2020. február 24., hétfő ,

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése >> Kőrösné Mikis Márta - A digitális írástudás gyermekkori megalapozása

Irodalom

2009. június 17.

Irodalom

Ball, Samuel – Bogatz, Gerry (1972): Research on Sesame Street. In: Stanley (ed.): Compensatory Education for Children Ages Two to Eight: Recent Studies of Education Intervention. The John Hopkins University Press, Baltimore and London.

Bessenyei István (1998): Képernyő, tanulási környezet, olvasás. Seymour Papert tanuláselméleti nézeteiről – az olvasás kapcsán. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz.

Bicsákné Némethy Terézia (2004): A számítógép alkalmazása a gyógypedagógiai ellátásban. Esettanulmányok.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Bicsakne-Szamitogep}

B. Méhes Vera (1992): A korai olvasás és írás tanulásáról. Fejlesztő Pedagógia, 3–4. sz.

Borosné Gárdos Éva (1989): A Basic és a Logo nyelv oktatásának tapasztalatai. Hatásuk a gondolkodás és a személyiség fejlődésére, különös tekintettel a siket gyermekek eredményeire. Kutatási beszámoló. KLTE Pszichológiai Intézete, Debrecen.

Calvert, Sandra (2003): Production Features for Intrinsically Interesting Learning Environments. In: Wright, June – McDougall, Anne – Murnane, John S. – Lowe, John (ed.): Proceedings of Young Children and Learning Technologies. IFIP WG 3.5 Open Conference. Sydney, Australia.

Cohen, Rachel – Gilalbert, Hélene (1977): Découverte et apprentissage du langage écrit avant six ans. Presses Universitaires de France, Paris.

Cohen, Rachel (1987): Les jeunes enfants la découvert de l'écrit et l'ordinateur. Presses Universitaires de France, Paris.

Cohen, Rachel (ed.) (1992): Quand l'ordinateur parle... Utilisation de la synthese vocale dans l'apprentissage et le perfectionnement de langue écrite. Sous la direction de Rachel Cohen. Presses Universitaires de France, Paris.

Cohen, Rachel (1996): A tudás elsajátítása gyermekkorban. Problémakör és kihívások. In: Az írott nyelv felfedezése kisgyermekkorban az informatika segítségével. Konferenciakötet. I&I Informatika és Iskola Alapítvány, Budapest.

Cohen, Rachel (1997): Nemzetközi távközlési kommunikáció. In: Majzik Lászlóné (szerk.): Új pedagógiai gyakorlat születik. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=1997-07-vt-Cohen-Nemzetkozi.html}

Cohen, Rachel (1998): Európa az ujjhegyünkön. Előadás a békéscsabai INFO '97 konferencián. Inspiráció, 1998. 1. sz.

Dancsó Tünde (2002): Tehetséggondozás Logo pedagógiával – az informatika tantárgyi versenyek tükrében. [online:]
{http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=informatika-dancso-tehetseggondozas}

Dancsó, Tünde – Kőrös-Mikis, Márta (2003): Talent improving with the help of Logo pedagogy – ICT as reflected by inter-school competitions. In: Be creative … re-inventing technology on Education. Proceedings of the 9th European Logo Conference: 2003. August 27–30. CNOTINFOR. Porto, Portugal.
[online:] {http://www.eurologo.org/eurologo2003/papers.php}

Druin, Allison – Solomon, Cynthia (1996): Designing Multimedia Environments for Children. John Wiley & Sons Inc., New York.

Druin, Allison (ed.) (1999): The Design of Children's Technology. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Fransisco.

Farkas Károly (1997): Játékos Informatika. Kandidátusi értekezés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Farkas Károly – Törtely Éva (1993): A teknőc kertje. Fejlesztő Pedagógia, 4. sz.

Farkas Károly (2005): Számítógépet az óvodába? Avagy milyen alacsonyan helyezzük el a villanykapcsolókat? Iskolakultúra, 11. sz.

Fehér Péter – Mázsár Gabriella (2003): Virtuális LEGO – építkezzünk a számítógépen!
[online:] {http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/vlego/}

Földes Petra (2001): Az informatika innovatív pedagógiai gyakorlata. Esettanulmányok elemzése az iskolai információkutatás és -felhasználás, valamint a diák-tanár együttműködés szempontjából.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=pubptk-foldes-informatika.html}

Földes Petra – Kőrösné Mikis Márta (2002): Esettanulmányok az innovatív pedagógiai gyakorlat bemutatására. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2002-03-ta-Tobbek-Esettanulmanyok.html}

Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna – Ridzi Gizella (2004): Informatika kisiskolásoknak. 1. osztály. Munkafüzet és tanítói útmutató. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna – Ridzi Gizella (2005): Informatika kisiskolásoknak. 2. osztály. Munkafüzet és tanítói útmutató. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Fydman, Marcel (1999): Televízió és agresszió. PONT Kiadó, Budapest.

