2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének és keresetének változása (1992–2001)

Függelék

2009. június 17.

Függelék

A nemzetgazdasági átlagkereset és a közoktatásban dolgozók átlagkeresete különbségének 1996 és 2001 közötti változásának dekompozíciója

Az átlagkereset az iskolázottsági szintek szerinti átlagos keresetek súlyozott átlagainak összegeként adódik.
Vagyis:

Ahol W az átlagkereseteket jelöli; NG alsó index a nemzetgazdaság egészét; KO alsó index a közoktatási szektort; i az iskolázottsági kategória indexe; fi az i. kategória adott szektoron belüli súlyát jelöli; a 96, és 01 felső index pedig az évet (1996 és 2001) mutatja.

A közoktatási szektor és a nemzetgazdaság egészében megfigyelhető átlagkeresetek különbsége tehát:

A közoktatási szektor és a nemzetgazdasági szektor átlagkeresetének különbségét két módon bonthatjuk tényezőire: (1) feltételezve, hogy az egyes iskolázottsági kategóriák aránya ugyanakkora volna a közoktatásban, mint a nemzetgazdaság egészében, de az egyes iskolázottsági kategóriák átlagkeresete változatlan volna; (2) feltételezve, hogy az egyes iskolázottsági kategóriák átlagkeresete a közoktatásban megegyezne az adott iskolázottsági kategória nemzetgazdasági átlagkeresetével, de az iskolázottsági kategóriánkénti arányok változatlanok maradnak a közoktatásban.

A közoktatási és a nemzetgazdasági átlagkereset különbségének 2001 és 1996 közötti változását a következőképpen írhatjuk fel:

ahol,

A dekompozíció során különböző súlykombinációk között választhatunk, az összehasonlítás megkönnyítése érdekében a Kézdi Gábor-féle súlykombinációval dolgoztam. A dekompozíció a használt súlyok feltüntetésével a következő módon adódott:

A felhasznált adatok a következők voltak:

F.1. táblázat • A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti összetétele és átlagkeresete 1996-ban és 2001-ben a közoktatásban és a nemzetgazdaság egészében
Foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti összetétele (%)
  1996 2001
  -11. osztály Középiskola Felsőfok Összesen -11. osztály Középiskola Felsőfok Összesen
Közoktatás 27,0 18,1 54,9 100,0 23,0 12,2 64,8 100,0
Teljes
gazdaság
53,2 30,6 16,2 100,0 40,2 40,4 19,4 100,0
Bruttó reálkeresetek iskolai végzettség szerint Ft (1996-os áron)
1996 2001
  -11. osztály Középiskola Felsőfok Összesen -11. osztály Középiskola Felsőfok Összesen
Közoktatás 23 346 33 588 48 013 38 741 27 516 34 139 55 101 46 199
Teljes
gazdaság
34 774 46 738 87 067 46 906 39 500 56 973 99 020 58 105

 

Táblázatok1

 

1. táblázat • Az oktatási szektorban foglalkoztatottak száma és aránya (1992-2001)
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
A foglalkoztatottak száma (ezer fő) 311,8 342,8 338,6 335,4 319,6 296,9 305,5 306,9 317,8 309,8
A foglalkoztatottak aránya (%) 7,6 9,0 9,0 9,1 8,8 8,1 8,3 8,1 8,3 8,0

 

2. táblázat • A közoktatásban foglalkoztatottak foglalkozási csoportonkénti összetétele, 1992–2001 (%)
Év 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Vezető (1.) 2,6 8,5 7,0 8,6 8,7 8,7 8,8 9,7 8,7
Felsofokú (2.) 1,9 7,6 7,1 6,6 7,1 6,2 5,7 7,1 6,0
Irodai (3.) 0,1 2,6 2,8 2,6 2,5 2,5 2,3 2,5 2,6
Szolgáltató (4.) 7,2 10,4 10,0 9,2 9,3 9,3 9,6 8,9 9,0
Takarító, őr (5.) 16,7 15,7 15,9 15,3 15,2 14,9 15,5 14,6 14,7
Szakképzett pedagógus (6.) 67,8 49,9 51,6 52,7 52,5 53,2 54,0 53,9 55,7
Egyéb pedagógus (7.) 3,2 5,4 5,7 5,0 4,8 5,1 4,1 3,4 3,6
Pedagógus összesen (6.)+(7) 71,0 55,3 57,3 57,7 57,3 58,3 58,1 57,2 59,3
Együtt (1.)–(7.) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

