2020. május 27., szerda , Hella

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 október

Könyvjelző

2009. június 17.

Könyvjelző

Pavlik Oszkárné - Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve. Tanácsadás - fejlesztés

(Budapest, 2000, Fővárosi Pedagógiai Intézet)

A kötet a szaktanácsadói rendszert és a szaktanácsadó feladatát mutatja be a magyar közoktatási rendszerben. A szaktanácsadás a szakfelügyeletet váltotta fel hazánkban. A könyv mindkét intézmény történetét részletesen bemutatja. Külön fejezet foglalkozik a szaktanácsadó szerepével, funkciójával, jogaival, kötelességeivel. Megismerhetjük a szaktanácsadó különböző tevékenységeit, példákat találhatunk arra, hogy a pedagógiai programok készítésében, a pedagógiai értékelésben, illetve a továbbképzésben milyen szerepet tölthetnek be. Az utolsó fejezet összegzését adja annak, hogy milyen a jó szaktanácsadó.

Christophe André: A félénkség

(Osiris Zsebkönyvtár. Budapest, 2000, Osiris Kiadó)

Ez a kis kötet a félénk gyermek pszichológiai jellemzőit vizsgálja, bemutatja különböző megjelenési formáit, a félénkség kialakulásának okait, pszichológiai eredetét. Megismerhetjük a félénk gyermekekkel kapcsolatos előítéleteket is. A könyv a probléma iránt érdeklődők számára közérthetően, röviden és pontosan járja körül ezt a napjaink pedagógiai szituációiban egyre gyakrabban előforduló problémát.

Tatarkiewicz, Wladyslaw: Az esztétika alapfogalmai. Hat fogalom története

(Budapest, 2000, Kossuth Kiadó)

A híres lengyel esztéta és filozófus ebben a könyvében hat esztétikai kategória történetét mutatja be: művészet, szépség, forma, kreativitás, utánzás, esztétikai élmény. Esztétikatörténeti áttekintésében négy korszakban vizsgálja az előbbi fogalmakat: az ókorban, a középkorban, a modern és a legmodernebb korban. A könyvet rendkívül gazdag bibliográfia egészíti ki. Bár a kötet hat fogalom történetét járja csak körül, mégis hasznos esztétika-történeti műről van szó, mely bepillantást enged az esztétika és művészetelmélet legfontosabb kérdéseibe.

Shahar, Shulamith: Gyermekek a középkorban

(Budapest, 2000, Osiris Kiadó)

A gyermekkor történetének vizsgálata viszonylag új kutatási terület, alig néhány évtizedes múltra tekint vissza. Philippe Aries francia történész tézisét sokan vitatták, mely szerint a középkori ember nem ismerte a gyermekkort mint különálló életszakaszt. Shahar könyvének központi gondolata éppen az, hogy a késő középkorban a szülők jelentős anyagi és szellemi erőt fejtettek ki utódaik nevelése érdekében. Shahar könyve ebben a témában alapműnek számít, gazdag forrásanyag alapján írta könyvét és szakszerűen mutatja be a középkori gyermekek életének mindennapjait, illetve a gyerekekkel kapcsolatos korabeli gondolkodásmód alakulását.

Georges Duby: A nő a középkorban

(Budapest, 2000, Corvina Kiadó)

Duby a középkor egyik legjelentősebb kutatója, számos jelentős írása mellett (pl. a magyarul is megjelent és igen népszerű A katedrálisok kora című könyve) ebben a művében olyan témát jár körbe, melynek eddig nemigen létezett Magyarországon szakirodalma. Duby a 12. század néhány női életútjának újraértelmezésével jut el következtetéseihez, melyeket sokszor - a források hiánya miatt - közvetett források kutatásának aprómunkája után fogalmaz meg: a középkor a férfiak kora. A nőkről való ismereteink kizárólag férfi nézőpontból származnak. A teológusok és költők is a nőkben találták meg minden rossz, az eredendő bűn forrását. Georges Duby könyve ezúttal is lebilincselően izgalmas olvasmány.

Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek

(Budapest, 2000, Corvina Kiadó)

A kétnyelvűség problémáját hosszú évszázadokig nem vizsgálta önálló diszciplína. Pszichológusok, nyelvészek foglalkoztak ugyan vele, de igazából a hetvenes évektől kezdtek elszaporodni a kétnyelvű gyermekek pszicho- és szociolingvisztikai elemzésével foglalkozó írások. Ezek jó része nem jutott el a hazai olvasókhoz. A kötet összegzi azon ismereteket is, melyeket ebben a témakörben a nemzetközi és hazai szakirodalomban publikáltak. Navracsics Judit könyve egyetemi tankönyv, kutatóknak, diákoknak szól elsősorban, de a kétnyelvűség problémái iránt érdeklődő olvasók (pl. szülők) számára is hasznos olvasmány.

Jancsó

(CD-ROM. 2000, Kossuth Kiadó)

A kétnyelvű (magyar-angol) programot az ELTE film- és média szakának oktatói fejlesztették ki, elsősorban a filmművészet és a történelem iránt érdeklődők számára. A CD-ROM jól használható a történelem és társadalomismeret tanításához, de kitűnő segítség a mozgóképkultúra oktatásához is. A program 200 filmrészletet, két és fél óra hosszúságú mozgókép-válogatást, több száz oldalnyi elemző-értelmező szöveget, interjút, kritikát, tanulmányt tartalmaz. A CD-ROM nagyon gazdag interaktív lehetőségeket rejt a felhasználók számára, feladatbankkal, virtuális múzeummal, saját szerkesztési lehetőségekkel is rendelkezik. Grafikai környezete rendkívül igényes.

Antik irodalom

(CD-ROM. 1999, Kossuth Kiadó)

A CD-ROM idézetek és szövegrészletek segítségével a középiskolai tananyag követelményeit messze meghaladó keresztmetszetben mutatja be az ókori görög és római irodalmat, beleértve a történeti és filozófiai műveket is. Az irodalmi szövegekhez kereszthivatkozással elemző tanulmányok, esszék részletei, mitológiai és történeti kislexikon is tartozik. A gyűjteményt a kor nagy eseményeit, színtereit, alkotásait és alkotóit bemutató galéria illusztrálja. 40 vers neves színészek tolmácsolásában hallható. A program 1999-ben elnyerte a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál CD-ROM fődíját, a Budai-díjat.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.