Holló Istvánné (1996): Mindennapi informatika az óvodás gyermekek környezetében. In: Az írott nyelv felfedezése kisgyermekkorban az informatika segítségével. I&I Informatika és Iskola Alapítvány, Budapest.

Játsszunk együtt informatikát! (1993): Szerk.: Kőrösné Mikis Márta. Feladatgyűjtemény az információs és játékkultúra megalapozásához. Calibra–Műszaki Kiadó, Budapest.

Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára. A 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 1. számú melléklet. Informatika. Letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról, [online:]
{http://www.om.hu/main.php?folderID=390&articleID=947&ctag=articlelist&iid=1}.

Komenczi Bertalan (2003): Informatizált iskolai tanulási környeztek modelljei. In: Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Iskola – Informatika – Innováció. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.php?kod=iii-Komenczi.html}

Kőrösné Mikis Márta (1995a): Gyermekinformatika. Hogyan kezdjem? Tanácsok tanítóknak, óvoda- és gyógypedagógusoknak az informatika világának játékos megismertetéséhez és alkalmazásához. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger.

Kőrösné Mikis Márta (1995b): A dörzspapírtól a számítógépig. Törekvések az írott nyelv kisgyermekkori elsajátításának taneszközökkel történő elősegítésére. Iskolakultúra, 3-4. sz.

Kőrösné Mikis Márta (1996): Jelek, jelrendszerek a gyermekek környezetében. Amikor az információval játszunk... In: Villányi Györgyné (szerk.): Tanulmányok a kisgyermeknevelésről. OKKER Oktatási Iroda, Budapest.

Kőrösné Mikis Márta – Mészáros Tamásné (2000): Informatikát tanulunk. Tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kőrösné Mikis Márta – Villányi Györgyné (2003): Az informatikai műveltség megalapozásának lehetőségei gyermekkorban. In: A fejlődés ellen nincsen gyógymód – VIII. Országos Centenáriumi Neumann Kongresszus. NJSZT, Budapest.
[online:] {http://www.neumann-centenarium.hu/kongresszus/prog17.html?v[id]=87}

Kőrösné Mikis Márta (2004a): Informatika kerettanterv az általános iskolák 3–4. osztályai számára. Oktatási Minisztérium, Budapest. Letölthető az internetről,
[online:] {http://www.om.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/mk68/MK68_1_03-1.mell-p8-91-kerettanterv_1-4o.pdf}.

Kőrösné Mikis Márta (2004b): Tág a világ. Informatika játékosan 5–7 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kőrösné Mikis Márta (2004c): IKT az oktatás kezdő szakaszában.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.php?kod=gyermek-Korosne-IKT.html}

Kőrösné Mikis Márta (2005a): Az információs és kommunikációs kultúra gyermekkori megalapozása. In: Dán Krisztina – Sándor Csilla (szerk.): Korszerű könyvtár. Finanszírozás – Gyarapítás – Menedzsment. RAABE, Budapest.

Kőrösné Mikis Márta (2005b): Tanulás és tanítás IKT-vel – egy életen át. Tanuló Társadalom (az Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs Központjának lapja), 2. sz.

Kőrösné Mikis Márta (2006): Digitális iskola. In: 3I (Innováció, Integráció, Inklúzió) Akadémia előadásai. Gyula, 2005. október. Megjelenés alatt. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Közoktatási törvény. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.

Knizner Anikó (2004): Az óvodai informatikai nevelés elmélete és gyakorlati lehetőségei.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Knizner-ovodai}

Lakosné Makár Erika (2003): Informatika kerettantervi modul az 1–4. évfolyamok számára.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-lakosne-informatikai}

Lakosné Makár Erika (2005): Tehetséggondozás informatikaórán, az alsó tagozaton.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermekuj-tehetseg-Lakosne-tehetseggondozas}

Lessers, Gerard (1975): Children and the Television. Lessons from the Sesame Street. Random House, New York.

