2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> Közoktatás és regionális fejlődés

Felhasznált és hivatkozott irodalom

2009. június 17.

Felhasznált és hivatkozott irodalom

A Leonardo da Vinci program első szakasza Magyarországon. Értékelő tanulmányok. 2002. (szerk. Mártonfi Gy.–Tordai P.): Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

A Leonardo da Vinci program megvalósítása 1997–1999. (é.n.). Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

A magyar közoktatás távlati fejlesztési stratégiája (1996. december). Művelődési és Közoktatási Minisztérium – Okker, Budapest.

A munkahelyi képzések főbb adatai (2002). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Andor M.–Liskó I. (1991): Igazgatócserék. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andor M.–Liskó I. (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra könyvek 3., Iskola-kultúra, Budapest.

Andorka R. (1982): A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest.

Az oktatás szerepe a gazdaság és a társadalom fejlődésében. (összeáll. Nyitrai F.né dr.) (2001). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Balázs É. (1987): Képességfejlesztő pedagógiai akciókutatás társadalmi feltételrendszere. Bölcsészdoktori értekezés. ELTE Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék.

Balázs É. (1990): A képességfejlesztő program társadalmi és oktatáspolitikai környezete. Pedagógiai Szemle, 3.

Balázs É. (1992): Megyei oktatásirányítás az önkormányzati választások után. In: Annási F.–Halász G.–Nagy M. (szerk.): Önkormányzat és közoktatás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É. (1994a): School management training needs in Hungary. In: Oldroyd, D.–F.van Wieringen (eds.): European issues in educational management. Academisch Boeken Centrum, ABC de Lier, Den Haag.

Balázs É. (1994b): Iskolavezetők – a menedzsmentképzés új kliensei? Educatio, 2.

Balázs É. (1996): Megyei önkormányzatok és a közoktatás. In: Nagy M. (szerk): Önkormányzatok és a közoktatás. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza.

Balázs É. (1997): Önkormányzati elemzés. In: Halász G. (szerk.): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás. Okker, Budapest.

Balázs É. (1998a): Közoktatási intézmények közötti különbségek elemzése faktoranalízissel. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola.

Balázs É. (1998b): Iskolavezetés és iskolavezetők Magyarországon. In: Balázs É. (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Okker, Budapest.

Balázs É. (szerk.) (1998c): Iskolavezetők a 90-es években. Okker, Budapest.

Balázs É. (1999a): Területi tervezés a közoktatásban. Iskolakultúra, 12.

Balázs É. (1999b): Institution-level Educational Management in Hungarian Public Education. In: Bolam, R.–F. van Wieringen (eds,): Research on Educational Management in Europe. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.

Balázs É. (1999c): Az oktatás mint a területi marketing lehetséges eleme – lehetőségek és problémák. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola.

Balázs É. (1999d): Iskolavezetők elképzelései a jövőjükről. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola.

Balázs É. (1999e): Önfejlesztő iskolák – egy alapítványi kezdeményezésű innováció. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker, Budapest.

Balázs É. (2000a): New Heads in Hungary. In: Bolam, R.–G. Dunning–P. Karstanje (eds.): New Heads in the New Europe. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.

Balázs É. (2000b): Az iskolai tudás egyes összetevői – települési különbségek. Iskolakultúra, 8.

Balázs É. (2000c): A középiskolázás sajátosságai a középfokú expanzió folyamatában. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É. (2001a): Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Kutatási zárójelentés. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É. (2001b): A középfokú oktatásba történő felvételi folyamat területi jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É. (2001c): Területi tervezés a közoktatásban. In: PhD Tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális politika és gazdaságtan Ph.D. Pécs.

Balázs É. (2001d): A közoktatási tervezés rendszere, a területi és helyi tervezés. In: Palotás Z. (szerk.): Önkormányzat és közoktatás 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É. (2001e): Expanzió a középiskolában – Egy vizsgálat tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 9.

Balázs É. (2001f): Európai csatlakozásunk és az oktatás. In: Az iskola mint az esélyteremtés, a felemelkedés eszköze. Konferencia kötet. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Balázs É. (2002a): Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 4.

Balázs É. (2002b): A közoktatás a humánerőforrás-fejlesztésben két régióban. Tér és Társadalom, 3.

Balázs É. (2002d): Expanzió a középiskolában – egy vizsgálat tapasztalatai. In: Szakmai Napok 2001 (szerk.: Budai Á.–Monostori A.). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É. (2003a): Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Szakmai Napok 2002. (szerk.: Monostori A.). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É. (2003b): Expanzió középfokon. Szociológiai Szemle, 1.

Balázs É. (2003c): Innovativitás a közoktatásban. Iskolakultúra, 1.

Balázs É. (2003d): Vélemények és tények a középiskolai expanzióról – egy empirikus kutatás tükrében. In: Nagy M. (szerk.): Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É.–Forgács A. (2002): Az oktatási kormányzat területfejlesztési tevékenysége. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É.–Halász G.–Imre A.–Moldován J.–Nagy M. (2000): Magyarország. In: Balázs É.–Halász G. (szerk.): Oktatás és decentralizáció Kelet-Európában. Okker, Budapest. Angol nyelven: Hungary. In: Decentralizing Education in Transition Societies. Case Studies from Central and Eastern Europe. (ed. by Ariel Fiszbein) (2001). World Bank Institute. Learning Resources Series, Washington D.C.

