2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 február

Könyvjelző

2009. június 17.

Könyvjelző

Garai Katalin: Az Európai Unió

Corvina Kiadó, Bp. 1999. 208 oldal

Garai Katalin (az EU kutatója és szakembere) középiskolások számára írta könyvét. Az egységes Európa gondolatának megszületéséről, a nyugat-európai integráció történetéről, a gazdasági integráció politikai, biztonsági, kereskedelmi, ipari, monetáris okairól olvashatunk közérthető gondolatokat. Bemutatja a megvalósult Európai Unió szervezetét, intézményeit, a világgazdaságban elfoglalt helyét. Kitér a számunkra legfontosabb kérdésekre is: Magyarország és a kelet-közép-európai régió csatlakozásának feltételeire és esélyeire.

Ernst Gombrich - Didier Eribon: Miről szólnak a képek? Beszélgetések a művészetről.

Balassi Kiadó, Bp. 1999. 120 oldal

Gombrich a nemzetközi hírű művészettörténészek közül talán a legismertebb Magyarországon. Művészettörténete és Művészet és illúzió című munkái méltán tették ismertté. Életrajzi interjúkötete nemcsak azért érdekes, mert felidézi jelentős baráti körét (Roman Jakobson, Erwin Panofskyn, Fritz Saxl, Karl Popper), hanem mert érzékletesen jeleníti meg a századforduló bécsi szellemi életét is.

Nyelv, hatalom, egyenlőség. Nyelvpolitikai írások

Egyetemi Könyvtár sorozat, szerk.: Szépe György. Corvina Kiadó, Bp. 1999. 296 oldal

A kötet az első magyar nyelvű antológia, mely a kilencvenes évek nyelvpolitikai kutatásaiból ad közre válogatást. A nyelvpolitika a szociolingvisztika, a szociológia és a politológia határterületeire illeszkedik. A szöveggyűjtemény elsősorban fordításban közölt szövegeket tartalmaz, melyek képet adnak a téma változatosságáról és segítséget adnak ahhoz, hogy a problémákat közép-európai kontextusba is bele lehessen helyezni.

Jean-Claude Carriére - Jean Delumeau - Umberto Eco - Stephen Jay Gould: Beszélgetések az idők végezetéről

Európa Könyvkiadó, Bp. 1999. 294 oldal

Három francia újságíró interjúkat készített korunk szellemi életének négy kiválóságával, melyekben az ezredfordulóval kapcsolatos értékelésre, töprengésre kérték őket. Az amerikai paleontológus, az olasz író, nyelvész, illetve a két francia - a forgatókönyvíró és a történész - kitűnő beszélgetőpartnerek: érdekesen, élményszerűen fejtik ki gondolataikat. Elképzeléseik sokszor meglepőek, inspiráló erejűek. A fő téma természetesen az ezredvég hangulata, az emberiség ezzel kapcsolatos félelmei, várakozásai, s természetesen az idő filozófiai és tudományos értelmezése is szóba kerül. A tudósok reagálhattak a többi interjúra is, így egy sajátos, virtuális párbeszéd részesei lehetünk ebben a valódi szellemi élményt nyújtó könyvecskében.

A magyar nyelv az informatika korában

Magyarország az ezredfordulón, stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián.
Magyar Tudományos Akadémia, Bp. 1999.

A kis nemzeti-nyelvi kultúrák számára igazán nagy kihívást jelent a globalizáció és az információs társadalom térnyerése. A kötet tanulmányai egyrészt arra keresik a választ, miképpen lehet anyanyelvünket korszerűsíteni. Másrészt azt is vizsgálják, hogy a nyelvápolásnak milyen szerepet kell ebben a folyamatban vállalnia. Arra is kitérnek a tanulmányok, hogy milyen hatással van a kommunikációra az Internet és a számítástechnika terjedése.

Válogatás az utóbbi hónapokban megjelent könyvekből

BALOGH ISTVÁN KARÁCSONY ANDRÁS: Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-től napjainkig. Bp., 1999, Balassi Kiadó.

PAKSA KATALIN: Magyar népzenetörténet. Bp., 1999, Balassi Kiadó.

BÁBOSIK ISTVÁN: A nevelés elmélete és gyakorlata. Bp., 1999, Nemzeti Tankönyvkiadó.

N. HORVÁTH BÉLA: Műközelben. Irodalomtörténeti tanulmányok, műelemzések. Bp., 1999, Korona Kiadó.

Klebelsberg Kunó. (Magyar panteon 1.) Bp., 1999, Új Mandátum Kiadó.

MICHELANGELO ANTONIONI: Írások, beszélgetések. Bp., 1999, Osiris Kiadó.

ASMANN, JAN: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Bp., 1999, Atlantisz Kiadó.

FEHÉR KATALIN: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon. Bp., 1999, Eötvös Kiadó.

TÖLGYESSY PÉTER: Elégedetlenségek egyensúlya. Válogatott írások. Bp., 1999, (Universitas. Politológia) Helikon Kiadó.

ZENTAI ISTVÁN - TÓTH ORSOLYA: A meggyőzés csapdái. Bp., 1999, Typotex Kiadó.

Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. Sárospatak, 2000 (A Városi Könyvtár kiadványai 1.).

SARTORI, GIOVANNI: Demokrácia. Bp., 2000, Osiris Kiadó.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.