (tankönyv) Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1999.

Holló Dénes – Taródi Tamás: Videó ABC. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1995.

Képkorszak. Szerk.: Gelencsér Gábor. Szöveggyűjtemény a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához. Korona Kiadó, Bp., 1998.

Kovács András Bálint: Film és elbeszélés. Korona Kiadó, Bp., 1997.

Kovács István: Robogás a nyárba – Írások a lengyel filmről. Rejtjel Kiadó, Bp., 1998.

Lastergo, Cristina – Festa, Francesco: Nézz, láss, kérdezz. 3. kötet: Tömegkommunikáció. Gondolat Kiadó, Bp., 1993.

Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Palatinus, Bp., 2003.

Magyar filmrendező portrék. Szerk.: Zalán Vince. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Marx József: A kétdimenziós ember – A játékfilm dramaturgiája. Vince Kiadó és Kereskedelmi Kft., Bp., 2003.

O´Sullivan, Tom – Dutton, Brian – Rayner, Philip: Médiaismeret. Korona Kiadó, Bp., 2002.

Ogilvy, David: Ogilvy a reklámról. Park Könyvkiadó Kft., Bp., 1990.

Pratkins, Anthony R. – Aronson, Elliot: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Ab Ovo, Bp., 1992.

Szabó Gábor: Filmes könyv – Hogyan kommunikál a film? Ab Ovo, Bp., 2002.

Szabó Z. Pál: Lázadás a halál ellen – Salvador Dalí – Luis Bunuel: Andalúziai kutya. Áron Kiadó, Bp., 2003.

Szíjártó Imre: A Mozgóképkultúra-terjesztés módszertana. www.mek.iif.hu

Szilágyi Gábor: Elemi képtan elemei. Magyar Filmintézet, Bp., 1999.

Új Oxford Film Enciklopédia. Szerk.: Nowell-Smith, Geoffrey. A film világtörténetének kézikönyve. Glória Kiadó, Bp., 2004.

Vágvölgyi B. András: Tarantino mozija. Jonathán Miller Kft., Bp., 2004.

IV. Public relations

Jelen Tibor: Innováció, marketing. Kalangya Kkt., Bp., 1999.

Kotler, Philip: Marketing menedzsment. KJK-Kerszöv, Bp., 2004.

Mc Leish, Barry J.: Sikeres marketing – stratégiák nonprofit szervezetek részére. Co-nex Training, Bp., 1997.

Mónus Ágnes: Public Relations: a bizalomépítés művészete. Edge 2000 Kft., Bp., 2003.

Pelejtei Tibor: Public relations. Bp., 1998.

Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban. Geomédia Kiadó Rt., Bp., 1999.

V. Függelék

Bajomi–Lázár Péter: Média, hatalom. A média-imperializmus tézise. Médiakutató, 2001. tavasz.

Boyd–Barrett, Oliver: The international news agencies. Constable London, 1980.

Földes András: Hírháttér – Válságban az MTI, verseny a hírpiacon. Kreatív, 2004. július.

Fülöp Géza: Az információ. ELTE BTK, Bp., 1996.

Gálik Mihály: Médiagazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 2003.

Horváth Péter: Az információtudomány történeti háttere. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. kötet. 9-10. szám, 2001.

McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Naisbitt, John: Megatrends: Ten new directions transforming our lives. Warner Books, 1982.

Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története. 1880-1996. MTI Kiadói Kft., Bp., 1996.

Rozgonyi–Borus Ferenc: Számítástechnika-történet – www.abax.hu/inlap/sztori/

Sükösd Miklós – Erdős Ildikó: Mobilmarketing, -hírszolgáltatás és - közösségépítés; az sms-tartalomszolgáltatás trendjei. Médiakutató, 2004. nyár.

Wille, Hermann Heinz: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1998.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.