Magyar Bálint (2005): Átfogó informatikai fejlesztési programok a közoktatásban.
[online:] {http://www.om.hu/letolt/ikteszkozok2005_november_30v4.ppt}

Mihály Ildikó (2001): Rachel Cohen, a korai olvasástanítás elkötelezettje. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2001-11-ta-Mihaly-Rachel.html}

Mihály Ildikó (2002): Rachel Cohen, a betűvilág kisgyermekkori, számítógéppel segített felfedezéséért. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2002-03-ta-Mihaly-Rachel.html}

Mihály Ildikó (2003): Miniweb – többnyelvűség – maxi tanulás. Az MMM-projekt. In: Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Iskola – Informatika – Innováció. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=iii-Mihaly}

Montessori Mária (1978): Az ember nevelése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Moore, Omar K. (1972): A Clarifying Environment Approach to Creativity. Sociology Department University of Pittsburgh.

Multimédia-kalauz az általános és középfokú iskolák számára (2003): Szerk.: Kőrösné Mikis Márta. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=informatika-Korosne-Multimedia.html}

Nagyné Szendrői Margit (2004): Óravázlatok.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Nagyne-oravazlatok}

Nemzeti alaptanterv 2003. Oktatási Minisztérium, Budapest. Letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról, [online:]
{http://www.om.hu/main.php?folderID=391&articleID=1478&ctag=articlelist&iid=1}.

Németh Zoltán (1994): A Mesevilág szoftverről. Iskolakultúra, 5. sz.

Németh Zoltán (2003): Út az információs szupersztráda felé.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-nemeth-ut}

Németh Zoltán (2005): Óravázlatok.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermekuj-tantervek-Nemethz-oravazlatok}

Nyilasy Péterné (1994): Tanítási tapasztalatok az újpesti Bajza utcai általános iskolában. Fejlesztő Pedagógia, 4-5. sz.

Nyíri Kristóf (2003): Virtuális pedagógia – a 21. század tanulási környezete. In: Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Iskola – Informatika – Innováció. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.php?kod=iii-Nyiri.html}

Pap László (2000): Az MTA informatikai stratégiájának oktatási fejezete. In: Demetrovics János – Keviczky László (összeáll.): Az információs társadalom. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pányiné Segesdi Nóra (2003): Informatikai készségfejlesztő játékok.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Panyine-informatikai}

Pányiné Segesdi Nóra (2004a): Alkalmazott informatika tanterv 1–4. osztály.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Panyine-alkalmazott}

Pányiné Segesdi Nóra (2004b): Az óvoda-iskola közti átmenet segítése számítógépes környezetben. Esetleírás.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Panyine-ovoda}

Papert, Seymour (1988): Észrengés. A gyermeki gondolkodás titkos útjai. SZÁMALK, Budapest.

Papert, Seymour (1993): The Children's Machine. Harvester Whatsheaf, New York.

Papert, Seymour (1996): The Connected Family. Longstreet Press, Atlanta.
[online:] {http://www.ConnectedFamily.com}

Pócz-Nagyné Pásztor Andrea (2004): Iskolacsalogató. Óvodások informatikai foglalkoztatása az általános iskolában. Az Országos Közoktatási Intézet Gyermekinformatika Szakmai Műhelyének fejlesztése. In: Jávorka Gabriella (szerk.): Tanítói Kincsestár. RAABE, Budapest.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.php?kod=gyermek-Pasztor-Iskolacsalogato.html}

Schlotter Judit (2004): Óravázlatok.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Schlotter-oravazlatok}

SITES – Second Information Technology in Education Study. In: IEA NEWS-Letter, Number 35/36, June 2000 – July 2001.

Stókáné Palkó Mária (2003): „Játssz velünk informatikát!” – játékos vetélkedő kisiskolásoknak.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Stokane-Jatssz}

Széplakiné Józsa Erika (2003): Tudáspróba. Informatika ellenőrző feladatok az alsó tagozatra.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Szeplakine-tudasproba}

Széplakiné Józsa Erika (2004): Informatikafeladatok az alsó tagozat számára a tehetséggondozáshoz.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=gyermek-Szeplakine-Informatikai}

Takács Viola (2003): Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái. Iskolakultúra könyvek, 20.

Tarkabarka informatika (2006): Szerk.: Földes Petra – Kőrösné Mikis Márta. Játékos feladatok gyűjteménye tanítóknak, óvoda- és gyógypedagógusoknak az információs és kommunikációs képességek fejlesztéséhez. Megjelenés alatt. A rövidített változat megtalálható az interneten, [online:]
{http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=gyermekuj-jatekok-Tobbek-fgy}.

Török Balázs (2003): A számítógép-használat óvodáskorban – az országos szülővizsgálat eredményei alapján. In: Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Iskola – Informatika – Innováció. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.
[online:] {http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=iii-Torok}

Turcsányiné Szabó Márta (2004): Számítógép az ovisoknak! Mozaikok a nagyvilágból. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.
[online:] {http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2004-01-vt-turcsanyine-szamitogepet.html}

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.