2020. június 05., péntek , Fatime

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Sajátos nevelési igényű tanulók >> Kőpatakiné Mészáros Mária – Singer Péter - Módszertani kaleidoszkóp

Ajánlott irodalom

2009. június 17.

Ajánlott irodalom

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit: Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei a pedagógusképzésben I-IV. Magyar Felsőoktatás, 2001/7-10.

Csapó Benő: képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle, 1999/12.

Fisher, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Fisher, R.: Tanítsuk gondolkodni gyermekeinket játékokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

Fisher, R.: Tanítsuk gondolkodni gyermekeinket történetekkel. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Gondolat, Budapest, 1984.

Golnhofer Erzsébet-Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

Gordon Győri János: A közvetlen gondolkodási készségfejlesztés pedagógiája az elmúlt évtizedek nemzetközi gyakorlatában. Iskolakultúra, 1999/9.

Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest, 2001.

Kiss Árpád: A tanulás fogalma a pszichológiában és a pedagógiában. Pszichológiai tanulmányok V. Akadémiai kiadó, Budapest, 1963.

Kron, F. W.: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.

Mihály Ildikó: Élethosszig tartó tanulást mindenkinek. Az OECD Oktatáspolitikai alapelveiről. Új Pedagógiai Szemle, 2002/3.

Nagy József: A kognitív készségek rendszere és fejlődése. Iskolakultúra, 1998/9.

Nahalka István: A tanulás. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Nahalka István: Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron. Iskolakultúra, 1997/2-3-4.

Pléh Csaba: Bevezetés a megismerés tudományba. TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft, Budapest.

Radnóti Katalin: Az induktív módszer zavarai az oktatásban. Iskolakultúra, 2000/10.

Réthy Endréné: A kognitív és motivációs önszabályozást kialakító oktatás. Iskolakultúra, 2002/2.

Roeders, Paul: A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Budapest, 1997.

Slavin, R.E.: Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Englewood Cliffs, N. J.: Prencice-Hall, 1989.

Sleele, Jeannie – Meredith, Kurtis: Felnőttképzés. A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasással és írással projekt segédanyaga, 1998.

Vastagh Zoltán: Fejlesztési feladatok a pedagógusképzés átalakítását szolgáló kutatások tükrében. Magyar Felsőoktatás, 1995/5-6.

Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.