3. táblázat • A közoktatásban foglalkoztatottak és az összes foglalkoztatott iskolai végzettség szerinti összetétele (1996–2001)
  Közoktatás Összes foglalkoztatott
11. osztályig Középiskola Felsőfok Együtt 11. osztályig Középiskola Felsőfok Együtt
1992 22,3 18,2 59,5 100,0 56,0 29,5 14,5 100,0
1996 27,0 18,1 54,9 100,0 53,2 30,6 16,2 100,0
2000 22,9 13,5 63,6 100,0 50,1 32,7 17,2 100,0
2001 23,0 12,2 64,8 100,0 50,3 32,4 17,3 100,0

 

4. táblázat • A közoktatásban foglalkoztatottak és a nemzetgazdaságban az összes foglalkoztatott nemek szerinti megoszlása, 1992-2001 (%)
  Közoktatás Összes foglalkoztatott
Nők Férfiak Együtt Nők Férfiak Együtt
1992 78,2 21,8 100,0 45,7 54,3 100,0
1996 79,2 20,8 100,0 44,2 55,8 100,0
2000 80,6 19,4 100,0 44,9 55,1 100,0
2001 81,7 18,3 100,0 44,8 55,2 100,0

 

5. táblázat • A közoktatásban, az alap- és középfokú oktatásban foglalkoztatottak bruttó havi átlagkeresete, 1989–2001 (Ft)
Év Közoktatás összesen Alapfokú oktatás Középfokú oktatás
1989 10 453 9 531 13 405
1992 20 628 18 908 25 713
1994 32 452 30 438 37 526
1995 34 708 33 007 39 131
1996 38 738 36 615 44 137
1997 48 987 47 167 55 852
1998 55 743 53 452 62 447
1999 66 849 63 968 75 805
2000 73 012 70 820 80 263
2001 82 488 79 639 92 391

 

6. táblázat • A közoktatásban, alap- és középfokú oktatásban foglalkoztatottak bruttó átlagos keresete a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetek arányában, 1992–2001 (%)
Év Közoktatás összesen Alapfokú oktatás Középfokú oktatás
1992 92,5 84,8 115,3
1994 95,6 89,6 110,5
1995 89,2 84,8 100,5
1996 82,7 78,1 94,2
1997 85,5 82,3 97,5
1998 82,2 78,8 92,1
1999 86,6 82,8 98,2
2000 83,3 80,8 91,5
2001 79,6 76,9 89,2

 

7. táblázat • A közoktatásban, alap- és középfokú oktatásban, szakképzettpedagógus-munkakörben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete, 1989–2001 (Ft)
Év Közoktatás összesen Alapfokú oktatás Középfokú oktatás
1989 12 718 11 478 13 405
1992 24 376 22 203 25 713
1994 35 228 35 228 37 526
1995 39 960 38 080 39 131
1996 44 298 41 464 44 137
1997 56 781 54 574 65 431
1998 63 736 56 529 62 447
1999 77 807 74 002 75 805
2000 82 640 78 860 80 263
2001 92 455 88 765 92 391

 

8. táblázat • A közoktatásban, alap- és középfokú oktatásban, pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete, 1989–2001 (Ft)
1989 12 318 11 045 13 793
1992 23 950 21 758 27 883
1994 36 429 33 857 38 505
1995 38 573 36 477 39 461
1996 43 017 40 062 45 845
1997 54 489 52 098 55 271
1998 61 101 56 075 62 456
1999 75 670 71 609 79 645
2000 80 870 76 923 86 517
2001 90 379 86 454 94 650

 

