2020. június 05., péntek , Fatime

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> Kőpatakiné Mészáros Mária – Singer Péter - Módszertani kaleidoszkóp

Előszó

2009. június 17.

Előszó

Az esélyteremtés, az eredményes társadalmi beilleszkedés egyik legfontosabb tennivalója, hogy az iskola a maga pedagógiai, illetve didaktikai eszközeivel kezelni tudja a sajátos tanulói igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó új helyzeteket. Az oktatási intézményekben rendelkezésre álló pedagógiai eszközök alkalmazása biztosítani tudja az egyéni tanulási utakat, lehetővé teszi azoknak az egyéni tanulási stratégiáknak a kialakítását, amelyek segítségével megelőzhetők az iskolai kudarcok.

A könyv, amelyet most kezében tart a Tisztelt Olvasó, elsősorban azon iskolákban tanító pedagógusok számára készült, amely intézmények pedagógiai programjukban és gyakorlatukban fontosnak tartják az ún. „pedagógiai akadálymentesítést”, azaz, hogy osztályaikban különböző képességű, adottságú és bármilyen értelembe véve hátránynyal induló tanulók együtt éljenek és tanuljanak – akár egymástól is. Mert ahogy a társadalomban, úgy az osztályteremben is egymás mellett élnek az átlagos képességű és a lassan tanuló gyermekek is. Ugyanannak az osztálynak a padjaiban ül az akcelerációban előre futó, koraérett és az éretlen, lassan fejlődő ifjú. Az iskolai elvárásokhoz könynyen igazodó tanuló mellett jelen van a nehezen kezelhető, rossz magatartású, antiszociális beállítottságú is, és esetleg ott tanul a tehetséges és egyben sajátos nevelési igényű gyermek is. A tanulásra mindannyian máshogyan készültek fel, különböző szinteken állnak az ismeretszerzés és a -befogadás, az elsajátítás, vagy éppen a társadalmi együttélés szempontjából. Az együttnevelés, a közös diákélményekben való részesedés pozitív hatással van mind az ép, mind a sérült gyermekek személyiségfejlődésére.

Nem vitatható, hogy a pedagógusnak kulcsszerepe van a különböző eredetű hátrányok csökkentésében, az esélyek növelésében. Úgy gondoljuk, hogy az a tanár, aki munkája során minden előtte álló tanévben új, megoldandó feladatot lát, annak számára minden egyes tanuló oktatása a maga egyéniségével kihívás, új feladat.

A tanár azonban – tapasztalataink szerint – gyakran magára marad, és kevés szakmai segítséget kap ehhez. A módszertani kérdések gyakorlatát érintő témáról nem lehet eleget beszélni, hiszen az oktatás eredményességének alapkérdése, hogy a pedagógus a „mit?” kérdése mellett a „hogyan?” kérdésre minél szélesebb repertoárból tudjon megoldást adni. Ez a könyv ehhez igyekszik segítséget nyújtani.

A módszertan gyakorlatát középpontba állító munka nem a (többnyire már meglévő) elméleti fejtegetések bővítésére született, hanem azért, hogy a megalapozott elméleti tudásunk birtokában, azt a gyakorlat „nyelvére” lefordítva és a pedagógusok számára tényleges, rendezett, közvetlen segítségére legyen. Ezt szem előtt tartva került a kötetbe az inkluzív pedagógiai gyakorlatot folytató pedagógusok által készített óravázlatok sora, melynek darabjai mintául és ötletforrásul szolgálhatnak.

A könyv mindazok számára készült, akik úgy érzik, hogy az újabb és újabb ötletek, inspirációk hasznosak lehetnek a mindennapi oktató-nevelő munkájukhoz, annak eredményesebbé tételéhez. A szerzők reményei szerint haszonnal forgatja mindenki, aki az inklúzió, az együttnevelés pedagógiai alapelvét választó és megvalósító intézményben dolgozik.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.