2020. május 27., szerda , Hella

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 március

Kiadványok az iskolai minőségbiztosítás témájához

2009. június 17.

Kiadványok az iskolai minőségbiztosítás témájához

Akkreditáció, minőségbiztosítás, szakvizsga. Beszélgetés a helyettes államtitkárral (Kiss Ádám). Riporter: N. G. Köznevelés, 1998. 38. sz. 3. p.

Garantálni kell az oktatás minőségét. Beszélgetés a helyettes államtitkárral (Környei László). Riporter: Novák Gábor. Köznevelés, 1998. 38. sz., 3. p.

ALKIN, M. C.: Evaluation: Who Needs It? Who Cares? Evaluating Education: Issues and Methods. London, 1988, Harper and Row Ltd.

ANNÁSI FERENC: A minőségbiztosítás egy lehetséges modellje. Új Katedra, 1998. december. 22-23. p.

BÁLINT JULIANNA: Minőség - Tanuljuk és tanítsuk. Budapest, 1998, Műszaki Könyvkiadó.

BÁNHIDYNÉ SZLOVÁK ÉVA: Szaktanárok felkészítése a minőségbiztosítás oktatására. Szakoktatás, 1998. 9. sz. 26-34. p.

BARÁT TAMÁS: Public Relations, avagy hogyan szerezzük és tartsuk meg partnereink bizalmát? 1994, Medipen.

BARDÓCZ-TÓDOR ANDRÁS:

Minőség-ellenőrzési rendszerek az oktatásban. Iskolakultúra, 1995. 5. sz. 15-17., 195-196. p.

Felnőttoktatás-felnőttképzés-minőségbiztosítás. Személyügyi Hírlevél, 1997. 12. sz. 30-36. p.

IS0 9000 Minőségbiztosítási útmutató oktatási-nevelési intézmények számára. Fejlesztő Pedagógia, 1998. 4-5. sz. 77-79. p.

Minőségbiztosítás a közoktatás felnőttoktatási intézményrendszerében. Az iskolarendszerű felnőttoktatás modernizációs stratégiájának meglapozása. Budapest, 1998, SZÁMALK.

Minőségbiztosítás a közoktatásban: útmutató az ISO 9001 bevezetéséhez: 1. Fejlesztő Pedagógia, 1998. 6. sz. 55-56. p.

Minőségbiztosítás a közoktatásban: útmutató az ISO 9001 bevezetéséhez: 2. Fejlesztő Pedagógia, 1999. 1. sz. 43-45. p.

Minőségbiztosítás a közoktatásban. Magyar Felsőoktatás, 1998. 8. sz. 31-33. p.

A minőségbiztosítás lehetősége a közoktatás intézményrendszerében. Fejlesztő Pedagógia, 1997. 6. sz. 30-33. p.

Peregrinusok nyomában Amszterdamban. Iskolakultúra, 1993. 6. sz. 110-111. p.

DR. BARDÓCZ-TÓDOR ANDRÁS - KÖRTVÉLYESI GÉZÁNÉ - DR. ZÁRDA SAROLTA: Tanúsítva! ISO 9001 szerinti minőségbiztosítás a SZÁMALK Szakközépiskolában. In Korszerű Iskolavezetés. Közoktatási Kézikönyv. L 10.4, RAABE.

BÁRSONY JÁNOS: A minőség oktatása, az oktatás minősége. Magyar Felsőoktatás, 1998. 10. sz.

BÁRSONY JÁNOS - KOVÁCS ÁRPÁD: Az ISO 9000 a felsőoktatásban. Magyar Felsőoktatás, 1998. 5-6. sz. 37-38. p.

DR. BARTA TAMÁS - TÓTH TIHAMÉR: Minőségmenedzsment. Budapest, 1996, Szókratész Kft.

BENKES RÉKA - DEBRECZENY SÁNDORNÉ: A józsefvárosi általános iskolákban folyó helyi minőségellenőrzési és minőségbiztosítási programról. Módszertani Közlemények, 1999. 1. sz. 20-25. p.

BÉRES LAJOS - KÁRMÁN TAMÁS: A minőség megőrzése és fejlesztése. Magyar Felsőoktatás, 1998. 10. sz. 40-41. p.

BOGDÁNY ZOLTÁN: Minőségügyi alapfogalmak az oktatásban. Új Katedra, 1998. szept. 12. p.

BONSTING, JOHN JAY: A Teljes Körű Minőségmenedzsment (TQM) alkalmazása az iskolában. A minőség iskolái. Nyíregyháza, 1995, School Bt.

BOTKA LAJOSNÉ:

Minőségfejlesztés, P modul. Közoktatási Vezetőképző Intézet, Jegyzet.

A minőség menedzselése. In Baráth Tibor - Golnhofer Erzsébet (szerk.): Közoktatási menedzser ÜI. Budapest, 1998, OKKER Kiadó.