9. táblázat • A közoktatásban, alap- és középfokú oktatásban, szakképzettpedagógus-munkakörben foglalkoztatottak bruttó átlagos keresete a felsőfokú végzettségű bruttó átlagos keresetének arányában, 1989–2001 (%)
Év Közoktatás együtt Alsó fokon foglalkoztatott szakképzett pedagógusok Középfokon foglalkoztatott szakképzett pedagógusok
1989 63,9 57,7 67,4
1992 68,4 62,3 72,2
1994 48,4 48,3 51,5
1995 49,9 47,6 48,9
1996 42,2 39,5 42,1
1997 45,3 43,5 52,1
1998 41,1 36,4 40,2
1999 53,9 51,3 52,5
2000 54,6 52,2 53,0
2001 50,5 48,4 50,4

 

10. táblázat • A főiskolai végzettségű pedagógusok átlagos keresete a főiskolai végzettségűek átlagos keresetének és az egyetemi végzettségű pedagógusok átlagos keresete az egyetemi végzettségűek átlagos keresetének arányában, 1998–2001 (%)
Év Főiskolai végzettségű Egyetemi végzettségű
1998 68,9 50,9
1999 71,3 55,0
2000 62,7 47,7
2001 62,0 47,9

 

11. táblázat • A szakképzett pedagógusok átlagos és medián életkora, 1989–2001 (év)
  Közoktatás együtt Alsó fokú oktatás Középfokú oktatás
Év Átlagos életkor Átlagos életkor Az életkor mediánja Átlagos életkor Az életkor mediánja
1989 38,1 37,2 36,0 40,5 41,0
1992 39,6 38,7 38,0 41,9 43,0
1994 39,0 38,4 38,0 40,8 41,0
1995 39,4 38,6 38,0 41,4 42,0
1996 39,6 38,7 38,0 41,7 42,0
1997 39,9 39,5 39,0 41,9 43,0
1998 39,8 39,2 39,0 41,7 43,0
1999 40,7 40,2 40,0 42,5 44,0
2000 41,0 40,4 40,0 43,1 44,0
2001 41,5 41,0 41,0 43,1 45,0

 

12. táblázat A szakképzett pedagógusok nemek szerinti megoszlása a közoktatásban, 1989–2001 (%)
  Közoktatás együtt Alsó fokú oktatás Középfokú oktatás
Nők Férfiak Együtt Nők Férfiak Együtt Nők Férfiak Együtt
1989 74,5 25,5 100,0 85,4 14,6 100,0 46,9 53,1 100,0
1992 74,9 25,1 100,0 84,9 15,1 100,0 48,3 51,7 100,0
1994 78,2 21,8 100,0 86,0 14,0 100,0 56,7 43,3 100,0
1995 79,2 20,8 100,0 87,5 12,5 100,0 55,9 44,1 100,0
1996 79,2 20,8 100,0 87,1 12,9 100,0 57,3 42,7 100,0
1998 80,7 19,3 100,0 87,5 19,3 100,0 59,2 40,8 100,0
1999 81,9 18,1 100,0 88,5 11,5 100,0 61,2 38,8 100,0
2000 82,2 17,8 100,0 88,0 12,0 100,0 61,6 38,4 100,0
2001 82,0 18,0 100,0 88,0 12,0 100,0 61,1 38,9 100,0

 

13. táblázat • Az alap- és középfokú oktatásban foglalkoztatott szakképzett pedagógusok nemek szerinti megoszlása korcsoportonként, 2001 (%)
  Alapfokú oktatás Középfokú oktatás
Férfi Együtt Férfi Együtt
20–24 éves 87,2 12,8 100,0 72,2 27,8 100,0
25–29 éves 87,4 12,6 100,0 70,1 29,9 100,0
30–34 éves 86,6 13,4 100,0 63,6 36,4 100,0
35–39 éves 88,7 11,3 100,0 64,4 35,6 100,0
40–44 éves 90,6 9,4 100,0 65,9 34,1 100,0
45–49 éves 90,5 8,1 100,0 64,8 35,2 100,0
50–54 éves 89.9 10,1 100,0 59,5 40,5 100,0
55– 81,1 18,9 100,0 47,9 52,1 100,0

 