Balázs É.–Halász G. (szerk.) (2000): Oktatás és decentralizáció Kelet-Európában. Okker, Budapest.

Balázs É.–Hermann Z. (2002): Education Management and Finance in Hungary. Efficiency, Equity and Quality Problems in the Transition Period. In: Davey, K. (ed.): Balancing National and Local Responsibilities. Educational Management and Finance in Four Central European Countries. LGI Books. Open Society Institute Budapest, Budapest.

Balázs É.–Imre A. (1999): A megyei közoktatás-fejlesztési tervek elemzése. Kutatási zárótanulmány. Kézirat, Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É.–Molnár Gy. (2000): A középiskolai expanzió helyzete Komárom-Esztergom megyében. Esettanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É.–Surányi B. (1991): A nagylétszámú korosztályok iskolázása mint különleges feszítő oktatási probléma. Új Pedagógiai Szemle, 2.

Balázs É.–Surányi B. (1992a): A nagylétszámú korosztályok a középfokú oktatás küszöbén: helyzetkép az általános iskolai vezetés szemével. In: Balázs É.–Lannert J.–Surányi B.: Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É.–Surányi B. (1992b): A demográfiai „előcsúcs” belépése a középfokú oktatásba – a fogadó intézményhálózat oldaláról. In: Balázs É.–Lannert J.–Surányi B.: Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É.–Surányi B. (1992c): A nagylétszámú korosztályok iskolázása és a rendszerváltás. In: Balázs É.–Lannert J.–Surányi B. (1992): Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É.–Surányi B. (1993): Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás. Iskolakultúra, 6.

Balázs É.–F. van Wieringen–L. Watson (eds.) (2000): Quality and educational management. Wolters Kluwer – Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Balcsók I. (2001): Interjú Bagoly Alberttel, a baktalórántházi Bay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójával. Kutatási munkaanyag a „Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban” c. kutatáshoz. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Budapest.

Barro R. J.–X. Sala-i-Martin (1995): Economic Growth. McGraw-Hill, London.

Barro, R. J. (1991): Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106.

Barro, R. J.–H. C. Wolf (1991): Data appendix for economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106.

Barro, R. J. (1994): Economic growth and convergence. ICT Press, San Francisco.

Barro, R. J. (1997): Detereminants of economic growth – a cross country empirical study. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.

Bartke I.–Nemes Nagy J. (1992): A szürkeállomány fehér foltjai – A szellemi potenciál térszerkezete Magyarországon. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest.

Bartke I. (1994): A területi (gazdasági) fejlődés társadalmi hajtóerői és az állami szabályozás. Tér és Társadalom, 3-4.

Báthory Z. (2001): Maratoni reform. A magyar közoktatás reformjának története, 1972–2000. Önkonet, Budapest.

Bauer B.–Tibori T. (2002): Az ifjúság viszonya a kultúrához. In: Szabó A.–Bauer B.–Laki L.(szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Becker, G. S. (1975): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analisys, with Special Reference to Education. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Berényi S. (1994): A megyei önkormányzatok funkciói, különös tekintettel az államigazgatási feladatok ellátására. In: Agg Z.–Pálné Kovács I. (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Comitatus, Veszprém.

Bihari, M.–Pokol B. (1992): Politológia. ELTE – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bognár M.–Imre A.–Mezei I. (2001): A humánerőforrás fejlesztési lehetőségei egy kistér-ségben. Új Pedagógiai Szemle, 11.

Bognár M.–Imre A.–Mezei I. (2001): Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség. Tér és Társadalom, 3-4.

Boudon, R. (1974): Education, Opportunity and Social Inequality. Wiley, New York.

Bourdieu, P. (1974): Az oktatási rendszer ideologikus funkciója. In: Ferge Zs.–Háber J. (vál.): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bourdieu, P. (1978): Rekonverziós stratégiák; A szimbolikus tőke. In: Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. Gondolat Kiadó, Budapest.

Bourdieu, P. (1997): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Bowles, S. (1974): Egyenlőtlen iskolázás avagy a társadalmi munkamegosztás újratermelése. In: Ferge Zs.–Háber J. (vál.): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bowles, S.–H. Gintis (1976): Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life. Basic Books, New York.

Brown, L. B. (1981): Building a Sustainable Society. W. W. Nothorn and Co., New York.

Brundtland, G. H. (1988): Közös jövőnk. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Buday–Sántha A. (2001): Agrárpolitika – vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

Cartwright, D. S. (1969): Ecological variables. In: Borghatta, E. F. (ed.): Sociological Methodology. Jossey-Bass, San Francisco.

Carson, R. (1995): Néma tavasz. Katalizátor Iroda, Budapest.

Chatterji, M. (1998): Tertiary Education and Economic Growth. Regional Studies Vol. 32. 4.

Coleman, J. S. et al. (1966): Equality of Educational Opportunity: Summary Report. U.S. Government print, Washington D.C.

