2020. május 28., csütörtök , Emil, Csanád

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 június

Könyvjelző 97/6

2009. június 17.

Könyvjelző

Trencsényi László: Korok, gyerekek, nevelők

Szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet.
OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1997. 350 o.

A kötet - a máig feltárt első iskolatörténeti dokumentumtól, a mezopotámiai agyagtáblától napjainkig - a különböző korok gyermek-, iskola- és tanárképéről nyújt élvezetes áttekintést. A szövegválogatás alapelve, hogy a témát a "gyerekkortörténet" szélesebb kontextusába helyezi, így a neveléstudomány klasszikus szerzői, illetve a róluk szóló pedagógiai irodalom mellett néprajzi jellegű dokumentumok és kortárs szépirodalmi művek idevágó részletei is helyet kaptak a gyűjteményben.

Loránd Ferenc: Bevezetés a pedagógiába

Szemelvénygyűjtemény. Egyetemi jegyzet.
OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1997. 151 o.

A kötet összeállítója a pedagógia alapkérdéseivel kapcsolatos nézeteket gyűjtötte egymás mellé tematikus fejezetekbe rendezve azzal a szándékkal, hogy az olvasók - elsősorban a pedagóguspályára készülők - valamilyen saját álláspontot, pozíciót foglalhassanak el az ugyanazon problémákról és alapfogalmakról olvasható eltérő vélemények és meghatározások megismerése és mérlegelése után.

Pőcze Gábor: A pedagógusszakmához tartozó képességek

Szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet.
OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1997. 186 o.

A kötet a szakma, a szerep és a személy témák és ezek fogalmai köré szervezve neves pedagógiai szakírók és pszichológusok tanárokról írott szövegeit tartalmazza. Értelmiségi szakma-e a tanítás? Mik a szakma gyakorlásához szükséges személyiség-összetevők? Hogyan fejleszthetők és tarthatók karban? Mi az empátia szerepe a nevelésben? Hogyan lehet a pedagógus önmaga az osztályteremben is? Többek között ezeket a kérdéseket vetik fel a kötetbe válogatott írások.

Horváth Attila: Elméletek a nevelésről

OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1997. 80 o.

A könyv a tradicionalizmus, a pedagógiai liberalizmus, valamint az anarchizmus fogalmai alá hozott látásmódok bemutatására - és nem a kortárs nevelési irányzatok átfogó ismertetésére - törekszik, hogy értelmezési keretet nyújtson a különféle nevelésfilozófiák megértéséhez. A magát megrögzött relativistaként meghatározó szerző ismeretelméleti kérdések feszegetése révén (pl. létezik-e egyáltalán a pedagógia mögött jól artikulált tudományos igazság) egyúttal irreleváns kérdésfeltevésektől és hiábavaló várakozásoktól is megpróbál bennünket távol tartani.

Katedra nélkül - Segédanyag a pedagógus-munkanélküliség kezeléséhez

Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, 1997. 137 o.

A kötet a munkaügyi rendszer és annak működését szabályozó jogforrások bemutatásával, az ezzel kapcsolatos iskolai teendők számbavételével valamennyi érdekelt félnek egyaránt hasznos segítséget nyújt a munkanélküliség kezeléséhez, s hozzájárul a munkaügyi adminisztráció bonyolult rendszerében való eligazodáshoz. A pedagógusok képzettségéhez közel álló szakmák ajánlásával megkönnyíti a bekapcsolódást az átképzésbe és az azt követő álláskeresést. A könyv megrendelési címe: Megyei Pedagógiai Intézet. 4400 Nyíregyháza, Búza u. 5.

Gáspár László: Személyi bibliográfiák 3.

Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba, 1997. 27 o.

A békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskola e személyi bibliográfia közreadásával köszönti Gáspár Lászlót, a neveléstudományok doktorát, intézeti igazgatót hatvanadik születésnapja alkalmából. Az összeállítás a szerző eddig megjelent könyveinek, tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza.

A történelemtanítás eszközei 1996-1997

Az ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata kiadványa, Budapest, 1996. 87 o.

A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára sorozat kilencedik darabja a történelemtanítás különböző eszközeinek - tankönyvek, atlaszok, térképek, programok, olvasókönyvek, videokazetták, CD-lemezek, számítógépes programok - katalógusát és rövid ismertetését tartalmazza, hogy ezáltal is csökkentse a történelemtanárok krónikus információhiányát.

Ron van der Meer-Frank Whitford: Kalandozás a művészet világában - Művészeti útravaló gyermekeknek

InfoGroup, 1995.

A több mint hatvan reprodukciót tartalmazó kötet térhatású szemüveggel, hajtogathatós és térbeli modelleivel nem csupán nagyszerű bevezetésül szolgálhat a gyermekek, sőt a felnőttek számára is a művészek munkáinak megértéséhez, de segítségével mozgó szobor, pörgethető színkerék, kollázs is készíthető. A szerzők egyebek mellett bemutatják a legfontosabb alkotási módokat, vázolják azokat az alapkérdéseket, melyek megoldásán a művészek töprengenek, leírják az emberi szem működését és bemutatják, hogyan befolyásolják a színek érzelmeinket, szemléltetik, miként festettek meg egy-egy témát a különböző korok művészei. A hátsó borítóba illesztve egy külön könyvecske is található, amely játékos ötleteket nyújt ahhoz, hogy a könyvben ismertetett alkotói módszerek alkalmazásával bárki létrehozhassa saját műalkotásait.

Szavak - Válogatás a "Kincskereső" verspályázat legsikeresebb munkáiból

Lajosmizse, 1997. 40 o.

A füzet a Lajosmizsei Általános Iskola Gyermekekért Plusz Alapítványa és a Gyermek Írók Klubja által meghirdetett "Kincskereső" verspályázat legsikeresebb alkotásait tartalmazza. Függelékében a pályázaton részt vevők neve és a zsűri értékelését kifejező pontszámok olvashatók.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.