14. táblázat • A szakképzett pedagógusok átlagos gyakorlati ideje a közoktatásban, 1992–2001(év)
  Alapfokú oktatás Középfokú oktatás
1992 17,1 20,5
1994 17,1 18,8
1995 17,2 19,8
1996 17,2 20,0
1997 16,9 19,4
1998 18,2 20,0
1999 18,1 20,1
2000 18,4 20,7

 

15. táblázat • A szakképzett pedagógusok korcsoportok szerinti megoszlása a közoktatásban, 1986–2001 (%)
Év –29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60– éves Együtt
1992 16,7 35,4 28,9 18,4 0,6 100,0
1994 17,9 36,3 29,3 15,8 0,7 100,0
1995 17,2 35,3 30,5 16,4 0,6 100,0
1996 13,7 36,4 32,8 17,0 0,1 100,0
1997 12,7 35,1 34,8 17,3 0,1 100,0
1998 12,5 35,1 35,9 16,3 0,2 100,0
1999 11,8 32.7 35,8 18,3 1,4 100,0
2000 11,7 32,3 35,8 18,9 1,3 100,0
2001 13,5 28,4 36,4 19,4 2,3 100,0

 

16. táblázat • A szakképzett pedagógusok korcsoportok szerinti megoszlása az alapfokú oktatásban (1986–2001)
Év –29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60– éves Együtt
1992 18,6 38,1 26,1 16,6 0,6 100,0
1994 18,9 38,7 27,4 14,3 0,7 100,0
1995 17,6 38,8 29,2 13,9 0,5 100,0
1996 14,2 40,1 31,4 14,2 0,1 100,0
1997 13,0 37,2 34,2 15,4 0,2 100,0
1998 12,7 37,6 36,1 13,5 0,1 100,0
1999 11,5 35,4 36,6 15,2 1,3 100,0
2000 11,5 34,9 36,5 15,9 1,2 100,0
2001 13,2 30,2 37,7 17,0 1,9 100,0

 

17. táblázat • A szakképzett pedagógusok korcsoportok szerinti megoszlása a középfokú oktatásban (1986–2001)
Év –29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60– éves Együtt
1992 11,9 27,9 36,8 22,8 0,6 100,0
1994 15,4 29,3 34,3 19,9 1,1 100,0
1995 15,8 25,8 34,2 23,1 1,1 100,0
1996 12,3 26,1 36,6 24,6 0,4 100,0
1997 11,3 26,1 37,0 25,3 0,4 100,0
1998 11,9 27,3 35,5 24,8 0,5 100,0
1999 12,5 24,4 33,3 28,2 1,6 100,0
2000 12,9 23 33,3 29,6 2,7 100,0
2001 11,7 18.8 32,9 32.7 3,9 100,0

 

18. táblázat • A szakképzett pedagógusokon belül a nyugdíjkorhatár felett lévő pedagógusok aránya a közoktatás egészében, az alapfokú, általánosan képző és szakmai képzést nyújtó középiskolákban, 1992–2001 (%)
  Közoktatás együtt Alapfokú oktatás Általánosan képző középiskola Szakmai képzést nyújtó középiskola Középfok együtt
A nyugdíjkorhatár 1996-ig: nők 55 év, férfiak 60 év; 1997–1999: nők 56 év, férfiak 60 év; 2001: nők 58 év, férfiak 61 év.
1992 0,63 0,65 1,40 0,40 0,59
1995 1,17 1,19 2,28 0,86 1,15
1999 3,69 3,02 3,27 3,31 3,30
2001 3,43 2,71 3,98 4,17 4,01

 

19. táblázat • A pedagógusok korcsoportok szerinti összetétele. Az OECD-országok átlaga, 2001 (%)
  –29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60–
Forrás: OECD 2002, Table D8.1
Alapfokú oktatás 16,4 25,2 32,4 23,4 2,6
Alsó középfokú oktatás 13,3 25,1 31,6 26,9 3,2
Felső középfokú oktatás 10,5 24,9 34,2 26,5 4,0

 

