2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Az oktatás társadalmi-gazdasági környezete >> A kistelepülési iskolák szerepe a települések népességmegtartó erejében

6. Irodalom

2009. június 17.

6. Irodalom

Forray R. Katalin (1992): Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák és a kistelepülések iskolázási törekvései Magyarországon. In: Baranya Megyei...

Forray R. Katalin (1992): Általános iskolai sikertelenség aprófalvas térségekben. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1992): A régió és a migráció szociológiai összefüggései. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1998): A falusi kisiskolák helyzete. Oktatáskutató Intézet. (Educatio füzetek.)

Györgyi Zoltán (2002): A teleházak szerepe a kistelepülések népességmegtartó erejében. Kézirat.

Havas Gábor (1999): A kistelepülések és a romák. In: Glatz Ferenc (szerk.): A cigányok Magyarországon. MTA.

Hermann Zoltán (2002): Az általános ikola-fenntartási döntések és migrációs tendenciák a 150 és 1100 fő közötti települések esetében. (kézirat)

Illés Sándor (2000): Belföldi vándormozgalom a 20. század utolsó évtizedeiben. Budapest, Népességtudományi kutatóintézet. Kutatási jelentések 63.

Imre Anna (1997): Kistelepülési iskolák. Educatio, 2.

Janky Béla (1999): Lakóhely-változtatások a cigányok körében. In: Glatz Ferenc (szerk.): A cigányok Magyarországon. MTA.

Kelemen Elemér (1992): A kisiskola a magyar oktatás történetében. In: Baranya megyei Pedagógiai Körkép. 1–2. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet.

Kertesi G. (1997): A gazdasági ösztönzők hatása a népesség földrajzi mobilitására 1990 és 1994 között. Esély, 2. szám. 3–32.

Kertesi G.–Köllő J. (1998): Regionális munkanélküliség és bérek az átmenet éveiben: a bérszerkezet átalakulása Magyarországon. II. rész. Közgazdasági Szemle, XLV./7–8., 621–652.

Szabó László (1998): A kistelepülések és kisiskolák sajátos problémái Vas megyében. In: Közoktatás – kutatás. 1996–1997. MKM–MTA Pedagógiai Bizottsága.

Szalai Lászlóné, Dr. (1992): Továbbélő és újjászervezett kisiskolák Magyarországon. ‘Térkép‘ a kisiskolákról a statisztikai adatok alapján. In: Sántha Attiláné (szerk.): Tanítás – tanulás összevont osztályú tanulócsoportokban. (Szigetvári konferecia.)

Szaitz Mariann (2002): A kistelepüléseken élő fiatalok helyzete, életkörülményei és szabadidő-eltöltési szokásai. Kézirat.

Szelényi Iván–Ladányi János (1997): Szuburbanizáció. Szociális, etnikai és térszerkezeti változások. Kritika, 7. szám.

What schools for the future? (2001): OECD–CERI.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.