Coleman, J. S. (1998): A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében. In: Lengyel Gy. – Szántó Z. (szerk.): Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula, Budapest.

Collins, R. (1979): The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification. Academic Press, New York.

Cook, Ph.–K. Morgan (1998): The associational economy: Firms, Regions and Innovation. Oxford University Press, Oxford.

Coombs, Ph. H. (1971): Az oktatás világválsága. Tankönyvkiadó, Budapest.

Czeizel E.–Lányiné dr. Engelmayer Á.–Rátay Cs. (1978a): Az értelmi fogyatékosság kóreredete a Budapest-vizsgálat tükrében. Medicina Kiadó, Budapest.

Czeizel E.–Lányiné dr. Engelmayer Á.–Rátay Cs. (1978b): Még egyszer az értelmi fogyatékosságról. Valóság, 9.

Czeizer Z.–Híves T.–Török B. (2001): A XXI. század iskolája: Adatok a közoktatási épületfejlesztési célprogram kidolgozásához. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Csákó M. (összeáll. és szerk.) (1989): Számítógép, Oktatásügy, Iskola. Egy szociológiai kutatás tapasztalataiból. Társadalomtudományi Intézet Műhelytanulmányok, Budapest.

Csanádi G.–Ladányi J.–Gerő Zs. (1989): Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskolák. Magvető Kiadó, Budapest.

Csapó B. (szerk.) (1998): Az iskolai tudás. Osiris, Budapest.

Csapó T. (1997): Az Észak-Nyugat-Dunántúl humán erőforrásai. Tér és Társadalom, 1.

Cseh-Szombathy L. (1974): A statisztikai módszerek alkalmazása az öngyilkosságok vizsgálatánál. In: Andorka R.–Buda B.–Cseh-Szombathy L. (vál.): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

Csizmadia Z. (2001): A területfejlesztési és a közoktatási tervezési szereplők kapcsolata az észak-alföldi régióban. Esettanulmány a „Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban” c. kutatáshoz. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Deák Zs.–Nagy M. (1998): Társadalmi és szakmai mobilitás. In: Nagy M. (szerk.) (1998): Tanári pálya és életkörülmények 1996–97. Okker, Budapest.

Dőry T.–Mészáros R.–Rechnitzer J. (1998): Tudomány és regionalitás Magyarországon a 90-es években. Tér és Társadalom, 3.

Dőry T. (1996): A kutatás-fejlesztés egyes jellemzőinek területi szerkezete. Tér és Társadalom, 1.

Dőry T. (1997): Szellemi potenciál és a műszaki fejlesztés az Észak-Nyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 2-3.

Dublin, L.–A. Lotka (1930): The Monetary Value of a Man. Ronald Press, New York.

Durkheim, E. (1967): Az öngyilkosság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Education at a Glance 2000 (2002). OECD, Paris.

eEurope 2002 – An Information Society for All. Action Plan prepared by the Council of the European Commission for the Feira European Council, 19-20, June 2000. www.europa.eu.int.

Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás-fejlesztés (2000): Oktatási Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Szociális és Családügyi Minisztérium (vázlat).

Ehrlich É.–Révész G. (1994): A jelen és egy lehetséges jövő Magyarországon 1985–2005. In: Kelet-Közép-Európa: Honnan hová? Akadémiai Kiadó, Budapest.

Enyedi Gy. (1981): A területfejlesztési politika néhány eleméről. Területi Statisztika, 2.

Enyedi Gy. (szerk.) (1993): Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Enyedi Gy. (1994): Területi fejlődés, regionális átalakulás a posztszocialista Magyarországon. Társadalmi Szemle, 8-9.

Enyedi Gy. (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.

Enyedi Gy. (1997): A sikeres város. Tér és Társadalom, 4.

Enyedi Gy. (2000): Globalizáció és a magyar területi fejlődés. Tér és Társadalom, 1.

Enyedi Gy.–Pálné Kovács I. (1994): A kormány és az önkormányzatok. In: Gombár Cs.–Hankiss E.–Lengyel L.–Várnai Gy. (szerk.): Kormány a mérlegen 1990–1994. Korridor, Budapest.

Enyedi Gy.–Horváth Gy. (szerk.) (2002): Táj, település, régió. Magyar Tudománytár 2. Kossuth Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

European Spatial development Perspectives (ESDP) (1998): European Commission, Brussels.

Fábri I. (2002): A sport mint a fiatal korosztályok életmódjának meghatározó eleme. In: Szabó A.–Bauer B.–Laki L.(szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Faragó L. (1997): Tervezéselméleti alapvetések. Tér és Társadalom, 3.

Ferge Zs. (1976): Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ferge Zs. (1982): Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

FIDEV kutatócsoport (2001): Jelentés a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett diplomások munkaerő-piaci életpálya-vizsgálatának eredményeiről. BKÁE Emberi Erőforrás Tanszék.