20. táblázat • A szakképzett pedagógusok iskolai végzettség szerinti megoszlása korcsoportonként az általánosan képző középiskolákban, 2001 (%)
Korcsoport Foiskolai végzettségu Egyetemi végzettségu Felsofokúnál alacsonyabb végzettségu Együtt
20–24 éves 51,6 48,0 0,4 100,0
25–29 éves 46,7 52,9 0,4 100,0
30–34 éves 36,2 63,6 0,2 100,0
35–39 éves 33,8 65,9 0,3 100,0
40–44 éves 36,2 63,6 0,2 100,0
45–49 éves 33,5 66,3 0,2 100,0
50–54 éves 31,2 68,3 0,5 100,0
55–60 éves 18,6 80,7 0,7 100,0
60– éves 22,0 78,0 0,0 100,0

 

21. táblázat • A szakképzett pedagógusok iskolai végzettség szerinti megoszlása korcsoportonként, a szakmai képzést nyújtó középiskolákban, 2001 (%)
Korcsoport Foiskolai végzettségu Egyetemi végzettségu Felsofokúnál alacsonyabb végzettségu Együtt
20–24 éves 58,5 38,8 2,7 100,0
25–29 éves 61,7 36,5 1,8 100,0
30–34 éves 52,8 45,9 1,3 100,0
35–39 éves 51,8 46,5 1,7 100,0
40–44 éves 54,1 43,9 2,0 100,0
45–49 éves 53,9 42,7 3,4 100,0
50–54 éves 52,7 42,9 4,4 100,0
55–60 éves 44,7 50,5 4,8 100,0
60– éves 39,0 57,9 3,1 100,0

 

22. táblázat • A különböző kereseti elemek aránya a szakképzett pedagógusok bruttó teljes keresetében korcsoportonként, 2000 (%)
Korcsoport Alapilletmény Egyéb pótlék Túlmunkadíj Helyettesítési díj Havi prémium Egyéb havi térítési díj Egyéb* Együtt
*vezetői pótlék, egyéb nem havi térítési díj, nem havi prémium együtt
20–24 85,3 1,7 6,0 2,7 0,9 3,3 0,1 100,0
25–29 78,2 2,3 7,7 2,5 3,2 2,4 3,7 100,0
30–34 77,8 2,4 7,3 2,3 4,1 2,0 4,1 100,0
35–39 76,2 2,4 7,2 2,2 5,1 1,7 5,2 100,0
40–44 75,4 2,5 7,9 2,2 5,0 1,5 5,5 100,0
45–49 74,9 2,6 8,5 2,2 4,8 1,3 5,7 100,0
50–54 74,5 2,6 9,3 2,2 4,5 1,2 5,7 100,0
55–60 74,9 2,4 9,3 2,4 4,0 1,1 5,9 100,0
60–64 78,9 1,7 7,1 2,3 2,5 1,1 6,1 100,0

 

23. táblázat • A besorolási alapilletményen kívüli kereseti elemek arányának meghatározói a szakképzett pedagógusok keresetében, 2000 (Függő változó: a teljes kereset aránya az alapilletmény százalékában)
  Együttható t
Referencia kategória: nő; főiskolai végzettségű; Budapest; alapfokú oktatási intézményben dolgozik; az előző naptári évnél régebben dolgozik az adott munkahelyen; munkaköre: óvónő. * valamennyi együttható 0,01 szinten szignifikáns, kivéve a *-gal jelzetteket.
Nem
Férfi 2,098099 10,93
A végzettség szintje
Egyetem 1,531864 6,58
Gyakorlati idő ,1131944 15,1
Településtípus
Megyeközpont -5,922855 -25,17
Város -2,466088 -10,58
Község -,2217994 -0,91*
Iskolatípus
Általánosan képző középiskola 4,152536 9,64
Szakmai képzést nyújtó középiskola 7,922647 20,42
Új belepő -12,54896 -52,12
Munkakör
Általános iskolai tanító, tanár 12,92584 91,65
Középiskolai tanító, tanár 12,48294 31,78
Szakoktató 4,830368 8,49
Gyógypedagógus 20,65662 44,56
Egyéb szakképzett pedagógus munkakörben dolgozó -,2251777 -0,04*
Konstans 119,4364 450,06
Esetszám 98056
F (14, 98041) 1404,08
Prob > F 0
R2 0,1439

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.