COHEN, L.: Educational Research in Classrooms and Schools: A Manual of Materials and Methods. London, 1978, Harper & Row.

CSEH GYÖRGYI:

Minőségbiztosítás - iskolaértékelés. In Önkormányzat és közoktatás 1996. Szekszárd, 1996, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete.

Intézményelemzés, -értékelés és minőségbiztosítás a gyakorlatban. In: Önkormányzat és közoktatás 1998. Szekszárd, 1998, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete.

DR. CSONTOS JÁNOSNÉ: Minőségbiztosítás Izsófalván. In Iskolavezetők kézikönyve. Budapest, 1998, RAABE, L. 10.1.

DEBRECZENY SÁNDORNÉ - HENK KÁROLYNÉ - BENKES RÉKA: Minőségellenőrzési és minőségbiztosítási tapasztalatok alsó tagozaton. Tanító, 1999. 3. sz. 7-8. p.

DIBB, S. - SIMKIN, L. - PRIDE, W. M. - FERREL, O. C.: Marketing: Concepts and Strategies. Boston, 1991, Mifflin Company.

DINYA LÁSZLÓ: A felsőoktatás minőségbiztosítása és az EU-csatlakozás. Magyar Felsőoktatás, 1999. 4. sz., 30-31. p.

DRAHOS PÉTER: Helyi tervezés és minőség. In Önkormányzatok és a közoktatás. Szerk.: Nagy Mária. 1996, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, 87-97. p.

HALÁSZ GÁBOR:

Az oktatás minősége és az oktatásirányítás. Budapest, 1997, OKKER Oktatási Iroda.

A vezetés fejlesztése és az oktatás minősége. Új Katedra, 1995-96. április, 3-5. p.

HOMONNAY GYÖRGYNÉ: Intézményi minőségbiztosítás. Magyar Felsőoktatás, 1999. 1-2. sz. 43-45. p.

HORVÁTH ATTILA:

Total Quality Management - egy vezetésfilozófia. In Közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. NAT-TAN sorozat. Szerk.: Pőcze Gábor. Budapest, 1997, Országos Közoktatási Intézet

A minőségbiztosítás, pedagógiai információ - az iskolavezetés bővülő feladatai. Pedagógiai Műhely, 1997. 3. sz. 22-27. p.

Minőségbiztosítási technikák óvodában és iskolában. Budapest, 1999, Műszaki Könyvkiadó.

HORVÁTH ATTILA - PŐCZE GÁBOR:

Minőség és közoktatás - Vezetés a közoktatás szolgálatában: TQM a hazai közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 1995. 8. sz. 52-62. p.

Pedagógus-továbbképzés és minőségbiztosítás. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 9. sz.

ISO 8402-1986: Minőségügy. Szótár.

ISO 9000-1987: A minőségirányítás (quality management) és minőségbiztosítás (quality assurance) szabványai. A kiválasztás és az alkalmazás irányelvei.

ISO 9001-1987: Minőségügyi rendszerek (Quality systems). A minőségbiztosítás modellje a tervezés/fejlesztés, a gyártás, a felszerelés (installation) és a szolgáltatás (servicing) során.

ISO 9004-1987: Minőségirányítás és a minőségügyi rendszer alapeleme. Irányelvek (Guidelines).

ISO/IEC Guide 2-1986: A szabványosítás és kapcsolódó tevékenységeinek általános szakkifejezései és azok meghatározása.

JOHNSON, P. L. (magyar kiadás): ISO 9000 Hogyan feleljünk meg az új nemzetközi szabványoknak. Budapest, 1997, Panem - McGraw - Hill.

Kézikönyv az Európai minőségbiztosítási rendszer EFQM-modell magyar képzési változatának alkalmazásához. Budapest, 1995, NSZI.

KOTSCHY BEÁTA (szerk.): A minőség iskolái. Segédanyag a gyakorlati fejlesztő munkához. Nyíregyháza, 1996, School Bt.

KOVÁCS ÁRPÁD - SZVITACS ISTVÁN: Minőségbiztosítás az egyetemen. Magyar Felsőoktatás, 1999. 4. sz., 44-46. p.

KOVÁCS SÁNDOR:

Az iskola-image. Magyar Pedagógia, 1991. 3-4. sz.

Minőségelv az iskolavezetésben. Vezetéstudomány, 1990. 5. sz. 37-38. p.

MARTON JÓZSEF: Önértékelésen alapuló minőségbiztosítási rendszer kísérleti alkalmazásának tapasztalatai a magyar szakképzésben I. Szakképzés, 1998. szept.

MIHÁLY ILDIKÓ: Minőség az iskolában - "A minőség iskolái": a minőségbiztosítás programja és az iskola. Szakoktatás, 1998. 7. sz. 11-12. p.

Minőség és marketing az iskolában. Liposits Zsoltné, Pencz Lajos et al. 1998.

