2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének és keresetének változása (1992–2001)

A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének változása

2009. június 17.

A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének változása

Az oktatási szektorban foglalkoztatottak száma az 1990-es évek elején megfigyelhető növekedést követően 1993 és 1997 között több mint 10 százalékponttal csökkent, 1997 és 2000 között ismét növekedett, majd 2001-ben kismértékben csökkent (1. táblázat). Az 1. ábrán látjuk, hogy 1995-ig a létszámcsökkenés ellenére az oktatási szektorban foglalkoztatottak aránya – a foglalkoztatottság szűkülése következtében – még növekedett is, 1997-től pedig – a foglalkoztatottság változásának megfelelően – kisebb hullámzással állandó volt. 2001-ben kisebb csökkenés volt megfigyelhető. Ha összehasonlítjuk, hogy az elmúlt 10 év néhány kitüntetett pontján a különböző foglalkozási csoportok1 milyen arányban voltak képviselve a közoktatásban, akkor azt látjuk, hogy az 1990-es évek elején a pedagógusokon kívüli foglalkozási csoportok aránya növekedett, vagyis a létszám-emelkedés elsősorban a nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számának növekedéséből adódott. Az egyéb foglalkozási csoportok arányának emelkedése főként az oktatási intézmények számának növekedésével függött össze. 1992 és 1995 között az oktatási szektorban foglalkoztatottak között 2-ről 7 százalékra nőtt a vezetői munkakörökben, a pedagógus-foglalkozásokon kívüli, felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásokban, az irodai és szolgáltató munkakörökben dolgozók aránya, miközben a pedagógus-munkakörökben dolgozók aránya 13 százalékponttal csökkent. Ezt követően állandósult a foglalkozási csoportok szerinti megoszlás, 2001-ig csak egy-egy százalékpontnyi elmozdulás volt megfigyelhető az egyes foglalkozási csoportok között.

A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatottak aránya az 1990-es évek elején megfigyelhető több mint 70 százalékkal szemben 60 százalék alá csökkent, a szakképzett pedagógusok aránya pedig alig valamivel volt több mint 50 százalék, az 1990-es évek második felében.

2001-ben viszont ismét növekedni kezdett a pedagógus-munkakörökben foglalkoztatottak aránya, miközben az oktatásban foglalkoztatottak száma kismértékben csökkent (2. ábra; 2. táblázat).

  1. ábra
Az oktatási szektorban foglalkoztatottak száma (ezer fő) és aránya (%), 1992–2001

Az oktatási szektorban foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti összetételének változása is az előbb elmondottakat mutatja (3. táblázat). 1992 és 1996 között növekedett a középiskolánál alacsonyabb végzettségű foglalkoztatottak aránya a közoktatásban, miközben a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak aránya kismértékben csökkent annak nyomán, hogy – az intézmények számának növekedésével – nőtt a szolgáltató munkakörökben foglalkoztatottak aránya. 1996-tól kezdődően viszont nőni kezdett a felsőfokú végzettségűek aránya az oktatásban foglalkoztatottak között, és 2001-re már elérte a 65 százalékot. Az oktatásban dolgozók – a pedagógusok magas aránya miatt – értelemszerűen jóval iskolázottabbak, mint a nemzetgazdaság egészében foglalkoztatottak. Az átalakulás során – az 1990-es évek elejétől kezdve – viszont a nemzetgazdaság egészében mindvégig nőtt a magasabb iskolázottságú foglalkoztatottak aránya (nemcsak a felsőfokú, hanem a középiskolai végzettségűeké is), miközben a közoktatásban a középiskolai végzettségű foglalkoztatottak aránya csökkent.

  2. ábra
A közoktatásban foglalkoztatottak foglalkozási csoportok szerinti összetétele, 1992–2001

A foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlásában folytatódtak a korábbi tendenciák. Az elmúlt 10 évben tovább nőtt a közoktatásban foglalkoztatott nők aránya (4. táblázat), 2001-re már elérte a 82 százalékot.

A közoktatási foglalkoztatás tehát nem írható le egyszerűen a tanárok foglalkoztatásaként az 1990-es években, és az ágazat egészének helyzete sem azonosítható a tanárok helyzetével, mivel a foglalkoztatottakon belül csaknem felerészben egyéb foglalkozási csoportokhoz tartozók képviseltetik magukat.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.