Forray R. K. (1988): Társadalmunk és középiskolája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K. (1991): Az iskolakörzetesítések rövid története. Educatio. Kutatás Közben. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K. (1992a): Társadalom, oktatás, szakképzés. In: Forray R.–Györgyi Z. (szerk.): Egy ismeretlen Magyarország. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K. (1992b): Az oktatásökológiáról. In: Forray R. K.–Kozma T.: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K. (1992c): A régió és a migráció szociológiai összefüggései. In. Forray R. K.–Kozma T.: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (1986): Elmélet és módszertan. In: Forray R. K.–Kozma T. (szerk.) Oktatásökológia. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (szerk.) (1987): Az oktatás távlati fejlesztése Budapesten. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (1992): Regionális kutatások az oktatásügyben. In: Forray R. K.–Kozma T.: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (1999): Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika. Oktatáskutató Intézet – Kutatás közben No. 225. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K.–Híves T. (2002): Jelentkezés a felsőoktatásba, 2001. Tér és Társadalom, 1.

Forrester, P.–prof. P. Roberts–J. Watson (2000): From regeneration to the learning region: A study of Kent Thames-side. Sokszorosított anyag a „The power of partnership – Learning cities and regions’ c. OECD Konferencián. London-Kent-Thames side.

Fóti K. (szerk.) (2000): Az emberi erőforrások jellemzői Magyarországon 1999. (A Human Development Report, Hungary, 1999 magyar nyelvű változata). MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Budapest.

Foucault, M. (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat Kiadó, Budapest.

Fuller, B.–R. Rubinson (eds.) (1992): The Political Construction of Education – The State, School Expansion and Economic Change. Praeger, New York.

Galasi P. (2002): Fiatal diplomások a munkaerőpiacon a tömegesedés időszakában. Educatio, Nyár.

Garami E. (2000): A középiskolai expanzió jellegzetességei. Statisztikai adatok elemzése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Gáspár L. (1998): Általános innovációelmélet. Magyar Innovációs Szövetség, Budapest.

Gastil, R. D. (1987): Freedom in the World. Grenwood Press, Westport.

Gazsó F. (1988): Megújuló egyenlőtlenségek. Kossuth Kiadó, Budapest.

Géczi J. (2001): A tanulók biológiai tudásáról. Magyar Pedagógia 101. évf. 4.

Goldthorpe, J. H. (1996): Class analysis and the reorientation of class theory: the case of persisting differentials in educational attainment. British Journal of Sociology. Vol. 47.3.

Green, T. F. (1980): Predicting the Behaviour of Educational systems. Syracuse University Press, New York.

Grosz A. (2001): A területfejlesztés és a közoktatás-tervezés kapcsolata a nyugat-dunántúli régióban. Esettanulmány a „Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban” c. kutatáshoz. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Growth, competetiveness, employment. The challenges and ways forward into th 21st century. White Paper (1994): European Commission, Brussels.

Györgyi Z.–Imre A. (1997): Iskolafenntartói társulások tapasztalatai és problémái. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Hablicsek, L. (2000): Kísérlet a magyarországi roma népesség előreszámítására 2050-ig. In: Tanulmányok a cigányság helyzetéről. Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest.

Hajdú Z. (1996): A közigazgatási térfelosztás változásai Magyarországon. Tér és Társadalom, 1.

Hajdú Z. (2000): Magyarország geopolitikai helyzetének átalakulása a rendszerváltás időszakában. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Halász G. (szerk.) (1997): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás. Okker, Budapest.

Halász G. (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Halász G.–H. Altrichter (2000): A közép-európai országok decentralizációs politikái és azok eredményei – összehasonlító elemzés. In: Balázs É.–Halász G. (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (1996): Jelentés a magyar közoktatásról 1995. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (1997): Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. Okker, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (1998): Jelentés a magyar közoktatásról 1997. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (2000): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Havas G.–Kemény I.–Liskó I. (2001): Szegregáció a cigány gyermekek oktatásában. Kutatási zárótanulmány. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Havas G.–Kemény I.–Liskó I. (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Hibbit, K.–P. Jones–R. Meegan (2001): Tackling Social Exclusion: The Role of Social Capital in Urban Regeneration on Merseyside – From Mistrust to Trust? European Planning Studies Vol. 9. 2.

Hoffmann R. (1992): A Németh László nyolcosztályos gimnázium pedagógiai programja (Iskolakoncepció, tantervek, vizsgakövetelmények). I. PSZM Projekt, Budapest.

Horn D. (2003): Az általános iskolák infrastruktúrája, eszközellátottsága finanszírozási lehetőségeik tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horváth Gy. (1994): A Dél-Dunántúl nemzetközi versenyképességének előfeltétele, a technikai megújulás. Tér és Társadalom, 1-2.

Horváth Gy. (2000a): Decentralizáció és a régiók – kelet-közép-európai nézőpontból. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Horváth Gy. (2000b): Partnerség az Európai Unió regionális politikájában. Tér és Társadalom, 1.

Horváth Gy. (2001): Decentralizáció és regionalizmus Európában. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola. Habilitációs előadások 3., Pécs.

Horváth Gy. (2002): A regionális folyamatok kutatása és a területi statisztika. Területi Statisztika 5. (42.) évf. 4.