A minőségbiztosítás egy lehetséges modellje. Hogyan tovább, 1998. 4. sz. 3. p.

Minőségfejlesztés a közoktatásban. I. Országos Minőségfejlesztési Konferencia és Vásár 1999. 1999, Oktatási Minisztérium.

MODLÁNÉ GÖRGÉNYI ILDIKÓ: A képzés minőségbiztosítása. Budapest, 1997, BME Pedagógiai Tanszék, Magyar Szakképzési Társaság, NSZI.

MURGATROYD, STEPHEN: TQM a közszolgálati szektorban. In A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. NAT-TAN sorozat. Szerk.: Pőcze Gábor. Budapest, 1997, Országos Közoktatási Intézet.

NAGY IMRE: Minőségbiztosítás. Szakoktatás, 1994. 3. sz. 18-21. p.

NAGY MÁRIA: Iskolai eredményesség és a helyi döntéshozatal egy magyar kisvárosban. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 10. sz. 12-21. p.

NAGY PÉTER: EFQM Minőségbiztosítás a győri Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumban. In Iskolavezetők kézikönyve. Budapest, 1998, RAABE, L. 10.2.

NIKOLOV MARIANNE: Minőségbiztosítás külföldön: látogatás két vizsgaközpontban. Köznevelés, 1999. 14. sz. 3. p.

PETRÓCZI GÁBOR: Döntsön a minőség. A Total Quality Management szerepe a közoktatásban. In Tanári létkérdések. Budapest, 1997, RAABE, G. 4.1.

PŐCZE GÁBOR: Közoktatás tartalmi modernizációja az intézményekben. Pedagógiai Műhely, 1997. 3. sz. 5-14. p.

ROBINSON, A. - LONG, G.: Marketing Further Education: Products or People? NATFHE Journal, 1987. március.

ROTHERY, B. (magyar kiadás): ISO 14000 és 9000. Budapest, 1997, Panem.

SETÉNYI JÁNOS:

Hatékonyság és minőség: a kilencvenes évek iskolája. Budapest, 1997, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete.

A minőség iskolája: ellenőrzés, értékelés, biztosítás. In Közoktatási Intézmények tevékenységének tervezése és ellenőrzése. NAT-TAN sorozat. Szerk.: Pőcze Gábor. Budapest, 1997, Országos Közoktatási Intézet vagy: In Önkormányzat és közoktatás '96: Paks, 1996. május 23-24. (szerk.: Palotás Zoltán) Szekszárd, 1996, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 69-84. p.

A minőség kora. Budapest, 1999, Raabe.

SOÓSNÉ FARAGÓ MAGDOLNA: A tanárképzés jövője és a minőségfejlesztés lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 7-8. sz. 39-51. p.

TARNÉ SZÉP TERÉZIA - ARANY ILONA: A minőségbiztosításról: (egy kísérlet tanulságai). Riporter: Tóth. Szakképzési Szemle, 1998. 3. sz. 86-89. p.

TENNER, ARTHUR R. - DETORNO, IRVING J.: Teljes körű minőségmenedzsment. Budapest, 1997, Műszaki Könyvkiadó.

TÓTH ETELKA: A minőségbiztosításról. Szakképzési Szemle, 1998. 3. sz.

TÓTH TIBORNÉ DR. - TÓTH ANDREA ÉVA: Értékelés és minőség a közoktatásban. Pedagógus könyvek. Budapest, 1999, Műszaki Könyvkiadó, 107 p.

TRENCSÉNYI LÁSZLÓ: Adaptív minőségbiztosítás. Budapesti Nevelő, 1999. 1. sz. 22-24. p.

TURBÓK ARNOLD BERTALAN: Törvény és minőség. Köznevelés, 1999. 10. sz. 16. p.

E. VÁMOS ÁGNES: Oktatás, iskolák egy nagyközségben. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 10. sz. 22-28. p.

VÁRHEGYI ATTILA: Minőségbiztosítás és intézményi értékelés a gyakorlatban. In Önkormányzat és közoktatás '96. Paks, 1996.

VERES ZOLTÁN DR.: Szolgáltatásmarketing. Budapest, 1993, Külkereskedelmi Főiskola.

WOERNER, J.: Marketing mindenkinek. Budapest, 1993, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

ZALAINÉ KOVÁCS ÉVA: A total quality management (TQM) alkalmazása a könyvtárban. Szakirodalmi Szemle, Budapest, OSZK, 1997.

ZÁRDA SAROLTA: Az ISO 9001 az oktatásban. Magyar Felsőoktatás, 1998. 9. sz. 38-41. p.

ZSOLNAI JÓZSEF: Reflexiók és újabb megfontolások oktatásügyünk minőségi megújításának, minőségbiztosításának témaköréhez. Új Katedra, 1999. szeptember, 5-11. p.

Összeállította: Ádám Orsolya

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.