2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 december

Könyvjelző

2009. június 17.

Könyvjelző

Jelentés a magyar közoktatásról 2000

Szerkesztette: Halász Gábor és Lannert Judit. Írták: Balogh Miklós, Halász Gábor, Imre Anna, Lannert Judit, Nagy Mária, Palotás Zoltán, Radó Péter, Szekszárdi Júlia, Vágó Irén. (Budapest, 2000, OKI, 560 p.)

Immár harmadik alkalommal jelenik meg a Jelentés a magyar közoktatásról című kötet, amely nemcsak az előző Jelentés óta eltelt időszakot mutatja be, hanem a kilencvenes évek egészéről ad áttekintést. Ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy az elmúlt időszak történelmi léptékű változásainak összefüggéseire rávilágítson. A kötet szerkezete kissé eltér a korábbiaktól, és a régi témák mellett újak is belekerültek, például az iskola belső világát bemutató rész, amelyben a tanórán kívüli nevelés, az osztályfőnöki munka, a diákok szociális ellátása, a szabadidő szervezése, a tanulói mentálhigiéné kerül szóba. Új téma a közoktatáson belüli egyenlőtlenségek bemutatása is. A függelékben statisztikai táblázatok és adatsorok kaptak helyet. Az Országos Közoktatási Intézet honlapján (www.oki.hu) elérhető lesz a Jelentés szövege, illetve az egyes fejezetek háttértanulmányainak részletesebb elemzései és adatsorai is.

Felnőttképzés a közművelődésben. Szerkesztette: Harangi László és Pordány Sarolta

(Budapest, 2000, Magyar Művelődési Intézet, 210 p.)

Az oktatáspolitika által preferált területté vált a felnőttképzés, az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtése. A felsőfokú képzés befejezése a huszonegyedik században már nem jelentheti a tanulmányok végét, hiszen a szüntelenül változó környezet, a gazdaság, tudomány állandó fejlődése folyamatos továbbképzéseket igényel felnőttkorban is. A tanulmánygyűjtemény sokoldalúan mutatja be a magyarországi felnőttoktatás jelenlegi állapotát, a különböző társadalmi rétegek, csoportok szerepét és részvételét e tevékenységben, különös figyelmet fordít a jelenleg legfontosabb területre, a szakképzés alakulására.

Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok 1910-1990

(ELTE TFK Neveléstudományi Tanszékének Közleményei. Budapest, 2000, ELTE TFK, 33 p.)

A családkutatással foglalkozó szerző tanulmánya a Gyermekkor változó színterei című kötetben megjelent dolgozatának folytatása. Ott az iskola funkcióinak változásait, a "gyermekkép" történelmi alakulását, ebben a tanulmányában pedig a magyar családok szerkezetében 1910 és 1990 között bekövetkezett változásokat kísérte nyomon. A felvétel a Kodolányi János Főiskola 60 hallgatójának családját érintette három-, illetve négygenerációs szinten. A szülői- és gyermek szerepek változásának vizsgálata után a családfunkció átalakulását tekinti át a szerző.

Gyermekfilozófia. Szöveggyűjtemény IV. Szerkesztette: Falus Katalin és Jakab György

(Budapest, 2000, Krónika Nova Kiadó, 286 p.)

A szöveggyűjtemény negyedik kötete bizonyíték arra, hogy a gyerekfilozófia Magyarországon már kinőtt a gyerekcipőből, s egyre inkább helyet kér magának a magyar közoktatásban. Az elmúlt években e téma alapvető szakirodalma fokozatosan hozzáférhetővé vált hazánkban is. A szöveggyűjtemény negyedik kötete elsősorban azt kívánja bemutatni, hogy milyen képességfejlesztő programokkal tart rokonságot ez a terület, azaz a gyermekfilozófia "holdudvarával" ismerkedhetünk meg. A válogatás bemutatja a Somerseti Iskolát, Robert Fischer gondolkodni tanító programját és Matthew Lipman erkölcsi neveléssel kapcsolatos elképzeléseit. Az utolsó fejezetben Don Rowe és Tony Thorpe jogi és társadalmi kérdések kapcsolatával foglalkozó tankönyvsorozatából ismerhetünk meg részleteket.

Skiera, Ehrenhard: Egy antropológiai pedagógia alapvonásai

(Budapest, 2000, ELTE TFK /ELTE TFK Neveléstudományi Tanszék Közleményei/, 39 p.)

A szerző szerint a nevelésről, művelődésről és oktatásról való gondolkodás hagyományos kérdésfeltevései az ezredfordulón már nem állják meg a helyüket. Az elmúlt korokban az alapvető társadalmi értékek, az emberideálok meghatározottak voltak, megvoltak azok az "eljárási" kritériumok, melyek segítségével mindezeket el lehetett érni. Mára ez a helyzet alapvetően megváltozott. Sokan már "a felnőtté válás haszontalanságáról beszélnek". Az új társadalmi helyzetben úgy kell nevelni a felnövekvő generációt, hogy az a saját szükségleteire kapja meg a válaszokat. Ebben a kis füzetben a szerző egy új szemléletű pedagógia lehetőségét vázolja fel.

Ajánlat a Téli Könyvvásár kínálatából

ANANDA KENTISH COOMARASWAMY: Keresztény és keleti művészetfilozófia (Arcticus Kiadó)

A performance-művészet. Elméleti szöveggyűjtemény (Balassi Kiadó)

FEUER MÁRIA: Gyermekrajzok fejlődéslélektana (Akadémiai Kiadó)

BRUNO BETTELHEIM: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek (Corvina Kiadó)

CSÁTH GÉZA: A muzsika mesekertje. Összegyűjtött írások a zenéről (Magvető Kiadó)

KÉRI LÁSZLÓ: Hatalmi kísérletek. Kormány, média, politika 1990-2000. (Helikon Kiadó)

PHILIPPE BRETON: A manipulált beszéd (Helikon Kiadó)

ROBERT MUSIL: Esszék (Calligram Kiadó)

LÁNCZI ANDRÁS: A XX. század politikai filozófiája (Pallas stúdió)

CSÁNYI VILMOS: Van ott valaki? Válogatott írások (Typotex Kiadó)

KEPES ANDRÁS: Kepes krónika - Történetek (Park Kiadó)

VÁMOS MIKLÓS: Apák könyve (Ab Ovo Kiadó)

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.