Horváth Gy.–Illés I. (1997): Regionális fejlődés és politika. A gazdasági és szociális kohézió erősítésének feladatai Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában. Európai Tükör Műhelytanulmányok 16. Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest.

Hospers, G. J.–S. Beugelsdijk (2002): Regional Cluster Policies: Learning by Comparing? KYKLOS. Vol. 55.

Hrubi, L. (2000): A gazdasági térszerkezet változásai Magyarországon. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Huntington, S. P. (1998): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Kiadó, Budapest.

Illés I. (2000): Az Európai Unió keleti kibővítése és a regionális politika reformja. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Imre A. (1997): Iskolafenntartó társulások. Educatio, 3.

Imre A. (1999): Az idegennyelv-oktatás kiterjedésének hatása a nemzetiséginyelv-oktatásra. In: Vágó I. (szerk.) (1999): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker, Budapest.

Imre A. (2000): A középiskolai oktatás kiterjedése és hatása a tanulói továbbhaladásra. PhD értekezés. ELTE Pedagógiai Doktori Iskola.

Imre A. (2001): A középiskolai expanzió Csongrád megyében. Esettanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre A. (2003): A kistelepülési iskolák népességmegtartó ereje. Kutatási zárójelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre A.–Lannert J. (2003): A vizsgált kistérségek jellemzői és a kutatás mintája. In: Lannert J. (szerk.): Hogyan tovább? Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Investing in Education (2001): Statistics and Indicators. OECD, Paris.

Iváncsics I. (1994): A területi igazgatás hatásköri reformja. In: Agg Z.–Pálné Kovács I. (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Comitatus, Veszprém.

Jelentés a területi folyamatokról (1992): Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest.

Kemény I.–Havas G.–Kertesi G. (1994): Beszámoló a magyarországi roma (cigány) népesség helyzetével foglalkozó 1993 októbere és 1994 februárja között végzett kutatásról. MTA Szociológiai Intézet, Budapest.

Kendrick, J. (1976): The Formation and Stocks of Total Capital. National Bureau of Economic Research, New York.

Key data on education in Europe (2000): Eurydice – European Commission, Brussels.

Kiss É. (2002): Tizenkét tétel az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program innovációjáról. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete, Pápa.

Knight, F. H. (1964): Risk, uncertainty and profit. Kelley, New York.

Kocsis M. (2000): Egy Baranya megyei iskolai tudás-mérés néhány vizsgálati területéről. Iskolakultúra, 8.

Komenczi B. (2000): Az oktatás jövője – az Európai Unió oktatásfejlesztési elképzelései. Új Pedagógiai Szemle, 11.

Kopátsy S. (1998): Az oktatás és a gazdaság. Új Pedagógiai Szemle, 7-8.

Kovács K.–Bihari Zs. (2000): Változó agrárgazdaság a térben. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Kozma T. (szerk.) (1986): A tervezés és a döntés anatómiája. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Kozma T. (1987a): Iskola és település. Regionális oktatásügyi kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kozma T. (1987b): Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei Magyarországon. Magyar Pedagógia, 1.

Kozma T. (1987c): Településfejlettség és iskolázottság. Pedagógiai Szemle, 5.

Kozma T. (1987d): Az innovációk terjedését befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők. In: Forray R. K.–Kozma T. (szerk.): Az oktatás fejlesztése Komárom megyében. Adottságok és törekvések. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Kozma T. (1992): A közoktatás és a felsőoktatás illeszkedése. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Kozma T. (1996): Településhálózat és iskolarendszer. Educatio, 2.

Kozma T. (2002): Határokon innen, határokon túl. Regionális változások az oktatásügyben, 1990–2000. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum, Budapest.

Kozma, T.–Forray R. K. (1989): Regionális oktatásfejlesztés: térségi variációk a központi oktatáspolitikára. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Kozma T.–Híves T.–Radácsi I. (1997): A harmadfokú képzés területi különbségei. Educatio, 2.

Kőpatakiné Mészáros M.–Dr. Salné Lengyel M. (2001): A gyógypedagógiai nevelés helyzete az ezredforduló Magyarországán. Új Pedagógiai Szemle, 2.

Környei L.–Dobsi A. (2000): Mélyül a régiós szakadék. Új Pedagógiai Szemle, 10.

Krogh, von G.–I. Nonaka–T. Nishiguchi (eds.) (2000): Knowledge creation. Macmillan, Handmills.

Krugman, P. (1991): Geography and Trade. Leuwen University Press, Leuven, Belgium; MIT Press, Cambrige, Massachusetts, London.

Krugman, P. (2000): A földrajz szerepe a fejlődésben. Tér és Társadalom, 4.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2001a): Területi Statisztikai Évkönyv 2000, KSH, Budapest.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2001b): Magyar Statisztikai Évkönyv 2000, KSH, Budapest.

Ladányi J.–Csanádi G. (1983): Szelekció az általános iskolában. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

Laki L. (2002): Munkaerő-piaci helyzet, gazdasági aktivitás, foglalkoztatottak, földbirtoklás és vállalkozás. In: Szabó A.–Bauer B.–Laki L. (szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Laky D. (1927): Az elválások és az öngyilkosságok okai és leküzdésüknek eszközei. Magyar Statisztikai Társaság Kiadványai 3., Városi Nyomda, Budapest.

