2020. február 24., hétfő ,

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése >> Kőrösné Mikis Márta - A digitális írástudás gyermekkori megalapozása

Előszó

2009. június 17.

Előszó

„...jön a pityergő, hajnalarcú
Táskás nebuló: csigamódra és
Kelletlen mászik iskolába.”
(Shakespeare)

Változott-e a kisdiákok kedve iskolába menet az elmúlt évszázadok során? Vajon mindegyikük örömmel, félelem nélkül lép be nap mint nap az iskola kapuján? Mit cipelnek a hátitáskában? Palatáblát, súlyos könyveket vagy nemsokára PC- táblát? Tudjuk, hogy az oktatási módszerek éppúgy, mint a taneszközök, óriási változást értek meg, különösen az utóbbi ötven évben. Új reformpedagógiák, gyermekközpontú tanítási módszerek születtek, és az osztálytermekbe, az iskolatáskákba is egyre modernebb taneszközök kerültek. A századokon át használt palatáblát az információs és kommunikációs technika (IKT) új eszközei váltják fel, megjelent és terjed a PC-tábla is. Egy spanyolországi kisközség, az Aragónia tartományban fekvő Arińo általános iskolájában láthattam először tanórán ezt a kis elektronikus „palatáblát”, amelynek folyadékkristályos kijelzőlapjára speciális tollal írtak a 9 éves kisdiákok. A táblácska kézírásukat azonnal felismerte, és szövegszerkesztő programba ültette át, majd színes, vidám kézi rajzaikat – internetkapcsolat révén – e- mail formájában pillanatok alatt távoli barátaikhoz juttatta el. A gyermekek a tanórákon alkottak: írtak, rajzoltak, internetes képeket gyűjtöttek, prezentációkat készítettek kis számítógépükkel, mégpedig a felnőtt számára meglepően gyors tempóban és biztonsággal. Eközben érveltek, vitatkoztak, ötleteket cserélgettek egymás között. Tanítójuk valóban segítőtársként, tutorként volt jelen. Feladatai között szerepelt egyúttal az is, hogy megfigyeléseket tegyen, adatokat gyűjtsön, módszertani javaslatokat készítsen az osztályába kísérleti eszközként telepített PC-táblák használatának integrálásáról a tanulási folyamatba.

A 21. század korszerű technikai eszközei és módszerei megállíthatatlanul helyet kérnek az iskola falai között, mégpedig egyre fiatalabb korcsoportokban. Tudjuk, hogy a személyi számítógépek már az óvodai csoportszobában is megjelentek. Elengedhetetlenül fontos ezért, hogy a kisgyermekeket oktató-nevelő pedagógusok is felkészültek legyenek az információs és kommunikációs kultúra közvetítésére, a digitális írásbeliség gyermekkori megalapozására. Az Országos Közoktatási Intézet (OKI) Gyermekinformatika Szakmai Műhelyének pedagógusai az elmúlt években módszertani fejlesztéseikkel kívántak hozzájárulni ahhoz, hogy segítsék az IKT-t használó, innovatív pedagógiai gyakorlat meghonosodását, elterjedését a 3–10 éves gyermekek korcsoportjában. Tanterv, tematika, feladatgyűjtemény, óravázlatok, szoftverajánlók, esetleírások jelentik együttműködésük produktumait, amelyeket publikációkkal tettek közkinccsé. Ami pedig a módszereket illeti: kimondottan gyermekközeli, játékos formában látják az informatika integrálásának módját a közoktatás mindennapjaiba.

Amikor a gyermekek „játszanak” akár az informatika órán, akár más, az információs és kommunikációs kultúrát fejlesztő foglakozáson, akkor tulajdonképpen az információszerzés, -tárolás, -feldolgozás és -továbbítás jelentős fogalmaival, módszereivel, eszközeivel ismerkednek meg – életkoruknak megfelelően. Ahhoz, hogy ne csak száraz, élettelen tantervi követelmény maradjon az IKT megismerése és elsajátítása, az alapozást már a kötelező iskolázás elején meg kell kezdenünk. Ehhez – az infrastrukturális feltételeken túl – olyan képzett tanítókra van szükség, akik nem idegenkednek az új technikai eszközöktől, akik számára természetes a digitális írástudás. Az óvodai előzményekre építve azt is tudják, hogy az adott életkorban mi és milyen formában közvetíthető kis tanítványaik számára. És ha ez az ismeretátadás sikeres, akkor az általuk oktatott-nevelt gyermekek várhatóan felnőttként is lelkes olvasóvá, könyvtár– és számítógép-használóvá válnak, felismerve a kulturálatlan alkalmazás veszélyeit és magukévá téve az információs társadalom évezredek során felhalmozott tudásának kincseit. A tanítók, óvoda– és gyógypedagógusok informatikai képzéséről-továbbképzéséről, ellátásáról szakirodalommal: konkrét módszertani anyagok kidolgozásáról és terjesztéséről ezért idejében gondoskodnunk kell. Mindehhez kíván e kötet is hozzájárulni.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.