2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1998 október

Könyvjelző

2009. június 17.

Könyvjelző

Csirmaz Mátyás: Ének-zene és kézművesség

Tanterv az általános iskola 1-6. osztályai számára
Szolnok, 1997, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, 84 p.

Csirmaz Mátyás: Ének-zene és kézművesség

Feladatgyűjtemény és útmutató. 263 p.

A tanterv a Nemzeti alaptanterv Művészet műveltségterületén belül az Ének-zene részterületre készült, integrálva a Tánc és dráma egyes részeit, továbbá az Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika részterületén belül a Modellezés egyes részeit. Az erőteljesen életkori sajátosságokra építő, motiváció elérését lehetővé tevő program a konkrét manipulációs - tárgykészítő, tárgyalkotó, hangszerkészítő - tevékenységeken keresztül történő ének-zene tanítás megvalósítására törekszik. A vokális mellett erős szerepet kap benne a saját készítésű hangszereken megszólaltatott instrumentális zene.

Berecz András: Bú hozza, kedv hordozza.

Magon kőtt énekesek iskolája 1.
Budapest, 1996, Jel Kiadó, 251 p.

A könyv éneklésről szóló vallomásokat, történeteket, párbeszédeket tartalmaz, amelyekben a népdalt ma is hagyományosan, eredeti formában őrző falusi nótafák, előénekesek életébe pillanthatunk be, akik a dalok keletkezését, történetét és töprengéseiket elmesélve egyúttal a helyes éneklés esztétikáját is megfogalmazzák. A vallomásokhoz szervesen kapcsolódnak az énekesekről dalolás közben készült fényképek, valamint a kottával együtt közölt dalszövegek.

Kissné Király Piroska (szerk.): Honismeret és életmód

Dózsa-program
Budapest, 1997, Soros Alapítvány, 88 p.

A kazincbarcikai Dózsa-iskolából indult, majd Borsodi Műhely név alatt folytatódó kezdeményezés a komplex tantárgyi struktúrára épülő innovatív program, amely a humán tárgyakat, az ének- és a rajzoktatást a család, a szűkebb haza, a helyi társadalom életmódjának változásai felől közvetíti a tanulók irányába. A könyv bemutatja az óraműszerűen összehangolt tervezést igénylő honismereti-helytörténeti tantervet, s ízelítőt ad a programhoz csatlakozó iskolák helyi tanterveiből, illetve tapasztalataiból is.

Molnár V. József: Ég és föld ölelésében

Tanulmányok a gyermekvilágról
Budapest, 1998, Örökség Könyvműhely, 83 p.

A szerző gyermekrajzok elemzése révén a kisgyermekek képi kommunikációjának sajátos világába vezeti be olvasóit. A kötetet alkotó tanulmányok feltárják a gyermekek rajzainak szervezőelveit, vizsgálják jellegzetes szimbólumait, bemutatják kedvenc alakjainak, állatfiguráinak sajátosságait, nyomon követik a rajz és a hozzá tartozó mese kapcsolatát, valamint e képi világnak az archaikus szimbólumokkal, rovásírással, népművészettel való rokonságát.

Petrikás Árpád: Iskolapedagógia

Az embernevelés differenciális elemei az iskolában
Budapest, 1997, OKKER Kiadó, 283 p.

Az iskola funkcióinak gyarapodása kitágítja a nevelés horizontjait, egyidejűleg vár megoldásra az iskola pedagógiai rendszerének megalapozása és fejlesztése. A kötet e helyzet megoldásához egy széles értelemben vett embernevelési programmal kíván segítséget nyújtani, melynek legfontosabb területei az emberi viszonyok kiegyensúlyozott fejlesztése, az autonóm iskola, az öntevékeny, önkormányzó működés megalapozása, a tanulásirányítás és a nevelési rendszer átalakítása. A könyv melléklete különböző pedagógiai programokat, tanterveket és óraterveket közöl.

Daróczi Mária: Tanulói önkormányzatok a század elején

Debrecen-Polgár, 1997, Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete, 35 p.

Napjainkban újra előtérbe került az autonómia, a gyermeki szabadság, érdekvédelem és jogérvényesítés biztosításának kérdése. A tanulmány századunk első három évtizedének sokszínű pedagógiai elméletéből és gyakorlatából a tanulói önkormányzat kérdései, aspektusai iránt érdeklődőket tekinti át, hogy történeti tanulságokkal és hasznos tapasztalatokkal szolgálhasson egy tudatosan és alaposan átgondolt, kidolgozott alapokon, több funkcióval, sokszínű feladat- és viszonyrendszerrel működő gyerekönkormányzat létrehozásához.

Benjamin Spock: Jobb világot gyermekeinknek

A pozitív értékek újrateremtése az amerikai családban
Budapest, 1998, Glória Kiadó, 240 p.

A tavaly elhunyt híres amerikai gyermeknevelő e könyvében azon töpreng, vajon miként válhatott a gyermekkor derűs világa stresszel és más veszedelmekkel fenyegetett komor időszakká, hogyan lesz a családi élet egyre silányabbá, s a világ egyre kíméletlenebbé. Egyúttal javaslatokat is megfogalmaz, hogy az emiatt aggódó emberek mit tehetnek egy minden gyermek számára jobb világ és jobb család megteremtése érdekében, s hogy miként lehet önzetlen és segítőkész gyerekeket felnevelni.

Csillebérci jubileumi emlékkönyv

Budapest, 1998, Magyar Úttörők Szövetsége, 41 p.

Ötven évvel ezelőtt, 1948. július 31-én nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt a csillebérci úttörőtábor. A kiadvány az intézmény életében azóta lezajlott legfontosabb eseményeket és változásokat követi nyomon. A táboralapítás, szakmai és nemzetközi találkozók, sportversenyek, szakkörök, tábortüzek, számháborúk emlékeit egykori táborozók elelevenítik fel a kötet lapjain, amely a tábor rendszerváltozás utáni működéséről is áttekintést nyújt.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.