Lannert J. (2003): Középiskola-választás kilencvenes évek végén. In: Nagy M. (szerk.): Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Lazarsfeld, P. F. (1993): On Social Reserach and Its Language (ed. by R. Boudon). Heritage of Sociology Series. The University of Chicago Press, Chicago.

Lengyel Gy.–Szántó Z. (szerk.) (1998): Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula, Budapest.

Lengyel I. (1994): A telephelyválasztás. In: Rechnitzer J. (szerk.): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr–Pécs.

Levy, F.–R. J. Murnane (2001): Key Competencies Critical to Economic Success. In: Rychen, D. S.–L. H. Salganik (eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Seattle, Toronto, Bern, Göttingen.

Lockwood, D. (1963): Social Integration and System Integration. In: Zollschan, G. K.–W. Hirsch (eds.): Explorations in Social Change. New York.

Lucas, R. E. (1988): On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22.

Luhmann, N. (1995): Social Systems. Stanford University Press, Stanford, U.S.

Lukács L. (1999): Közoktatási feladatellátás társulásban és együttműködési formában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Palotás Z. (szerk.): Önkormányzat és közoktatás ’99. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd.

Lukács P. (1986): A középtávú oktatástervezés központi mechanizmusairól. In: Kozma Tamás (szerk.): A tervezés és a döntés anatómiája. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Maddison, A. (1982): Phases of Capitalist Development. Oxford University Press, New York.

Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve 2004–2006. Stratégia 2002. szeptember 19. Miniszterelnöki Hivatal NFT és EU Támogatási Hivatala.

Maillat, D. (1991): The innovation process and the role of the milieu. In: Bergman, E.–G. Maier–F. Tödtling (eds.): Regions Reconsidered. Economic Networks, Innovation and Local development in Industrialized Countries. Mansell, London, New York.

Mankiw, N. G.–D. Romer–D. N. Weil (1992): A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107.

Marián B. (1999): Telefonos felmérés az új munkaerővel szembeni elvárásokról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marshall, A. (1961): Principles of economics. Macmillan and Co., London.

Mártonfi Gy. (2003a): A felsőközépfokú oktatás átstrukturálódása. Iskolakultúra, 1.

Mártonfi Gy. (2003b): Az iskolai rendszerű szakképzés átalakulása. In: Nagy M. (szerk.): Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Marx, K. (1967): A tőke. Kossuth Kiadó, Budapest.

Massey, D.–R. Meegan (1992): The Anatomy of Job-loss. Methuen, London, New York.

Matsuyama, K. (1991): Increasing returns, industrialization and indeterminacy of equilibrium. Quarterly Journal of Economics, 106.

McNally D. (1998): Political economy and the rise of capitalism. University of California Press, Berkeley, U.S.

Meliskova, J.(2000): Integration of geography and statistics. Statistical Journal of the United Nations, 2.

Merton, R. K. (1974): Társadalmi struktúra és anómia. In: Andorka R.–Buda B.–Cseh-Szombathy L. (szerk.): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

Mezei I, (1997): Területi különbségek a középfokú oktatásban. Educatio, Ősz.

Mezei I. (2000): A fiatalok képzettségének területi jellemzői. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (2000): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Miller, H. (1960): Annual and lifetime income in relation to education, 1929–1959. American Economic Review, 50.

Miller, S. M.–P. Roby (1974): A papírkórság csapdája. In: Ferge Zs.–Háber J. (vál.): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Mincer, J. (1958): Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66.

Mincer, J. (1974): Schooling, Experience and Earnings. Columbia University Press, Columbia.

Mitch, D. (1992): The Rise of Popular Literacy in Europe. In: Fuller, B.–R. Rubinson (eds.): The Political Construction of Education. Prager, New-York.

Morgan, K. (1997): The learning region: institutions, innovation and regional renewal. Regional Studies Vol. 31. No. 5.

Myrdal, G. (1957): Economic Theory and Underdeveloped Regions. Duckworth C Co., London.

Nagy M. (2000): Van-e középiskolai expanzió Heves megyében? Esettanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy M. (1997): Tanárok, települések, régiók. Educatio, Ősz.

Nagy M. (1998): Jövedelmek, keresetek, vagyoni helyzet. In: Nagy M. (szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 1996–97. Okker, Budapest.

Nagy M. (2001): A hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar közoktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 3.

Nagy M. (szerk.) (1998): Tanári pálya és életkörülmények 1996–97. Okker, Budapest.

Nárai M. (2000): Nonprofit szervezetek a kilencvenes évek Magyarországán. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Nemes Nagy J. (szerk.) (1980): A felsőoktatás területi kapcsolatai. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest.

Nemes Nagy J. (1995a): A GDP regionális számbavétele. In: Probáld F. (szerk.): Pro Geographia Humana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Nemes Nagy J. (1995b): A „gazdasági egészség” földrajzi képe Magyarországon. Földrajztanítás, 3-4.

