2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 március

Könyvjelző 97/3

2009. június 17.

Könyvjelző

Benedek István: Közoktatási szakértők kézikönyve.

Okker Oktatási Iroda, Bp., 1996.

Pőcze Gábor: Az iskolafenntartók feladatai és a közoktatási szakértők. NAT-TAN-sorozat.

Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1996. 196 o.

Az 1993-as közoktatási törvény új szereplőt iktatott be az iskolák, illetve fenntartóik viszonyába: a közoktatási szakértőét. Ehhez az új helyzethez kíván Benedek István könyve - szakértőknek és potenciális megrendelőknek egyaránt - segítséget nyújtani. A szakértők gyakorlati és rendszerszemléletű segítséget kaphatnak általa, míg a megrendelők mindenekelőtt arról tájékozódhatnak, hogy miként működjenek együtt a szakértőkkel, s mit várhatnak saját munkájuk eredményessége érdekében a szakértői tevékenység igénybevételétől. Ehhez a témához kapcsolódik a kötet másik írása is, amely a szakértő kiválasztásának szempontjait, a szakértői tevékenység feladatait, valamint az iskolafenntartók szerepét vizsgálja.

Ballér Endre: A Nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig. NAT-TAN-sorozat

Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1996. 190 o. NAT-TAN-sorozat

A tantervkészítők, tanárképző intézmények és pedagógiai továbbképzések számára írott kötet elméletek és tapasztalatok közvetítésével kísérel meg áttekintést adni a NAT-ra épülő pedagógiai tervezés lehetőségeiről a tanárképzés és továbbképzés során. A könyv nagyobb fejezetei a kétpólusú tartalmi szabályozás kérdéseit; a NAT elméleti kérdéseit és problémáit; az iskolai pedagógiai program és a helyi tanterv kidolgozásának fő lépéseit, valamint a tanórák tervezését tárgyalják. A kiadvány a pedagógusok felkészültebb iskolaiprogram- és helyitanterv-kidolgozó tevékenységét próbálja elősegíteni.

Káldi Tamás-Kádárné Fülöp Judit: Tantervezés

Iskolaszolga Kft., Budapest, 1996. 218 o.

A szerzők kötetüket útmutatónak szánják mindazoknak, akik meg szeretnének ismerkedni a számítógéppel támogatott tantervfejlesztés és -elemzés lehetőségeivel, rendszerével és metodikájával. Az olvasó megismerheti a projektszemléletű tanterv-fejlesztési módszert, a Profil szoftvert és a Profil tantervbankot, s azt is megtanulhatja, hogy ennek segítségével miként lehet egyedi helyi tantervet szerkeszteni. A szerzők bemutatják a Profil-tantervleírási formát, melyet a tanítás tervezésében részt vevők közös nyelvéül és a tantervkészítés szabványos keretéül ajánlanak, s amelynek révén egyúttal a tantervek műfaji sajátosságait is újraértelmezik.

A helyi tanterv készítésétől a tanítási óráig

Budapesti Tanítóképző Főiskola Továbbképző Füzetek 2. Budapest, 1996. 245 o.

A könyv egyrészt a helyi tanterv készítésével foglalkozó tanfolyam előadásait foglalja magában, melyek 1995 októbere és 1996 áprilisa között, a Budapesti Tanítóképző Főiskolán hangzottak el. Az elméleti és történeti kérdéseket érintő tanulmányok mellett a kötet ezenkívül az egyes szakterületek tervezési sajátosságaihoz kapcsolódó írásokat, pedagógiai programelemzéseket, valamint a tanfolyam során készített tervezési dokumentumrészleteket is tartalmaz.

Ferenczi Gyula-Fodor László: Oktatáselmélet és oktatásstratégia

Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, 1996. 149 o.

A könyv elsősorban felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve tanárai számára íródott. Felépítése a hagyományos didaktikai munkák szerkezeti felépítésétől annyiban tér el, hogy az oktatás elméleti alapjait, valamint strategiális kérdéseit s az oktatási stratégiák formáit is felöleli, amelyeket a szerzők - a gyakorlati vonatkozásokkal együtt - az általános pedagógiai paradigmák vetületében elemeznek.

Dr. Hegyi Ildikó: Siker és kudarc a pedagógus munkájában

OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1996. 95 o.

A könyv a pedagógiai képességek rendszerét, illetve fejlesztésük lehetséges módjait vizsgálja. Az óvodai és iskolai konfliktushelyzetek kezelésében és megoldásában, valamint a kudarcok megelőzésében a szerző döntő szerepet tulajdonít az önismeret fejlettségének, s ezért az önismeret fogalmának és összetevőinek felvázolásán, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlatokon keresztül jut el a pedagógiai, illetve a vezetői képességek rendszerezéséig. Mindezt azzal a szándékkal, hogy a kötet mind a személyiség fejlődéséhez, mind a pedagógiai munka eredményesebbé tételéhez hozzájárulhasson.

Kalmár Béla: "Ilyenek vagyunk". Az iskolák magukról másoknak

Soros oktatási füzetek 1. Budapest, 1995. 59 o.

Az iskolák bemutatkozó kiadványai diákok és szülők számára egyaránt alapvető és a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlen információforrásként szolgálhatnak. Hogyan állítsuk össze, s hogyan szerkesszük meg az ilyen kiadványt? Kit szólítsunk meg vele? Mit és hogyan üzenjünk általa? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre próbál választ adni, ötleteket és gyakorlati tanácsokat nyújtani ez a kis kötet. A függelék a Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Programirodája által az iskolák bemutatkozó kiadványaira 1995 tavaszán kiírt pályázat elbírálásáról tájékoztat.

T. T.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.