Nemes Nagy J. (1998): A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális tudományba. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.

Nemes Nagy J. (2000): A területi fejlődés „állami” és piaci útjai a 90-es években. Területi Statisztika, 3.

Neuwirth G. (1999): A középiskolai munka néhány mutatója 1999. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Neuwirth G. (2000): A középiskolai munka néhány mutatója 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Neuwirth G. (2002): A középiskolai munka néhány mutatója 2001. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Nevelhetőség és általános iskola II. (szerk. Illyés S.) (1985): Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Nevelhetőség és általános iskola III. (szerk. Illyés S (1986): Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Népszámlálás 2001. Előzetes adatok a képviseleti minta alapján (2002): www.ksh.hu.

Népszámlálás 2001 (2003): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Nonaka, I.–H. Takeuchi (1995): The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics od innovation. OUP, Oxford.

Nyiri L. (1996): Leszakadás vagy követés a tudás-intenzív fejlesztésben. Közgazdasági Szemle, 6.

Oktatási Minisztérium (OM) (2000): Statisztikai tájékoztató. Óvodák 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2001a): Statisztikai tájékoztató. Alapfokú oktatás 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2001b): Statisztikai tájékoztató. Középfokú oktatás 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2001c): Statisztikai tájékoztató. Felsőoktatás 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2002a): Research and development in Hungary (Oct., 2002): Ministry of Education, Research and Development Division, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2002b): Oktatásstatisztikai adatbázis. 1999/2000. Nem publikált adatok.

Oktatási Minisztérium (OM) (2002c): Statisztikai tájékozató. Oktatási évkönyv 2001/2002. OM, Budapest.

Országgyűlési Beszámoló a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az ország területi folyamatairól (1999): Oktatás. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Országos Településhálózat-fejlesztési koncepció. 1007/1971. (XII.16). sz. Kormányrendelet.

Önfejlesztő Iskolák Egyesülete (é.n.): Az Egyesület bemutatása. Információs brosúra.

Pálné Kovács I. (1994): A területi közigazgatás szervezése és a dekoncentrált szervek. In: Agg Z.–Pálné Kovács I (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Comitatus, Veszprém.

Palotás Z. (2000): Preparity projekt. Regionális és lokális szintű humán erőforrások és a közoktatási tervezés, valamint az intézményi képzési profilok átalakulása az észak-nyugat-magyarországi régióban. Tapasztalatok a GYSM-Vas-Zala megyei közoktatási tervek és interjúk alapján. Kutatási Jelentés. Kézirat. Gallup Magyarország.

Perroux, F. (1972): Nemzeti függetlenség és a kölcsönös gazdasági függés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Petrakis, P. E.–D. Stamatakis (2002): Growth and educational levels: a comparative analysis. Economics of Education Review, 21.

Polónyi I.–Tímár J. (2001): Tudásgyár vagy papírgyár? Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Rechnitzer J. (1990): Szempontok az innovációk terjedésének kutatásához. In: Tóth J. (szerk.): Tér – Idő – Társadalom. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Rechnitzer J. (1993): Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr.

Rechnitzer J. (1998): Területi stratégiák. Dialóg Campus, Budapest-Pécs.

Rechnitzer J. (szerk.) (1999): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr-Pécs.

Reisz T. (2001): Az iskolai teljesítmények szociokulturális megközelítése. Iskolakultúra, 11.

Rokkan, S.–D. Urnin (eds.) (1982): The Politics of Regional Identity. Sage, London.

Román del Río, C. (ed.) (2001): Learning to Innovate: Learning Regions. OECD CERI – Anfora. Grupo de Marketing y Comunicatión. Spain.

Romer, P. M. (1989): Human capital and growth: theory and evidence. Working Paper No. 3173. National Bureau of Economic Research. Cambridge.

Romer, P. M. (1996): Science, economic growht and public policy. Challenge 2.

Rose, R. (1993): Regional Science: From Crisis to Opportunity. Papers in Regional Science 78.

Rosen, S. (1991): Human Capital. In: Eatwell, J.–M. Milgrate–P. Newman (eds.): The New Palgrave Dictionary of Economics. Vol. 1. The Macmillan Press, London-New York-Tokyo: 681-690. Magyar nyelven: Emberi tőke. In: Lengyel Gy.–Szántó Z. (szerk.) (1998): Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula, Budapest.

Rutten, R.–S. Bakkers–F. Boekema (2000): The Analysis of Learning Regions: Conclusions and Research Agenda. In: Boekema, F.–K. Morgan–S. Bakkers–R. Rutten (eds.): Knowledge, innovation and economic growth. The theory and practice of learning regions. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

Rychen, D. S.–L. H. Salganik (eds.) (2001): Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Seattle, Toronto, Bern, Göttingen

Samuelson, P. A. (1954): The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, 35.

Schulz, Th. (1961): Investment in human capital. American Economic Review 51, March.

Schumpeter, J. A. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Semjén A.–Vámos D. (szerk.) (2000): Technológiai Előretekintési program Oktatás, emberi erőforrás munkacsoportjának zárójelentése. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Sen, A. (1993): Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség. In: Kindler J –Zsolnai L. (szerk.): Etika a gazdaságban. Keraban Kiadó, Budapest.

Simon M. (2000): A középfokú expanzió néhány mozzanata. Mi olvasható ki az osztályfőnöki kérdőívekből? Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Simon M. (2002): Gyorsjelentés az Intézményi szintű változások c. empirikus kutatásról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Smith, A. (1992): A nemzetek gazdagsága. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Solow, R. M. (1988): Growth theory. An exposition. Oxford University Press, New York.

Somlai P. (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Corvina Kiadó, Budapest.

Soros Alapítvány Évkönyvek (1997, 1998, 1999, 2000): Soros Alapítvány, Budapest.

Spence, M. (1973): Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 87 (3).

Stern, N. (1991): The determinants of growth. Economic Journal, 101.

Storper, M. (1997): The Regional World. Guilford Press, New York.

Sugár A. (2001): Tanulók, tagozatok, iskolák. A 2000. és 2001. évi középiskolai felvételi rendszer eredményeinek értékelése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Summers, R.–A. Heston (1988): A new set of international comparisons of real product and price levels: estimates for 130 countries, 1950-85. Review on Income and Wealth, 34.

Surányi B. (1987): A munkaerőpiac és az általános iskola társadalmi elfogadottsága. Valóság, 7.

Surányi B. (1991): A „dolláros képzés” első néhány évéről a magyar egyetemeken. Oktatáskutató Intézet, „Kutatás Közben”.

Surányi B. (1992): Idegennyelvű képzés és felsőoktatás-diplomácia. Magyar Felsőoktatás, 4.

Surányi B. (2000): Az oktatási expanzió: problémák és perspektívák. Iskolakultúra, 4.

Survey of ICT in schools 1998. (1998): DFEE Statistical Bulletin, Issue 11.

Szabó L. T. (1985): A „rejtett tanterv”. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Szabó A.–Bauer B.–Laki L. (szerk.) (2002): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Szakképzés Magyarországon, 1996. (szerk. Benedek András) (1997): Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Takács V. (2000): A szülők iskolai végzettsége és gyermekeik iskolázási terve. Iskolakultúra, 8.

Tematika a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az ország területi folyamatairól szóló országgyűlési beszámolóhoz. VÁTI Kht. Budapest, 1998.

TEMPUS Magyarország Közalapítvány adatbázisai. www.tpf.iif.hu.

The transition from education to working life (2001): Key data on vocational training in the Euroepan Union. CEDEFOP Reference Series Luxembourg: http://www2.trainingvillage.gr /download/publication/ keydata/kdt3/2202/2202EN_1.pdf.

Tót É. (2001): Számítógépek az iskolában. Oktatáskutató Intézet – Kutatás közben No. 229. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Tót É. (2002): 7. szekció: Szerkezeti és továbbhaladási folyamatok, rendszerkapcsolatok. Vitaindító előadás. In: Magyar közoktatás, 2001. Az Országos Közoktatási Intézet szakmai konferenciája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Tóth J.–Trócsányi A. (1997): A magyarság kulturális földrajza. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs.

Tóth J. (1990): A tudományos fokozattal rendelkezők születési, lakó- és munkahelyeinek területi sajátosságai. In: Tóth J. (szerk.): Tér – Idő – Társadalom. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Vági G. (1982): Versengés a fejlesztési forrásokért. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Vágó I.–Balázs É.–Kocsis M. (1990): A képesség-program hatása és eredményei 3. I-II. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Vágó I. (szerk.) (1999a): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker, Budapest.

Vágó I. (Psycho Star Bt.) (1999b): A középiskola expanzió Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vágó I. (2000): Az idegennyelv-oktatás a 90-es években. Educatio, Tél.

Vágó I. (2001): Ami az átlagok mögött van. Iskolakultúra, 8.

Vágó I. (2002): Óvodai intézményrendszer, óvodai nevelés az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 12.

Vámos Á. (2002): A kéttannyelvű nemzetiségi középiskolai oktatást folytató intézmények nyelvenként és oktatási típusonként az egyes évfolyamon tanulók számával (1999/2000). Kézirat. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia Tanszék.

Varga J. (1998): Oktatásgazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest.

Vári P. (szerk.) (1997): Monitor ’95 – A tanulók tudásának felmérése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vári P. (szerk.) (1999): Monitor ’99 – A tanulók tudásának változása. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vári P. et al. (2001): A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 12.

Vári P. et al. (2002): Gyorsjelentés a PISA 2000. vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 1.

Walsh, J. R. (1935): Capital concept applied to man. Quarterly Journal of Economics, 49.

Zsolnai J. (1976): Anyanyelv-tanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján (1971–1975). Tanítóképző Főiskola, Kaposvár.

Zsolnai J. (szerk.) (1983): A képességfejlesztő iskoláért (egy pedagógiai akciókutatás). Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Zsolnai J. (1986): Egy gyakorlatközeli pedagógia. A képességfejlesztéstől a személyiségfejlesztésig I. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Zsolnai J. (1995): Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. ÉKP Központ – Holnap Kkt. – Tárogató Kiadó, Budapest.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.